Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen


Deze tabel toont het aantal personen met een behandeling (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) in de medisch specialistische somatische zorg onder inwoners van Nederland die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen. Bij de behandelingen gaat het om DBC-zorgproducten die vergoed zijn door zorgverzekeraars en die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering.
De tabel toont het aantal personen met één of meer DBC's die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC's). De DBC's betreffen initiële- en vervolg-behandeltrajecten, uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC-gefinancierde zorg leveren in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) en andere instellingen voor medisch specialistische somatische zorg.
De cijfers over het aantal personen met één of meer lopende DBC's worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht en inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Dit betreft een nieuwe tabel, waarbij de cijfers van 2013-2017 tegelijk geplaatst zijn, als voorlopige cijfers. De voorlopige cijfers van 2017 zijn gebaseerd op DBC-gegevens waarin naar schatting van de bronhouder (Vektis) nog ca. 2% van de verzekerdenpopulatie ontbreekt.

Wijzigingen per 11 juli 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen naar verwachting in het eerste half jaar van 2019.

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Geslacht Leeftijd Gestand. inkomen % groepen (personen) Diagnose Perioden Personen met lopende DBC per 10 000 inw (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal alle diagnoses 2017* 4.369,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 35,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal OG Totaal oogheelkunde 2017* 831,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 565,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal CH Totaal chirurgie 2017* 899,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal PL Totaal plastische chirurgie 2017* 182,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal OP Totaal orthopedie 2017* 627,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal UR Totaal urologie 2017* 324,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 449,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal NC Totaal neurochirurgie 2017* 55,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal DE Totaal dermatologie 2017* 665,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 680,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 290,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal GA Totaal gastro-enterologie 2017* 326,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal CA Totaal cardiologie 2017* 689,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal LG Totaal longgeneeskunde 2017* 331,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal RE Totaal reumatologie 2017* 190,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal AL Totaal allergologie 2017* 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 129,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 25,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 11,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal NE Totaal neurologie 2017* 549,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal GE Totaal geriatrie 2017* 64,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal RT Totaal radiotherapie 2017* 62,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal RA Totaal radiologie 2017* 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal AN Totaal anesthesiologie 2017* 101,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal KG Totaal klinische genetica 2017* 28,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal AU Totaal audiologie 2017* 70,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.230,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 46,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 821,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 545,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CH Totaal chirurgie 2017* 935,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 163,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) OP Totaal orthopedie 2017* 548,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) UR Totaal urologie 2017* 288,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 458,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 52,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) DE Totaal dermatologie 2017* 560,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 733,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 333,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 317,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CA Totaal cardiologie 2017* 660,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 361,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RE Totaal reumatologie 2017* 175,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AL Totaal allergologie 2017* 14,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 143,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 23,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) NE Totaal neurologie 2017* 593,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GE Totaal geriatrie 2017* 81,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RT Totaal radiotherapie 2017* 51,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RA Totaal radiologie 2017* 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 108,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KG Totaal klinische genetica 2017* 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AU Totaal audiologie 2017* 83,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.817,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 71,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 1.100,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 630,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 1.036,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 188,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 698,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 408,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 417,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 65,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 718,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 853,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 287,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 388,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 961,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 450,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 234,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 13,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 151,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 35,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 14,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 674,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 125,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 82,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 136,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 25,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 77,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.339,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 816,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 582,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 881,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 180,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 636,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 326,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 426,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 56,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 647,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 646,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 316,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 319,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 667,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 320,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 194,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 131,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 25,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 8,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 538,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 53,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 63,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 101,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 69,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.240,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 19,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 729,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 548,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 835,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 184,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 628,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 303,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 460,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 54,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 666,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 597,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 279,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 304,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 595,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 280,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 181,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 18,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 119,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 22,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 492,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 36,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 58,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 88,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 63,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.217,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 691,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 521,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CH Totaal chirurgie 2017* 809,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 194,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) OP Totaal orthopedie 2017* 626,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) UR Totaal urologie 2017* 296,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 482,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 48,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) DE Totaal dermatologie 2017* 733,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 569,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 235,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 302,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CA Totaal cardiologie 2017* 564,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 245,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RE Totaal reumatologie 2017* 166,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AL Totaal allergologie 2017* 19,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 103,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 20,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) NE Totaal neurologie 2017* 446,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GE Totaal geriatrie 2017* 23,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RT Totaal radiotherapie 2017* 57,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RA Totaal radiologie 2017* 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 71,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KG Totaal klinische genetica 2017* 31,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AU Totaal audiologie 2017* 57,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal Totaal alle diagnoses 2017* 4.369,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 35,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal OG Totaal oogheelkunde 2017* 831,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 565,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal CH Totaal chirurgie 2017* 899,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal PL Totaal plastische chirurgie 2017* 182,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal OP Totaal orthopedie 2017* 627,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal UR Totaal urologie 2017* 324,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 449,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal NC Totaal neurochirurgie 2017* 55,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal DE Totaal dermatologie 2017* 665,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 680,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 290,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal GA Totaal gastro-enterologie 2017* 326,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal CA Totaal cardiologie 2017* 689,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal LG Totaal longgeneeskunde 2017* 331,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal RE Totaal reumatologie 2017* 190,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal AL Totaal allergologie 2017* 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 129,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 25,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 11,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal NE Totaal neurologie 2017* 549,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal GE Totaal geriatrie 2017* 64,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal RT Totaal radiotherapie 2017* 62,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal RA Totaal radiologie 2017* 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal AN Totaal anesthesiologie 2017* 101,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal KG Totaal klinische genetica 2017* 28,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal AU Totaal audiologie 2017* 70,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.403,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 45,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 874,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 563,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CH Totaal chirurgie 2017* 978,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 174,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) OP Totaal orthopedie 2017* 584,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) UR Totaal urologie 2017* 327,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 435,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) DE Totaal dermatologie 2017* 577,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 805,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 305,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 358,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CA Totaal cardiologie 2017* 737,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 412,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RE Totaal reumatologie 2017* 196,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AL Totaal allergologie 2017* 14,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 156,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 27,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) NE Totaal neurologie 2017* 647,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) GE Totaal geriatrie 2017* 74,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RT Totaal radiotherapie 2017* 61,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) RA Totaal radiologie 2017* 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 123,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) KG Totaal klinische genetica 2017* 26,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) AU Totaal audiologie 2017* 85,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.426,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 42,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 852,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 585,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 950,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 184,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 639,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 334,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 427,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 622,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 734,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 296,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 345,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 739,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 384,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 211,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 14,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 150,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 27,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 603,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 68,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 65,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 121,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 27,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 70,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.373,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 33,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 831,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 578,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 894,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 184,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 647,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 328,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 432,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 57,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 659,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 666,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 285,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 326,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 691,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 329,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 199,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 132,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 25,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 551,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 61,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 64,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 104,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 68,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.364,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 824,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 565,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) CH Totaal chirurgie 2017* 861,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 185,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) OP Totaal orthopedie 2017* 644,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) UR Totaal urologie 2017* 323,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 461,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 54,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) DE Totaal dermatologie 2017* 706,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 629,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 282,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 314,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) CA Totaal cardiologie 2017* 662,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 292,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) RE Totaal reumatologie 2017* 186,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) AL Totaal allergologie 2017* 18,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 120,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 23,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) NE Totaal neurologie 2017* 516,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) GE Totaal geriatrie 2017* 57,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) RT Totaal radiotherapie 2017* 62,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) RA Totaal radiologie 2017* 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 92,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) KG Totaal klinische genetica 2017* 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 20%-groep (personen) AU Totaal audiologie 2017* 67,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) Totaal alle diagnoses 2017* 4.338,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GR Totaal geriatrische revalidatiezorg 2017* 26,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) OG Totaal oogheelkunde 2017* 815,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KO Totaal keel-, neus- en oorheelkunde 2017* 545,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CH Totaal chirurgie 2017* 832,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) PL Totaal plastische chirurgie 2017* 190,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) OP Totaal orthopedie 2017* 632,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) UR Totaal urologie 2017* 316,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GY Totaal obstetrie en gynaecologie 2017* 497,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) NC Totaal neurochirurgie 2017* 48,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) DE Totaal dermatologie 2017* 779,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) IN Totaal inwendige geneeskunde 2017* 595,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KI Totaal kindergeneeskunde 2017* 281,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GA Totaal gastro-enterologie 2017* 302,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CA Totaal cardiologie 2017* 634,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) LG Totaal longgeneeskunde 2017* 249,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RE Totaal reumatologie 2017* 164,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AL Totaal allergologie 2017* 19,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RG Totaal revalidatiegeneeskunde 2017* 103,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) CT Totaal cardio thoracale chirurgie 2017* 21,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) PS Totaal consultatieve psychiatrie 2017* 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) NE Totaal neurologie 2017* 470,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) GE Totaal geriatrie 2017* 53,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RT Totaal radiotherapie 2017* 61,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) RA Totaal radiologie 2017* 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AN Totaal anesthesiologie 2017* 74,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) KG Totaal klinische genetica 2017* 31,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) AU Totaal audiologie 2017* 64,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens