Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Type zelfstandige Geslacht Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Kenmerken Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Gemiddeld inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018 935,9 38,7 28,8 23,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal personen 2018 29,5 37,5 32,7 20,7
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Totaal personen 2018 158,1 40,8 38,1 14,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Totaal personen 2018 129,8 28,6 21,6 20,7
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Totaal personen 2018 427,6 45,3 34,4 32,9
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Totaal personen 2018 199,3 49,1 37,5 28,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Totaal personen 2018 141,8 33,9 21,7 14,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal personen 2018 245,9 28,0 17,8 9,8
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal personen 2018 104,2 20,0 14,0 6,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal personen 2018 60,6 39,2 30,9 403,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Totaal personen 2018 0,1 68,2 60,9 41,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen C Industrie Totaal personen 2018 28,4 37,1 32,3 20,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen D Energievoorziening Totaal personen 2018 0,3 54,4 38,8 211,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal personen 2018 0,7 41,3 38,1 10,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Totaal personen 2018 128,5 41,5 38,9 13,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen G Handel Totaal personen 2018 85,9 27,1 19,8 23,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Totaal personen 2018 25,4 36,3 28,4 15,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen I Horeca Totaal personen 2018 18,6 24,7 19,0 17,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Totaal personen 2018 39,2 52,9 41,8 25,7
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Totaal personen 2018 51,0 66,2 61,0 322,0
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal personen 2018 8,3 50,7 42,1 90,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Totaal personen 2018 163,8 52,7 42,1 32,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal personen 2018 35,4 32,1 25,2 13,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal personen 2018 0,7 11,8 2,0 26,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen P Onderwijs Totaal personen 2018 40,6 26,1 19,1 10,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal personen 2018 100,5 37,2 23,3 16,6
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Totaal personen 2018 46,9 24,2 17,7 8,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Totaal personen 2018 57,3 16,5 11,6 5,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen T Huishoudens Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen SBI-code onbekend Totaal personen 2018 43,7 26,1 12,5 37,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018 302,6 62,3 51,0 95,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal personen 2018 18,5 64,7 56,4 172,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B-F Nijverheid en energie Totaal personen 2018 42,0 64,4 57,1 122,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G-I Handel, vervoer en horeca Totaal personen 2018 124,7 51,9 43,8 74,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G-N Commerciële dienstverlening Totaal personen 2018 187,9 58,6 48,8 86,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen M-N Zakelijke dienstverlening Totaal personen 2018 44,9 70,5 60,6 96,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O-Q Overheid en zorg Totaal personen 2018 31,3 98,3 81,5 74,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal personen 2018 50,2 77,6 59,5 58,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal personen 2018 18,9 43,3 35,0 32,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal personen 2018 22,3 54,8 45,0 613,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen B Delfstoffenwinning Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen C Industrie Totaal personen 2018 18,0 64,3 56,2 169,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen D Energievoorziening Totaal personen 2018 0,1 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal personen 2018 0,4 78,4 61,4 368,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen F Bouwnijverheid Totaal personen 2018 23,5 64,1 57,5 94,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen G Handel Totaal personen 2018 76,4 54,3 45,5 105,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen H Vervoer en opslag Totaal personen 2018 11,0 61,7 51,3 91,0
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen I Horeca Totaal personen 2018 37,3 44,1 36,2 35,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen J Informatie en communicatie Totaal personen 2018 7,0 67,4 60,9 109,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen K Financiële dienstverlening Totaal personen 2018 7,3 79,6 70,5 283,9
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal personen 2018 4,0 78,1 66,0 217,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen M Specialistische zakelijke diensten Totaal personen 2018 29,9 76,1 65,6 113,3
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal personen 2018 15,0 59,4 52,0 66,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen P Onderwijs Totaal personen 2018 3,9 54,6 47,0 47,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal personen 2018 27,4 104,5 87,6 78,2
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen R Cultuur, sport en recreatie Totaal personen 2018 5,5 50,6 42,8 78,6
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen S Overige dienstverlening Totaal personen 2018 13,4 40,3 32,6 23,7
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen T Huishoudens Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen U Extraterritoriale organisaties Totaal personen 2018 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen SBI-code onbekend Totaal personen 2018 0,1 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, economische activiteit, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De definitieve cijfers 2021 en de voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari. Vermogenscijfers voor 2013 ontbraken, en zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Gemiddeld inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan bedrijfsvermogen
Het bedrijfsvermogen van een huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.