Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Type zelfstandige Geslacht Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Kenmerken Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 100,0 9,7 9,5 8,6 6,9 9,8 12,2 150,2 10,0 9,3 6,1 3,7 9,6 11,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 50,3 17,7 16,8 15,7 13,7 19,4 19,4 78,0 18,7 18,4 10,8 6,7 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 54,6 21,4 19,5 19,6 16,9 22,7 22,8 89,4 22,6 21,6 13,0 7,4 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 76,4 25,4 23,0 23,9 20,5 26,2 26,2 126,3 26,7 25,3 15,7 9,0 26,2 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 95,0 30,4 28,5 28,9 26,3 29,8 29,9 157,5 31,2 30,2 18,9 11,5 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 113,6 35,8 35,2 34,3 32,9 33,6 33,6 187,6 36,1 35,6 22,4 14,8 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 132,2 41,5 41,3 40,0 39,3 37,7 37,7 218,7 41,2 40,9 26,0 18,7 37,7 37,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 163,2 47,9 47,4 46,3 45,6 42,5 42,5 266,1 47,0 46,5 30,5 24,0 42,5 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 216,7 57,0 55,4 55,2 52,7 49,7 49,6 340,9 55,7 54,3 37,6 32,9 49,7 49,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 382,2 95,1 81,2 92,3 78,0 88,7 69,1 532,0 92,9 78,6 69,9 57,3 86,3 68,0
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 3,0 8,6 9,2 8,3 7,0 9,8 12,2 3,6 9,5 9,7 6,8 5,1 10,0 12,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 1,6 . 16,4 . 13,9 . 19,4 2,2 . 18,2 . 9,8 . 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 1,8 . 20,7 . 18,8 . 22,8 2,7 24,6 22,5 15,8 10,4 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 2,8 27,6 24,3 26,2 22,2 26,2 26,2 4,2 28,9 26,5 18,4 11,1 26,2 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 3,7 34,1 32,4 33,0 30,8 29,8 29,8 5,5 34,3 32,6 23,2 16,6 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 4,7 40,1 40,2 39,0 38,9 33,6 33,7 7,0 40,1 39,5 27,3 21,5 33,6 33,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 5,6 46,3 46,4 45,3 46,0 37,7 37,7 8,4 45,7 45,4 31,7 28,5 37,6 37,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 7,1 52,1 52,2 51,0 51,2 42,5 42,5 10,2 51,0 50,7 36,8 36,8 42,5 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 9,2 59,9 59,6 58,4 58,0 49,7 49,6 12,9 59,0 58,2 43,7 45,1 49,7 49,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 13,9 90,4 78,9 88,1 76,9 83,1 66,8 17,8 89,2 77,7 70,8 64,0 81,5 66,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 15,6 11,9 12,0 10,9 10,0 11,0 12,8 18,6 11,8 11,7 9,3 8,2 10,7 12,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 9,2 22,3 20,7 20,8 19,2 19,4 19,5 11,2 22,2 20,8 17,8 15,7 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 11,0 28,0 25,5 26,8 24,6 22,8 22,8 13,6 27,7 25,5 22,5 20,7 22,8 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 16,4 32,6 30,2 31,6 29,3 26,2 26,2 20,2 32,2 30,1 26,5 24,9 26,2 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 21,5 37,5 35,9 36,7 35,3 29,8 29,9 26,2 36,9 35,4 31,1 31,7 29,8 29,9
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 26,8 42,0 41,2 41,3 40,7 33,6 33,6 32,6 41,2 40,7 34,9 37,3 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 31,6 47,0 46,8 46,4 46,4 37,6 37,6 38,2 45,9 46,0 39,4 42,5 37,6 37,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 36,4 52,4 52,0 51,7 51,5 42,5 42,4 43,8 51,0 50,8 44,1 46,9 42,5 42,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 41,5 59,2 58,3 58,2 57,4 49,6 49,4 49,8 57,7 57,0 49,9 51,8 49,6 49,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 44,2 85,0 75,2 83,2 73,5 76,9 64,4 52,1 82,7 73,2 72,3 65,7 76,6 64,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 26,2 8,4 8,2 7,0 6,0 9,9 11,9 34,5 9,0 8,4 5,4 3,8 9,8 11,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 11,5 16,3 15,6 14,0 12,3 19,3 19,4 16,2 17,6 17,2 10,5 7,1 19,4 19,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 11,4 20,0 18,2 17,9 15,4 22,7 22,7 16,8 21,6 20,4 13,0 8,3 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 14,6 24,0 21,7 22,1 19,3 26,1 26,1 22,0 25,4 23,9 15,8 10,3 26,1 26,1
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 17,1 29,3 27,0 27,4 24,6 29,8 29,8 25,8 30,1 28,7 19,4 13,7 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 19,9 34,8 33,4 33,0 31,0 33,6 33,6 29,8 35,0 34,0 23,5 18,2 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 22,8 40,3 39,8 38,5 37,5 37,7 37,7 33,9 39,7 39,1 27,5 23,2 37,7 37,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 28,9 46,9 46,6 45,1 44,5 42,6 42,5 41,2 45,4 44,8 33,3 30,8 42,5 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 40,4 55,9 54,2 53,9 51,9 49,8 49,6 54,8 53,6 52,2 41,6 41,2 49,7 49,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 72,4 95,9 78,7 93,3 76,0 86,4 68,7 87,8 90,7 75,0 78,9 66,1 85,1 68,0
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 48,5 9,8 9,1 8,4 6,4 9,4 12,0 67,8 10,2 9,2 6,4 4,2 9,5 11,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 22,8 17,7 16,6 15,7 13,4 19,4 19,4 34,2 18,8 18,1 11,1 7,1 19,4 19,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 23,7 21,8 19,5 20,0 16,9 22,7 22,7 37,4 23,1 21,6 13,7 8,1 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 32,4 26,6 23,6 25,1 21,4 26,1 26,2 51,6 27,7 25,8 16,9 10,0 26,1 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 40,0 32,3 29,7 30,9 27,5 29,8 29,9 64,1 32,7 31,1 20,7 13,2 29,8 29,9
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 48,9 38,4 37,0 36,9 34,9 33,6 33,6 77,5 38,2 37,1 25,0 17,8 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 58,8 44,4 43,9 42,9 42,1 37,7 37,7 92,8 43,6 43,1 29,2 23,0 37,7 37,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 77,1 51,4 49,9 49,8 48,0 42,6 42,6 117,8 50,2 49,0 34,8 30,5 42,6 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 109,7 61,1 59,3 59,3 56,8 49,8 49,7 160,6 59,6 58,3 43,1 41,0 49,8 49,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 218,7 99,1 85,6 96,1 83,0 91,8 70,0 288,4 98,3 84,1 76,7 66,9 89,9 69,1
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 17,0 10,6 9,9 9,1 7,4 9,8 12,1 25,4 11,0 9,9 6,8 4,4 9,8 11,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 8,6 18,1 17,1 16,1 14,0 19,4 19,5 13,8 19,2 18,6 10,8 6,8 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 9,1 21,8 19,9 20,2 17,2 22,7 22,8 15,5 23,2 22,1 12,9 7,2 22,8 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 12,9 26,4 23,8 24,8 21,4 26,2 26,2 22,0 27,9 26,4 15,9 9,0 26,2 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 16,2 31,5 29,1 30,1 27,0 29,8 29,9 27,9 32,5 31,2 19,1 10,8 29,8 29,9
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 20,1 37,7 36,5 36,3 34,3 33,6 33,6 34,3 38,0 37,2 23,1 14,6 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 24,5 43,8 43,2 42,4 41,2 37,7 37,7 41,7 43,6 43,1 27,2 19,3 37,7 37,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 32,7 51,2 49,7 49,7 48,0 42,6 42,6 53,9 50,5 49,4 32,8 26,1 42,6 42,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 46,9 61,5 60,0 59,7 57,1 49,8 49,7 73,7 60,6 59,5 41,2 36,5 49,8 49,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 96,8 100,1 89,3 96,7 85,9 87,8 70,0 135,3 100,8 87,9 74,0 64,5 86,0 69,0
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 11,6 10,0 9,8 8,1 6,9 10,7 12,6 23,6 10,0 9,1 4,7 2,2 10,0 11,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 6,5 15,5 16,3 13,2 12,1 19,4 19,5 12,4 17,9 18,4 8,0 4,3 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 7,0 17,7 17,5 15,7 13,5 22,7 22,7 14,8 21,1 21,4 8,9 4,4 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 10,3 20,8 18,8 18,8 15,8 26,1 26,2 21,9 24,8 24,3 10,6 5,3 26,2 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 12,8 24,8 22,5 22,7 19,4 29,8 29,8 27,5 28,8 28,1 12,8 6,7 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 15,1 30,1 28,0 27,9 24,7 33,6 33,6 32,6 33,3 32,9 15,2 7,9 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 17,3 36,2 34,4 33,8 30,7 37,6 37,6 38,1 38,4 37,9 18,0 9,2 37,7 37,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 21,5 43,4 42,0 41,0 37,9 42,6 42,5 46,3 44,3 43,6 22,0 10,8 42,5 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 29,6 55,5 53,3 53,2 48,9 49,8 49,6 60,1 54,3 52,8 29,6 16,4 49,7 49,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 61,9 107,0 93,1 104,5 89,6 86,2 71,3 96,6 98,3 84,5 71,0 50,3 82,4 68,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 28,0 9,5 9,2 7,3 6,1 10,7 12,3 46,3 9,8 9,1 5,0 3,0 10,3 11,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 14,1 15,1 16,0 12,7 12,0 19,4 19,4 23,5 17,3 17,9 8,4 5,2 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 15,0 16,7 16,3 14,7 12,8 22,7 22,7 27,0 20,0 20,3 9,3 5,3 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 20,9 19,1 16,9 17,2 14,3 26,1 26,2 38,2 23,2 22,6 10,8 6,2 26,1 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 25,3 22,7 19,9 20,7 17,5 29,8 29,8 46,9 26,9 25,7 12,9 7,7 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 28,2 27,4 24,4 25,3 21,8 33,6 33,6 53,7 31,3 30,2 15,3 9,0 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 30,7 32,7 29,9 30,4 26,8 37,6 37,6 60,1 36,1 35,0 17,8 9,9 37,6 37,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 36,1 39,2 36,9 36,9 33,5 42,5 42,5 70,6 41,7 40,5 21,5 12,2 42,5 42,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 45,9 50,3 47,5 47,9 43,7 49,7 49,5 86,6 51,0 49,0 28,5 17,3 49,6 49,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 81,0 97,2 83,1 94,5 78,7 84,6 69,7 124,7 91,0 77,2 65,3 44,4 81,3 67,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 16,4 9,1 8,9 6,7 5,6 10,8 12,1 22,7 9,5 9,0 5,3 3,7 10,6 11,9
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 7,6 14,7 15,7 12,4 12,0 19,4 19,4 11,1 16,6 17,4 8,9 6,3 19,4 19,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 8,0 15,7 15,3 13,8 12,4 22,7 22,7 12,2 18,6 19,1 9,8 6,4 22,7 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 10,6 17,5 15,3 15,6 13,3 26,1 26,2 16,3 21,1 20,1 11,1 7,3 26,1 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 12,5 20,5 18,0 18,6 16,0 29,8 29,8 19,4 24,2 22,5 13,1 8,9 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 13,2 24,3 21,2 22,3 19,1 33,5 33,5 21,1 28,2 26,2 15,3 10,5 33,6 33,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 13,4 28,2 24,7 26,1 22,6 37,6 37,6 22,0 32,0 30,0 17,5 12,0 37,6 37,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 14,6 33,1 30,0 30,9 27,7 42,5 42,4 24,3 36,7 34,9 20,7 14,4 42,5 42,4
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 16,3 40,7 38,0 38,3 35,7 49,6 49,4 26,4 43,4 41,2 25,9 18,6 49,5 49,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 19,1 65,7 54,0 62,4 50,3 79,3 65,7 28,1 65,9 54,6 45,4 30,3 77,7 65,0
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2022* 4,7 3,2 8,8 9,9 7,7 4,3 12,1 5,4 4,6 9,8 7,9 6,4 4,6 12,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2022* 2,6 17,4 15,6 15,5 12,9 19,4 19,5 3,3 18,8 17,7 12,7 9,3 19,4 19,5
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2022* 3,1 20,9 18,5 18,7 16,2 22,8 22,8 4,0 22,3 20,1 15,3 11,6 22,8 22,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2022* 4,4 24,4 22,6 22,7 21,0 26,1 26,2 5,9 25,8 24,4 18,0 13,8 26,1 26,2
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2022* 5,5 28,5 27,7 26,8 25,9 29,8 29,8 7,7 30,2 29,2 20,7 16,8 29,8 29,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2022* 6,6 32,2 31,4 30,6 29,7 33,6 33,6 9,1 34,0 33,0 23,8 20,8 33,6 33,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2022* 7,7 36,3 35,4 34,6 33,3 37,7 37,7 10,8 38,0 36,6 26,7 24,3 37,7 37,7
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2022* 9,7 40,1 38,0 37,9 35,6 42,6 42,6 13,5 41,7 39,7 29,5 27,4 42,6 42,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2022* 14,2 46,3 43,0 43,8 40,1 49,8 49,6 19,3 47,6 44,4 35,1 32,6 49,7 49,6
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2022* 26,2 78,3 60,5 75,4 56,3 79,9 68,0 32,1 76,7 60,2 64,3 48,0 78,6 67,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, economische activiteit, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De definitieve cijfers 2021 en de voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari. Vermogenscijfers voor 2013 ontbraken, en zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen werknemer, inkomen zelfstandige, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (uitgezonderd premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen werknemer, inkomen zelfstandige, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (uitgezonderd premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Zelfstandige, alle inkomens
Alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige.
Zelfstandigen
Alle personen die inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige hebben, ongeacht de hoogte van het inkomen. Zowel hoofdinkomen als neveninkomens worden hier meegerekend.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen werknemer, inkomen zelfstandige, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (uitgezonderd premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen werknemer, inkomen zelfstandige, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (uitgezonderd premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.