Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huish/bedrijven (NR) 2000-2020

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huish/bedrijven (NR) 2000-2020

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
Nederlandse economie totaal Totaal energiedragers 2020 7.419,2
Nederlandse economie totaal Kernenergie 2020 44,1
Nederlandse economie totaal Steenkool 2020 176,8
Nederlandse economie totaal Bruinkool en turf 2020 0,3
Nederlandse economie totaal Hoogovengas 2020 47,0
Nederlandse economie totaal Overige koolproducten 2020 51,4
Nederlandse economie totaal Aardoliegrondstoffen 2020 2.451,1
Nederlandse economie totaal Aardgas 2020 1.327,3
Nederlandse economie totaal Fossiel deel motorbenzine 2020 154,9
Nederlandse economie totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 135,6
Nederlandse economie totaal Nafta 2020 848,3
Nederlandse economie totaal Fossiel deel autodiesel 2020 252,5
Nederlandse economie totaal Gasolie en lichte stookolie 2020 176,4
Nederlandse economie totaal Stookolie 2020 293,8
Nederlandse economie totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 338,3
Nederlandse economie totaal Overige aardolieproducten 2020 163,3
Nederlandse economie totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 94,5
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2020 78,3
Nederlandse economie totaal Biogas 2020 17,4
Nederlandse economie totaal Elektriciteit 2020 438,0
Nederlandse economie totaal Stoom en/of warm water 2020 127,4
Nederlandse economie totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 169,4
Nederlandse economie totaal Niet-hernieuwbaar afval 2020 33,1
Huishoudens: energiegebruik totaal Totaal energiedragers 2020 571,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Kernenergie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Steenkool 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Bruinkool en turf 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Hoogovengas 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige koolproducten 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardgas 2020 267,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel motorbenzine 2020 122,5
Huishoudens: energiegebruik totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Nafta 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel autodiesel 2020 38,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Stookolie 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 3,3
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige aardolieproducten 2020 2,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 16,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2020 10,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Biogas 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Elektriciteit 2020 91,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Stoom en/of warm water 2020 18,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal energiedragers 2020 241,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Kernenergie 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Steenkool 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bruinkool en turf 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hoogovengas 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige koolproducten 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardgas 2020 144,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel motorbenzine 2020 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Nafta 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel autodiesel 2020 20,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Gasolie en lichte stookolie 2020 5,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Stookolie 2020 0,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 1,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige aardolieproducten 2020 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 6,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Vloeibare biobrandstoffen 2020 1,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Biogas 2020 4,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Elektriciteit 2020 40,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Stoom en/of warm water 2020 8,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 7,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Totaal energiedragers 2020 34,2
B Delfstoffenwinning Kernenergie 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Steenkool 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Bruinkool en turf 2020 0,1
B Delfstoffenwinning Hoogovengas 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Overige koolproducten 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Aardgas 2020 24,5
B Delfstoffenwinning Fossiel deel motorbenzine 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Nafta 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Fossiel deel autodiesel 2020 0,3
B Delfstoffenwinning Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Stookolie 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Overige aardolieproducten 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Biogas 2020 0,1
B Delfstoffenwinning Elektriciteit 2020 7,6
B Delfstoffenwinning Stoom en/of warm water 2020 1,5
B Delfstoffenwinning Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
B Delfstoffenwinning Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
C Industrie Totaal energiedragers 2020 5.133,4
C Industrie Kernenergie 2020 0,0
C Industrie Steenkool 2020 112,8
C Industrie Bruinkool en turf 2020 0,1
C Industrie Hoogovengas 2020 25,7
C Industrie Overige koolproducten 2020 51,1
C Industrie Aardoliegrondstoffen 2020 2.451,1
C Industrie Aardgas 2020 399,8
C Industrie Fossiel deel motorbenzine 2020 12,3
C Industrie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 32,9
C Industrie Nafta 2020 848,3
C Industrie Fossiel deel autodiesel 2020 9,0
C Industrie Gasolie en lichte stookolie 2020 125,8
C Industrie Stookolie 2020 239,2
C Industrie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 323,9
C Industrie Overige aardolieproducten 2020 149,6
C Industrie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 11,2
C Industrie Vloeibare biobrandstoffen 2020 43,6
C Industrie Biogas 2020 2,9
C Industrie Elektriciteit 2020 133,7
C Industrie Stoom en/of warm water 2020 65,5
C Industrie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 94,9
C Industrie Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
D Energievoorziening Totaal energiedragers 2020 624,1
D Energievoorziening Kernenergie 2020 44,1
D Energievoorziening Steenkool 2020 64,0
D Energievoorziening Bruinkool en turf 2020 0,0
D Energievoorziening Hoogovengas 2020 21,3
D Energievoorziening Overige koolproducten 2020 0,2
D Energievoorziening Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
D Energievoorziening Aardgas 2020 375,8
D Energievoorziening Fossiel deel motorbenzine 2020 0,0
D Energievoorziening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
D Energievoorziening Nafta 2020 0,0
D Energievoorziening Fossiel deel autodiesel 2020 0,5
D Energievoorziening Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
D Energievoorziening Stookolie 2020 0,0
D Energievoorziening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 5,8
D Energievoorziening Overige aardolieproducten 2020 0,0
D Energievoorziening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 57,0
D Energievoorziening Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,0
D Energievoorziening Biogas 2020 6,9
D Energievoorziening Elektriciteit 2020 25,6
D Energievoorziening Stoom en/of warm water 2020 22,8
D Energievoorziening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
D Energievoorziening Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal energiedragers 2020 116,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kernenergie 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Steenkool 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bruinkool en turf 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hoogovengas 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige koolproducten 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardgas 2020 5,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel motorbenzine 2020 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nafta 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel autodiesel 2020 2,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Stookolie 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige aardolieproducten 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer Biogas 2020 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Elektriciteit 2020 12,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Stoom en/of warm water 2020 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 62,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Niet-hernieuwbaar afval 2020 31,5
F Bouwnijverheid Totaal energiedragers 2020 54,9
F Bouwnijverheid Kernenergie 2020 0,0
F Bouwnijverheid Steenkool 2020 0,0
F Bouwnijverheid Bruinkool en turf 2020 0,0
F Bouwnijverheid Hoogovengas 2020 0,0
F Bouwnijverheid Overige koolproducten 2020 0,1
F Bouwnijverheid Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
F Bouwnijverheid Aardgas 2020 3,5
F Bouwnijverheid Fossiel deel motorbenzine 2020 1,0
F Bouwnijverheid Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
F Bouwnijverheid Nafta 2020 0,0
F Bouwnijverheid Fossiel deel autodiesel 2020 38,8
F Bouwnijverheid Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
F Bouwnijverheid Stookolie 2020 0,0
F Bouwnijverheid Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,2
F Bouwnijverheid Overige aardolieproducten 2020 4,9
F Bouwnijverheid Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,2
F Bouwnijverheid Vloeibare biobrandstoffen 2020 2,5
F Bouwnijverheid Biogas 2020 0,0
F Bouwnijverheid Elektriciteit 2020 3,8
F Bouwnijverheid Stoom en/of warm water 2020 0,0
F Bouwnijverheid Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
F Bouwnijverheid Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
G Handel Totaal energiedragers 2020 86,9
G Handel Kernenergie 2020 0,0
G Handel Steenkool 2020 0,0
G Handel Bruinkool en turf 2020 0,1
G Handel Hoogovengas 2020 0,0
G Handel Overige koolproducten 2020 0,0
G Handel Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
G Handel Aardgas 2020 20,2
G Handel Fossiel deel motorbenzine 2020 2,8
G Handel Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
G Handel Nafta 2020 0,0
G Handel Fossiel deel autodiesel 2020 30,0
G Handel Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
G Handel Stookolie 2020 0,0
G Handel Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,8
G Handel Overige aardolieproducten 2020 0,3
G Handel Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,6
G Handel Vloeibare biobrandstoffen 2020 2,1
G Handel Biogas 2020 0,3
G Handel Elektriciteit 2020 27,2
G Handel Stoom en/of warm water 2020 2,0
G Handel Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,3
G Handel Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,2
H Vervoer en opslag Totaal energiedragers 2020 343,1
H Vervoer en opslag Kernenergie 2020 0,0
H Vervoer en opslag Steenkool 2020 0,0
H Vervoer en opslag Bruinkool en turf 2020 0,0
H Vervoer en opslag Hoogovengas 2020 0,0
H Vervoer en opslag Overige koolproducten 2020 0,0
H Vervoer en opslag Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
H Vervoer en opslag Aardgas 2020 14,7
H Vervoer en opslag Fossiel deel motorbenzine 2020 0,6
H Vervoer en opslag Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 100,7
H Vervoer en opslag Nafta 2020 0,0
H Vervoer en opslag Fossiel deel autodiesel 2020 78,9
H Vervoer en opslag Gasolie en lichte stookolie 2020 45,2
H Vervoer en opslag Stookolie 2020 54,0
H Vervoer en opslag Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 2,0
H Vervoer en opslag Overige aardolieproducten 2020 5,5
H Vervoer en opslag Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
H Vervoer en opslag Vloeibare biobrandstoffen 2020 14,8
H Vervoer en opslag Biogas 2020 0,7
H Vervoer en opslag Elektriciteit 2020 24,3
H Vervoer en opslag Stoom en/of warm water 2020 1,4
H Vervoer en opslag Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
H Vervoer en opslag Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
I Horeca Totaal energiedragers 2020 28,3
I Horeca Kernenergie 2020 0,0
I Horeca Steenkool 2020 0,0
I Horeca Bruinkool en turf 2020 0,0
I Horeca Hoogovengas 2020 0,0
I Horeca Overige koolproducten 2020 0,0
I Horeca Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
I Horeca Aardgas 2020 13,5
I Horeca Fossiel deel motorbenzine 2020 0,1
I Horeca Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
I Horeca Nafta 2020 0,0
I Horeca Fossiel deel autodiesel 2020 1,4
I Horeca Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
I Horeca Stookolie 2020 0,0
I Horeca Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
I Horeca Overige aardolieproducten 2020 0,0
I Horeca Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 1,8
I Horeca Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
I Horeca Biogas 2020 0,1
I Horeca Elektriciteit 2020 10,2
I Horeca Stoom en/of warm water 2020 0,8
I Horeca Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
I Horeca Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
J Informatie en communicatie Totaal energiedragers 2020 19,1
J Informatie en communicatie Kernenergie 2020 0,0
J Informatie en communicatie Steenkool 2020 0,0
J Informatie en communicatie Bruinkool en turf 2020 0,0
J Informatie en communicatie Hoogovengas 2020 0,0
J Informatie en communicatie Overige koolproducten 2020 0,0
J Informatie en communicatie Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
J Informatie en communicatie Aardgas 2020 1,2
J Informatie en communicatie Fossiel deel motorbenzine 2020 0,3
J Informatie en communicatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
J Informatie en communicatie Nafta 2020 0,0
J Informatie en communicatie Fossiel deel autodiesel 2020 0,9
J Informatie en communicatie Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
J Informatie en communicatie Stookolie 2020 0,0
J Informatie en communicatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
J Informatie en communicatie Overige aardolieproducten 2020 0,0
J Informatie en communicatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,2
J Informatie en communicatie Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
J Informatie en communicatie Biogas 2020 0,1
J Informatie en communicatie Elektriciteit 2020 15,0
J Informatie en communicatie Stoom en/of warm water 2020 1,1
J Informatie en communicatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
J Informatie en communicatie Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
K Financiële dienstverlening Totaal energiedragers 2020 9,6
K Financiële dienstverlening Kernenergie 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Steenkool 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Bruinkool en turf 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Hoogovengas 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Overige koolproducten 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Aardgas 2020 3,2
K Financiële dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2020 0,2
K Financiële dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Nafta 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2020 1,6
K Financiële dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Stookolie 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Overige aardolieproducten 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
K Financiële dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
K Financiële dienstverlening Biogas 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Elektriciteit 2020 4,0
K Financiële dienstverlening Stoom en/of warm water 2020 0,3
K Financiële dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
K Financiële dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal energiedragers 2020 8,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Kernenergie 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Steenkool 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bruinkool en turf 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hoogovengas 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige koolproducten 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardgas 2020 3,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel motorbenzine 2020 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Nafta 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel autodiesel 2020 0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Stookolie 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige aardolieproducten 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Biogas 2020 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Elektriciteit 2020 3,2
L Verhuur en handel van onroerend goed Stoom en/of warm water 2020 0,2
L Verhuur en handel van onroerend goed Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Totaal energiedragers 2020 17,0
M Specialistische zakelijke diensten Kernenergie 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Steenkool 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Bruinkool en turf 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Hoogovengas 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Overige koolproducten 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardgas 2020 4,6
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2020 1,3
M Specialistische zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Nafta 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2020 4,8
M Specialistische zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Stookolie 2020 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2020 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Biogas 2020 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Elektriciteit 2020 4,8
M Specialistische zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2020 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal energiedragers 2020 36,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kernenergie 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Steenkool 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bruinkool en turf 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hoogovengas 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige koolproducten 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardgas 2020 1,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2020 11,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nafta 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2020 18,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stookolie 2020 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2020 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2020 2,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Biogas 2020 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Elektriciteit 2020 2,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2020 0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal energiedragers 2020 26,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kernenergie 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Steenkool 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bruinkool en turf 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hoogovengas 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige koolproducten 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardgas 2020 6,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel motorbenzine 2020 0,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nafta 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel autodiesel 2020 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Stookolie 2020 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige aardolieproducten 2020 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Biogas 2020 1,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Elektriciteit 2020 9,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Stoom en/of warm water 2020 0,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 3,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,4
P Onderwijs Totaal energiedragers 2020 14,5
P Onderwijs Kernenergie 2020 0,0
P Onderwijs Steenkool 2020 0,0
P Onderwijs Bruinkool en turf 2020 0,0
P Onderwijs Hoogovengas 2020 0,0
P Onderwijs Overige koolproducten 2020 0,0
P Onderwijs Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
P Onderwijs Aardgas 2020 8,1
P Onderwijs Fossiel deel motorbenzine 2020 0,2
P Onderwijs Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
P Onderwijs Nafta 2020 0,0
P Onderwijs Fossiel deel autodiesel 2020 0,8
P Onderwijs Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
P Onderwijs Stookolie 2020 0,0
P Onderwijs Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
P Onderwijs Overige aardolieproducten 2020 0,0
P Onderwijs Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
P Onderwijs Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
P Onderwijs Biogas 2020 0,0
P Onderwijs Elektriciteit 2020 4,7
P Onderwijs Stoom en/of warm water 2020 0,4
P Onderwijs Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,1
P Onderwijs Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal energiedragers 2020 34,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kernenergie 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Steenkool 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bruinkool en turf 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hoogovengas 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige koolproducten 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardgas 2020 19,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel motorbenzine 2020 0,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nafta 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel autodiesel 2020 1,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Stookolie 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige aardolieproducten 2020 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Biogas 2020 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Elektriciteit 2020 11,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Stoom en/of warm water 2020 0,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Totaal energiedragers 2020 11,4
R Cultuur, sport en recreatie Kernenergie 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Steenkool 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Bruinkool en turf 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hoogovengas 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Overige koolproducten 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardgas 2020 5,4
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel motorbenzine 2020 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Nafta 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel autodiesel 2020 1,1
R Cultuur, sport en recreatie Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Stookolie 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Overige aardolieproducten 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Biogas 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Elektriciteit 2020 4,3
R Cultuur, sport en recreatie Stoom en/of warm water 2020 0,3
R Cultuur, sport en recreatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
S Overige dienstverlening Totaal energiedragers 2020 8,1
S Overige dienstverlening Kernenergie 2020 0,0
S Overige dienstverlening Steenkool 2020 0,0
S Overige dienstverlening Bruinkool en turf 2020 0,0
S Overige dienstverlening Hoogovengas 2020 0,0
S Overige dienstverlening Overige koolproducten 2020 0,0
S Overige dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
S Overige dienstverlening Aardgas 2020 4,5
S Overige dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2020 0,2
S Overige dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
S Overige dienstverlening Nafta 2020 0,0
S Overige dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2020 1,3
S Overige dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
S Overige dienstverlening Stookolie 2020 0,0
S Overige dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
S Overige dienstverlening Overige aardolieproducten 2020 0,0
S Overige dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,1
S Overige dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,1
S Overige dienstverlening Biogas 2020 0,0
S Overige dienstverlening Elektriciteit 2020 1,6
S Overige dienstverlening Stoom en/of warm water 2020 0,1
S Overige dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
S Overige dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
T Huishoudens Totaal energiedragers 2020 0,2
T Huishoudens Kernenergie 2020 0,0
T Huishoudens Steenkool 2020 0,0
T Huishoudens Bruinkool en turf 2020 0,0
T Huishoudens Hoogovengas 2020 0,0
T Huishoudens Overige koolproducten 2020 0,0
T Huishoudens Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
T Huishoudens Aardgas 2020 0,1
T Huishoudens Fossiel deel motorbenzine 2020 0,0
T Huishoudens Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
T Huishoudens Nafta 2020 0,0
T Huishoudens Fossiel deel autodiesel 2020 0,0
T Huishoudens Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
T Huishoudens Stookolie 2020 0,0
T Huishoudens Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
T Huishoudens Overige aardolieproducten 2020 0,0
T Huishoudens Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,0
T Huishoudens Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,0
T Huishoudens Biogas 2020 0,0
T Huishoudens Elektriciteit 2020 0,1
T Huishoudens Stoom en/of warm water 2020 0,0
T Huishoudens Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
T Huishoudens Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Totaal energiedragers 2020 0,6
U Extraterritoriale organisaties Kernenergie 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Steenkool 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Bruinkool en turf 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hoogovengas 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige koolproducten 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardoliegrondstoffen 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardgas 2020 0,3
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel motorbenzine 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Nafta 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel autodiesel 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Gasolie en lichte stookolie 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Stookolie 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige aardolieproducten 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Vloeibare biobrandstoffen 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Biogas 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Elektriciteit 2020 0,3
U Extraterritoriale organisaties Stoom en/of warm water 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2020 0,0
U Extraterritoriale organisaties Niet-hernieuwbaar afval 2020 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2020 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).