Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Type zelfstandige Geslacht Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Kenmerken Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 937,9 38,8 28,9 21,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal personen 2018* 29,6 37,6 32,7 19,8
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Totaal personen 2018* 158,2 40,8 38,1 13,9
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Totaal personen 2018* 130,2 28,7 21,7 19,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Totaal personen 2018* 428,9 45,4 34,5 29,8
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Totaal personen 2018* 199,8 49,2 37,6 24,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Totaal personen 2018* 141,9 33,9 21,7 12,8
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal personen 2018* 246,2 28,0 17,8 9,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal personen 2018* 104,3 20,0 14,0 6,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal personen 2018* 60,8 39,4 31,0 389,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Totaal personen 2018* 0,1 67,7 60,8 .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen C Industrie Totaal personen 2018* 28,4 37,1 32,4 19,7
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen D Energievoorziening Totaal personen 2018* 0,3 55,2 38,8 186,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal personen 2018* 0,7 41,7 38,3 10,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Totaal personen 2018* 128,6 41,5 38,9 13,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G Handel Totaal personen 2018* 86,1 27,2 19,9 22,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Totaal personen 2018* 25,4 36,5 28,5 15,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen I Horeca Totaal personen 2018* 18,6 24,8 19,0 16,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Totaal personen 2018* 39,3 52,9 41,8 23,9
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Totaal personen 2018* 51,3 66,1 60,9 283,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal personen 2018* 8,4 51,1 42,2 72,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Totaal personen 2018* 164,3 52,8 42,2 28,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal personen 2018* 35,5 32,2 25,3 12,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal personen 2018* 0,7 11,8 2,0 24,9
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen P Onderwijs Totaal personen 2018* 40,6 26,1 19,1 9,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal personen 2018* 100,6 37,3 23,3 15,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Totaal personen 2018* 46,9 24,2 17,7 7,9
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Totaal personen 2018* 57,3 16,6 11,6 5,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen T Huishoudens Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen SBI-code onbekend Totaal personen 2018* 43,8 26,5 12,5 32,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 300,6 62,2 50,9 88,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal personen 2018* 18,4 64,6 56,3 165,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Totaal personen 2018* 41,8 64,3 57,0 117,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Totaal personen 2018* 124,4 51,9 43,8 71,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Totaal personen 2018* 186,6 58,4 48,8 81,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Totaal personen 2018* 44,4 70,2 60,6 87,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Totaal personen 2018* 31,1 98,4 81,6 69,3
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal personen 2018* 50,0 77,6 59,5 55,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal personen 2018* 18,8 43,3 35,0 30,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal personen 2018* 22,1 54,5 45,0 565,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen C Industrie Totaal personen 2018* 18,0 64,3 56,2 162,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen D Energievoorziening Totaal personen 2018* 0,1 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal personen 2018* 0,4 78,0 61,2 352,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Totaal personen 2018* 23,4 64,1 57,5 89,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G Handel Totaal personen 2018* 76,2 54,2 45,5 101,3
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Totaal personen 2018* 11,0 61,5 51,3 87,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen I Horeca Totaal personen 2018* 37,3 44,1 36,2 34,6
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Totaal personen 2018* 7,0 67,4 61,1 102,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Totaal personen 2018* 6,9 80,7 71,5 254,8
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal personen 2018* 3,9 77,7 66,0 177,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Totaal personen 2018* 29,5 75,7 65,6 99,3
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal personen 2018* 14,9 59,4 52,0 63,3
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen P Onderwijs Totaal personen 2018* 3,8 54,5 46,9 43,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal personen 2018* 27,3 104,5 87,6 73,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Totaal personen 2018* 5,5 50,6 42,8 75,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Totaal personen 2018* 13,4 40,3 32,6 22,8
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen T Huishoudens Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen SBI-code onbekend Totaal personen 2018* 0,0 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, economische activiteit, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2020:
De cijfers over 2018 zijn bijgewerkt, en de cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Alle jaargangen zijn nog voorlopig, omdat er wordt gewerkt aan een verbetering van het aanmerkelijk belang.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 komen in december 2021 beschikbaar.
De gereviseerde cijfers over de periode 2006 t/m 2019 komen in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Gemiddeld inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan bedrijfsvermogen
Het bedrijfsvermogen van een huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.