Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
Nederlandse economie totaal Totaal energiedragers 2018* 8.071,1
Nederlandse economie totaal Kernenergie 2018* 38,0
Nederlandse economie totaal Steenkool 2018* 347,8
Nederlandse economie totaal Bruinkool en turf 2018* 0,5
Nederlandse economie totaal Hoogovengas 2018* 52,9
Nederlandse economie totaal Overige koolproducten 2018* 56,4
Nederlandse economie totaal Aardoliegrondstoffen 2018* 2.649,1
Nederlandse economie totaal Aardgas 2018* 1.280,6
Nederlandse economie totaal Fossiel deel motorbenzine 2018* 210,5
Nederlandse economie totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 218,6
Nederlandse economie totaal Nafta 2018* 895,4
Nederlandse economie totaal Fossiel deel autodiesel 2018* 280,5
Nederlandse economie totaal Gasolie en lichte stookolie 2018* 154,7
Nederlandse economie totaal Petroleum 2018* 391,6
Nederlandse economie totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 373,6
Nederlandse economie totaal Overige aardolieproducten 2018* 247,9
Nederlandse economie totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 50,3
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2018* 54,6
Nederlandse economie totaal Biogas 2018* 13,7
Nederlandse economie totaal Elektriciteit 2018* 442,1
Nederlandse economie totaal Stoom en/of warm water 2018* 120,0
Nederlandse economie totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 156,5
Nederlandse economie totaal Niet-hernieuwbaar afval 2018* 35,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Totaal energiedragers 2018* 673,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Kernenergie 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Steenkool 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Bruinkool en turf 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Hoogovengas 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige koolproducten 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardgas 2018* 289,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel motorbenzine 2018* 186,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Nafta 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel autodiesel 2018* 62,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Petroleum 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 6,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige aardolieproducten 2018* 2,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 16,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2018* 11,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Biogas 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Elektriciteit 2018* 84,5
Huishoudens: energiegebruik totaal Stoom en/of warm water 2018* 13,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal energiedragers 2018* 225,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Kernenergie 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Steenkool 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bruinkool en turf 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hoogovengas 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige koolproducten 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardgas 2018* 138,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Nafta 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel autodiesel 2018* 18,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Gasolie en lichte stookolie 2018* 4,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Petroleum 2018* 1,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 1,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige aardolieproducten 2018* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 4,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Vloeibare biobrandstoffen 2018* 1,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Biogas 2018* 5,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Elektriciteit 2018* 37,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Stoom en/of warm water 2018* 7,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 5,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Totaal energiedragers 2018* 39,5
B Delfstoffenwinning Kernenergie 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Steenkool 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Bruinkool en turf 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Hoogovengas 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Overige koolproducten 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Aardgas 2018* 26,2
B Delfstoffenwinning Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Nafta 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Fossiel deel autodiesel 2018* 0,3
B Delfstoffenwinning Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Petroleum 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Overige aardolieproducten 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Biogas 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Elektriciteit 2018* 11,1
B Delfstoffenwinning Stoom en/of warm water 2018* 1,9
B Delfstoffenwinning Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
B Delfstoffenwinning Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
C Industrie Totaal energiedragers 2018* 5.509,4
C Industrie Kernenergie 2018* 0,0
C Industrie Steenkool 2018* 121,5
C Industrie Bruinkool en turf 2018* 0,5
C Industrie Hoogovengas 2018* 29,6
C Industrie Overige koolproducten 2018* 56,2
C Industrie Aardoliegrondstoffen 2018* 2.649,1
C Industrie Aardgas 2018* 377,3
C Industrie Fossiel deel motorbenzine 2018* 1,5
C Industrie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 26,4
C Industrie Nafta 2018* 895,4
C Industrie Fossiel deel autodiesel 2018* 9,0
C Industrie Gasolie en lichte stookolie 2018* 92,4
C Industrie Petroleum 2018* 336,0
C Industrie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 345,7
C Industrie Overige aardolieproducten 2018* 234,8
C Industrie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 11,1
C Industrie Vloeibare biobrandstoffen 2018* 29,0
C Industrie Biogas 2018* 2,3
C Industrie Elektriciteit 2018* 136,8
C Industrie Stoom en/of warm water 2018* 67,2
C Industrie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 87,6
C Industrie Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
D Energievoorziening Totaal energiedragers 2018* 691,1
D Energievoorziening Kernenergie 2018* 38,0
D Energievoorziening Steenkool 2018* 226,3
D Energievoorziening Bruinkool en turf 2018* 0,0
D Energievoorziening Hoogovengas 2018* 23,3
D Energievoorziening Overige koolproducten 2018* 0,0
D Energievoorziening Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
D Energievoorziening Aardgas 2018* 316,9
D Energievoorziening Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,0
D Energievoorziening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
D Energievoorziening Nafta 2018* 0,0
D Energievoorziening Fossiel deel autodiesel 2018* 0,8
D Energievoorziening Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
D Energievoorziening Petroleum 2018* 0,0
D Energievoorziening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 16,9
D Energievoorziening Overige aardolieproducten 2018* 0,0
D Energievoorziening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 15,2
D Energievoorziening Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,0
D Energievoorziening Biogas 2018* 3,5
D Energievoorziening Elektriciteit 2018* 29,2
D Energievoorziening Stoom en/of warm water 2018* 20,8
D Energievoorziening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
D Energievoorziening Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal energiedragers 2018* 114,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kernenergie 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Steenkool 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bruinkool en turf 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hoogovengas 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige koolproducten 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardgas 2018* 5,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nafta 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel autodiesel 2018* 2,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Petroleum 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige aardolieproducten 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer Biogas 2018* 0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer Elektriciteit 2018* 11,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Stoom en/of warm water 2018* 0,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 59,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Niet-hernieuwbaar afval 2018* 34,0
F Bouwnijverheid Totaal energiedragers 2018* 55,8
F Bouwnijverheid Kernenergie 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Steenkool 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Bruinkool en turf 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Hoogovengas 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Overige koolproducten 2018* 0,1
F Bouwnijverheid Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Aardgas 2018* 5,1
F Bouwnijverheid Fossiel deel motorbenzine 2018* 1,3
F Bouwnijverheid Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Nafta 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Fossiel deel autodiesel 2018* 38,4
F Bouwnijverheid Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Petroleum 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,4
F Bouwnijverheid Overige aardolieproducten 2018* 4,3
F Bouwnijverheid Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,2
F Bouwnijverheid Vloeibare biobrandstoffen 2018* 2,3
F Bouwnijverheid Biogas 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Elektriciteit 2018* 3,7
F Bouwnijverheid Stoom en/of warm water 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
F Bouwnijverheid Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
G Handel Totaal energiedragers 2018* 95,7
G Handel Kernenergie 2018* 0,0
G Handel Steenkool 2018* 0,0
G Handel Bruinkool en turf 2018* 0,0
G Handel Hoogovengas 2018* 0,0
G Handel Overige koolproducten 2018* 0,0
G Handel Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
G Handel Aardgas 2018* 25,3
G Handel Fossiel deel motorbenzine 2018* 3,5
G Handel Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
G Handel Nafta 2018* 0,0
G Handel Fossiel deel autodiesel 2018* 31,6
G Handel Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
G Handel Petroleum 2018* 0,0
G Handel Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,7
G Handel Overige aardolieproducten 2018* 0,3
G Handel Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,4
G Handel Vloeibare biobrandstoffen 2018* 2,0
G Handel Biogas 2018* 0,3
G Handel Elektriciteit 2018* 29,1
G Handel Stoom en/of warm water 2018* 2,0
G Handel Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,3
G Handel Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,2
H Vervoer en opslag Totaal energiedragers 2018* 431,1
H Vervoer en opslag Kernenergie 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Steenkool 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Bruinkool en turf 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Hoogovengas 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Overige koolproducten 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Aardgas 2018* 11,0
H Vervoer en opslag Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,8
H Vervoer en opslag Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 190,0
H Vervoer en opslag Nafta 2018* 0,0
H Vervoer en opslag Fossiel deel autodiesel 2018* 79,3
H Vervoer en opslag Gasolie en lichte stookolie 2018* 57,9
H Vervoer en opslag Petroleum 2018* 52,6
H Vervoer en opslag Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 1,2
H Vervoer en opslag Overige aardolieproducten 2018* 5,6
H Vervoer en opslag Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
H Vervoer en opslag Vloeibare biobrandstoffen 2018* 5,3
H Vervoer en opslag Biogas 2018* 0,6
H Vervoer en opslag Elektriciteit 2018* 25,2
H Vervoer en opslag Stoom en/of warm water 2018* 1,3
H Vervoer en opslag Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
H Vervoer en opslag Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
I Horeca Totaal energiedragers 2018* 30,2
I Horeca Kernenergie 2018* 0,0
I Horeca Steenkool 2018* 0,0
I Horeca Bruinkool en turf 2018* 0,0
I Horeca Hoogovengas 2018* 0,0
I Horeca Overige koolproducten 2018* 0,0
I Horeca Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
I Horeca Aardgas 2018* 15,3
I Horeca Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,2
I Horeca Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
I Horeca Nafta 2018* 0,0
I Horeca Fossiel deel autodiesel 2018* 1,5
I Horeca Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
I Horeca Petroleum 2018* 0,0
I Horeca Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,1
I Horeca Overige aardolieproducten 2018* 0,0
I Horeca Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 1,3
I Horeca Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
I Horeca Biogas 2018* 0,1
I Horeca Elektriciteit 2018* 10,8
I Horeca Stoom en/of warm water 2018* 0,7
I Horeca Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
I Horeca Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
J Informatie en communicatie Totaal energiedragers 2018* 15,1
J Informatie en communicatie Kernenergie 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Steenkool 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Bruinkool en turf 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Hoogovengas 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Overige koolproducten 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Aardgas 2018* 1,6
J Informatie en communicatie Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,3
J Informatie en communicatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Nafta 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Fossiel deel autodiesel 2018* 1,1
J Informatie en communicatie Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Petroleum 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,1
J Informatie en communicatie Overige aardolieproducten 2018* 0,0
J Informatie en communicatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,2
J Informatie en communicatie Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
J Informatie en communicatie Biogas 2018* 0,1
J Informatie en communicatie Elektriciteit 2018* 10,9
J Informatie en communicatie Stoom en/of warm water 2018* 0,7
J Informatie en communicatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
J Informatie en communicatie Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
K Financiële dienstverlening Totaal energiedragers 2018* 12,3
K Financiële dienstverlening Kernenergie 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Steenkool 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Bruinkool en turf 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Hoogovengas 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Overige koolproducten 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Aardgas 2018* 4,8
K Financiële dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,3
K Financiële dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Nafta 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2018* 1,7
K Financiële dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Petroleum 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Overige aardolieproducten 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
K Financiële dienstverlening Biogas 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Elektriciteit 2018* 4,9
K Financiële dienstverlening Stoom en/of warm water 2018* 0,3
K Financiële dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
K Financiële dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal energiedragers 2018* 10,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Kernenergie 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Steenkool 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bruinkool en turf 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hoogovengas 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige koolproducten 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardgas 2018* 4,6
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Nafta 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel autodiesel 2018* 0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Petroleum 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige aardolieproducten 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Biogas 2018* 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Elektriciteit 2018* 4,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Stoom en/of warm water 2018* 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,2
L Verhuur en handel van onroerend goed Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Totaal energiedragers 2018* 17,0
M Specialistische zakelijke diensten Kernenergie 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Steenkool 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Bruinkool en turf 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Hoogovengas 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Overige koolproducten 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardgas 2018* 4,8
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2018* 1,4
M Specialistische zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Nafta 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2018* 5,3
M Specialistische zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Petroleum 2018* 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2018* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Biogas 2018* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Elektriciteit 2018* 4,3
M Specialistische zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2018* 0,3
M Specialistische zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal energiedragers 2018* 40,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kernenergie 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Steenkool 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bruinkool en turf 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hoogovengas 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige koolproducten 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardgas 2018* 2,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2018* 13,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nafta 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2018* 19,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Petroleum 2018* 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2018* 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2018* 1,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Biogas 2018* 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Elektriciteit 2018* 2,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2018* 0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal energiedragers 2018* 31,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kernenergie 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Steenkool 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bruinkool en turf 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hoogovengas 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige koolproducten 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardgas 2018* 8,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 2,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nafta 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel autodiesel 2018* 1,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Petroleum 2018* 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige aardolieproducten 2018* 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Biogas 2018* 1,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Elektriciteit 2018* 11,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Stoom en/of warm water 2018* 0,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 2,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,5
P Onderwijs Totaal energiedragers 2018* 15,6
P Onderwijs Kernenergie 2018* 0,0
P Onderwijs Steenkool 2018* 0,0
P Onderwijs Bruinkool en turf 2018* 0,0
P Onderwijs Hoogovengas 2018* 0,0
P Onderwijs Overige koolproducten 2018* 0,0
P Onderwijs Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
P Onderwijs Aardgas 2018* 8,6
P Onderwijs Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,3
P Onderwijs Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
P Onderwijs Nafta 2018* 0,0
P Onderwijs Fossiel deel autodiesel 2018* 0,9
P Onderwijs Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
P Onderwijs Petroleum 2018* 0,0
P Onderwijs Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
P Onderwijs Overige aardolieproducten 2018* 0,0
P Onderwijs Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
P Onderwijs Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
P Onderwijs Biogas 2018* 0,0
P Onderwijs Elektriciteit 2018* 5,0
P Onderwijs Stoom en/of warm water 2018* 0,4
P Onderwijs Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,1
P Onderwijs Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal energiedragers 2018* 37,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kernenergie 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Steenkool 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bruinkool en turf 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hoogovengas 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige koolproducten 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardgas 2018* 22,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nafta 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel autodiesel 2018* 1,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Petroleum 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige aardolieproducten 2018* 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Biogas 2018* 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Elektriciteit 2018* 11,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg Stoom en/of warm water 2018* 0,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Totaal energiedragers 2018* 14,0
R Cultuur, sport en recreatie Kernenergie 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Steenkool 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Bruinkool en turf 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hoogovengas 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Overige koolproducten 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardgas 2018* 6,9
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Nafta 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel autodiesel 2018* 1,3
R Cultuur, sport en recreatie Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Petroleum 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Overige aardolieproducten 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Biogas 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Elektriciteit 2018* 5,1
R Cultuur, sport en recreatie Stoom en/of warm water 2018* 0,3
R Cultuur, sport en recreatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Totaal energiedragers 2018* 10,2
S Overige dienstverlening Kernenergie 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Steenkool 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Bruinkool en turf 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Hoogovengas 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Overige koolproducten 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Aardgas 2018* 6,0
S Overige dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,2
S Overige dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Nafta 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2018* 1,4
S Overige dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Petroleum 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Overige aardolieproducten 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,1
S Overige dienstverlening Biogas 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Elektriciteit 2018* 2,2
S Overige dienstverlening Stoom en/of warm water 2018* 0,1
S Overige dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
S Overige dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
T Huishoudens Totaal energiedragers 2018* 0,2
T Huishoudens Kernenergie 2018* 0,0
T Huishoudens Steenkool 2018* 0,0
T Huishoudens Bruinkool en turf 2018* 0,0
T Huishoudens Hoogovengas 2018* 0,0
T Huishoudens Overige koolproducten 2018* 0,0
T Huishoudens Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
T Huishoudens Aardgas 2018* 0,1
T Huishoudens Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,0
T Huishoudens Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
T Huishoudens Nafta 2018* 0,0
T Huishoudens Fossiel deel autodiesel 2018* 0,0
T Huishoudens Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
T Huishoudens Petroleum 2018* 0,0
T Huishoudens Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
T Huishoudens Overige aardolieproducten 2018* 0,0
T Huishoudens Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
T Huishoudens Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,0
T Huishoudens Biogas 2018* 0,0
T Huishoudens Elektriciteit 2018* 0,1
T Huishoudens Stoom en/of warm water 2018* 0,0
T Huishoudens Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
T Huishoudens Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Totaal energiedragers 2018* 0,6
U Extraterritoriale organisaties Kernenergie 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Steenkool 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Bruinkool en turf 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hoogovengas 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige koolproducten 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardoliegrondstoffen 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardgas 2018* 0,3
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel motorbenzine 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Nafta 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel autodiesel 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Gasolie en lichte stookolie 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Petroleum 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige aardolieproducten 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Vloeibare biobrandstoffen 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Biogas 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Elektriciteit 2018* 0,3
U Extraterritoriale organisaties Stoom en/of warm water 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2018* 0,0
U Extraterritoriale organisaties Niet-hernieuwbaar afval 2018* 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per januari 2021:
Het betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).