Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huish/bedrijven (NR) 2000-2020

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huish/bedrijven (NR) 2000-2020

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
Nederlandse economie totaal Totaal energiedragers 2020 7.419,2
Nederlandse economie totaal Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2020 .
Nederlandse economie totaal Kernenergie 2020 44,1
Nederlandse economie totaal Waterkracht 2020 .
Nederlandse economie totaal Windenergie 2020 .
Nederlandse economie totaal Zonne-energie 2020 .
Nederlandse economie totaal Inputs hernieuwbare bio-energie 2020 .
Nederlandse economie totaal Inputs overige hernieuwbare energie 2020 .
Nederlandse economie totaal Steenkool 2020 176,8
Nederlandse economie totaal Bruinkool en turf 2020 0,3
Nederlandse economie totaal Hoogovengas 2020 47,0
Nederlandse economie totaal Overige koolproducten 2020 51,4
Nederlandse economie totaal Aardoliegrondstoffen 2020 2.451,1
Nederlandse economie totaal Aardgas 2020 1.327,3
Nederlandse economie totaal Fossiel deel motorbenzine 2020 154,9
Nederlandse economie totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 135,6
Nederlandse economie totaal Nafta 2020 848,3
Nederlandse economie totaal Fossiel deel autodiesel 2020 252,5
Nederlandse economie totaal Gasolie en lichte stookolie 2020 176,4
Nederlandse economie totaal Stookolie 2020 293,8
Nederlandse economie totaal Petroleum 2020 .
Nederlandse economie totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 338,3
Nederlandse economie totaal Overige aardolieproducten 2020 163,3
Nederlandse economie totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 94,5
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2020 78,3
Nederlandse economie totaal Biogas 2020 17,4
Nederlandse economie totaal Elektriciteit 2020 438,0
Nederlandse economie totaal Stoom en/of warm water 2020 127,4
Nederlandse economie totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 169,4
Nederlandse economie totaal Niet-hernieuwbaar afval 2020 33,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal energiedragers 2020 6.848,3
A-U Alle economische activiteiten Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Kernenergie 2020 44,1
A-U Alle economische activiteiten Waterkracht 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Windenergie 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Zonne-energie 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Inputs hernieuwbare bio-energie 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Inputs overige hernieuwbare energie 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Steenkool 2020 176,8
A-U Alle economische activiteiten Bruinkool en turf 2020 0,3
A-U Alle economische activiteiten Hoogovengas 2020 47,0
A-U Alle economische activiteiten Overige koolproducten 2020 51,4
A-U Alle economische activiteiten Aardoliegrondstoffen 2020 2.451,1
A-U Alle economische activiteiten Aardgas 2020 1.060,2
A-U Alle economische activiteiten Fossiel deel motorbenzine 2020 32,4
A-U Alle economische activiteiten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 135,3
A-U Alle economische activiteiten Nafta 2020 848,3
A-U Alle economische activiteiten Fossiel deel autodiesel 2020 213,8
A-U Alle economische activiteiten Gasolie en lichte stookolie 2020 176,4
A-U Alle economische activiteiten Stookolie 2020 293,8
A-U Alle economische activiteiten Petroleum 2020 .
A-U Alle economische activiteiten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 335,1
A-U Alle economische activiteiten Overige aardolieproducten 2020 160,6
A-U Alle economische activiteiten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 78,4
A-U Alle economische activiteiten Vloeibare biobrandstoffen 2020 67,9
A-U Alle economische activiteiten Biogas 2020 17,4
A-U Alle economische activiteiten Elektriciteit 2020 346,8
A-U Alle economische activiteiten Stoom en/of warm water 2020 108,6
A-U Alle economische activiteiten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 169,4
A-U Alle economische activiteiten Niet-hernieuwbaar afval 2020 33,1
Huishoudens: energiegebruik totaal Totaal energiedragers 2020 571,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Kernenergie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Waterkracht 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Windenergie 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Zonne-energie 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs hernieuwbare bio-energie 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Inputs overige hernieuwbare energie 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Steenkool 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Bruinkool en turf 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Hoogovengas 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige koolproducten 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardgas 2020 267,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel motorbenzine 2020 122,5
Huishoudens: energiegebruik totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Nafta 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel autodiesel 2020 38,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Stookolie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Petroleum 2020 .
Huishoudens: energiegebruik totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 3,3
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige aardolieproducten 2020 2,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 16,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2020 10,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Biogas 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Elektriciteit 2020 91,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Stoom en/of warm water 2020 18,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
31-32 Meubel- en overige industrie Totaal energiedragers 2020 1,3
31-32 Meubel- en overige industrie Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Kernenergie 2020 0,0
31-32 Meubel- en overige industrie Waterkracht 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Windenergie 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Zonne-energie 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Inputs hernieuwbare bio-energie 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Inputs overige hernieuwbare energie 2020 .
31-32 Meubel- en overige industrie Steenkool 2020 0,0
31-32 Meubel- en overige industrie Bruinkool en turf 2020 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2020 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).