Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
Nederlandse economie totaal Totaal energiedragers 2019 8.274,4
Nederlandse economie totaal Kernenergie 2019 42,2
Nederlandse economie totaal Steenkool 2019 269,9
Nederlandse economie totaal Bruinkool en turf 2019 0,2
Nederlandse economie totaal Hoogovengas 2019 50,0
Nederlandse economie totaal Overige koolproducten 2019 58,1
Nederlandse economie totaal Aardoliegrondstoffen 2019 2.687,1
Nederlandse economie totaal Aardgas 2019 1.340,5
Nederlandse economie totaal Fossiel deel motorbenzine 2019 190,2
Nederlandse economie totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 200,5
Nederlandse economie totaal Nafta 2019 1.015,4
Nederlandse economie totaal Fossiel deel autodiesel 2019 271,0
Nederlandse economie totaal Gasolie en lichte stookolie 2019 166,3
Nederlandse economie totaal Stookolie 2019 399,3
Nederlandse economie totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 336,9
Nederlandse economie totaal Overige aardolieproducten 2019 323,1
Nederlandse economie totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 65,3
Nederlandse economie totaal Vloeibare biobrandstoffen 2019 67,8
Nederlandse economie totaal Biogas 2019 14,9
Nederlandse economie totaal Elektriciteit 2019 445,1
Nederlandse economie totaal Stoom en/of warm water 2019 132,1
Nederlandse economie totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 164,3
Nederlandse economie totaal Niet-hernieuwbaar afval 2019 34,1
Huishoudens: energiegebruik totaal Totaal energiedragers 2019 625,6
Huishoudens: energiegebruik totaal Kernenergie 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Steenkool 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Bruinkool en turf 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Hoogovengas 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige koolproducten 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Aardgas 2019 272,9
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel motorbenzine 2019 162,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,2
Huishoudens: energiegebruik totaal Nafta 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Fossiel deel autodiesel 2019 55,4
Huishoudens: energiegebruik totaal Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Stookolie 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 4,3
Huishoudens: energiegebruik totaal Overige aardolieproducten 2019 2,7
Huishoudens: energiegebruik totaal Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 16,3
Huishoudens: energiegebruik totaal Vloeibare biobrandstoffen 2019 11,9
Huishoudens: energiegebruik totaal Biogas 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Elektriciteit 2019 86,8
Huishoudens: energiegebruik totaal Stoom en/of warm water 2019 13,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
Huishoudens: energiegebruik totaal Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal energiedragers 2019 242,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Kernenergie 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Steenkool 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bruinkool en turf 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hoogovengas 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige koolproducten 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Aardgas 2019 144,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel motorbenzine 2019 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Nafta 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Fossiel deel autodiesel 2019 20,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Gasolie en lichte stookolie 2019 4,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Stookolie 2019 0,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 1,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Overige aardolieproducten 2019 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 5,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Vloeibare biobrandstoffen 2019 1,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Biogas 2019 5,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Elektriciteit 2019 43,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Stoom en/of warm water 2019 9,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 5,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Totaal energiedragers 2019 35,2
B Delfstoffenwinning Kernenergie 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Steenkool 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Bruinkool en turf 2019 0,1
B Delfstoffenwinning Hoogovengas 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Overige koolproducten 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Aardgas 2019 24,7
B Delfstoffenwinning Fossiel deel motorbenzine 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Nafta 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Fossiel deel autodiesel 2019 0,2
B Delfstoffenwinning Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Stookolie 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Overige aardolieproducten 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Biogas 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Elektriciteit 2019 8,6
B Delfstoffenwinning Stoom en/of warm water 2019 1,5
B Delfstoffenwinning Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
B Delfstoffenwinning Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
C Industrie Totaal energiedragers 2019 5.751,3
C Industrie Kernenergie 2019 0,0
C Industrie Steenkool 2019 123,1
C Industrie Bruinkool en turf 2019 0,1
C Industrie Hoogovengas 2019 27,5
C Industrie Overige koolproducten 2019 57,7
C Industrie Aardoliegrondstoffen 2019 2.687,1
C Industrie Aardgas 2019 381,0
C Industrie Fossiel deel motorbenzine 2019 2,3
C Industrie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 16,9
C Industrie Nafta 2019 1.015,4
C Industrie Fossiel deel autodiesel 2019 8,9
C Industrie Gasolie en lichte stookolie 2019 110,5
C Industrie Stookolie 2019 343,1
C Industrie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 314,2
C Industrie Overige aardolieproducten 2019 310,5
C Industrie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 11,4
C Industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 36,8
C Industrie Biogas 2019 2,6
C Industrie Elektriciteit 2019 136,1
C Industrie Stoom en/of warm water 2019 73,2
C Industrie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 93,1
C Industrie Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
D Energievoorziening Totaal energiedragers 2019 699,8
D Energievoorziening Kernenergie 2019 42,2
D Energievoorziening Steenkool 2019 146,8
D Energievoorziening Bruinkool en turf 2019 0,0
D Energievoorziening Hoogovengas 2019 22,5
D Energievoorziening Overige koolproducten 2019 0,2
D Energievoorziening Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
D Energievoorziening Aardgas 2019 388,4
D Energievoorziening Fossiel deel motorbenzine 2019 0,0
D Energievoorziening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
D Energievoorziening Nafta 2019 0,0
D Energievoorziening Fossiel deel autodiesel 2019 0,3
D Energievoorziening Gasolie en lichte stookolie 2019 0,8
D Energievoorziening Stookolie 2019 0,0
D Energievoorziening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 11,6
D Energievoorziening Overige aardolieproducten 2019 0,0
D Energievoorziening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 28,7
D Energievoorziening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
D Energievoorziening Biogas 2019 4,6
D Energievoorziening Elektriciteit 2019 28,2
D Energievoorziening Stoom en/of warm water 2019 25,7
D Energievoorziening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
D Energievoorziening Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal energiedragers 2019 113,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kernenergie 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Steenkool 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bruinkool en turf 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hoogovengas 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige koolproducten 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Aardgas 2019 4,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel motorbenzine 2019 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nafta 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fossiel deel autodiesel 2019 2,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Stookolie 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overige aardolieproducten 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer Biogas 2019 0,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer Elektriciteit 2019 12,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Stoom en/of warm water 2019 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 60,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Niet-hernieuwbaar afval 2019 32,5
F Bouwnijverheid Totaal energiedragers 2019 56,5
F Bouwnijverheid Kernenergie 2019 0,0
F Bouwnijverheid Steenkool 2019 0,0
F Bouwnijverheid Bruinkool en turf 2019 0,0
F Bouwnijverheid Hoogovengas 2019 0,0
F Bouwnijverheid Overige koolproducten 2019 0,1
F Bouwnijverheid Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
F Bouwnijverheid Aardgas 2019 5,3
F Bouwnijverheid Fossiel deel motorbenzine 2019 1,4
F Bouwnijverheid Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
F Bouwnijverheid Nafta 2019 0,0
F Bouwnijverheid Fossiel deel autodiesel 2019 37,8
F Bouwnijverheid Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
F Bouwnijverheid Stookolie 2019 0,0
F Bouwnijverheid Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,3
F Bouwnijverheid Overige aardolieproducten 2019 4,5
F Bouwnijverheid Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,2
F Bouwnijverheid Vloeibare biobrandstoffen 2019 3,0
F Bouwnijverheid Biogas 2019 0,0
F Bouwnijverheid Elektriciteit 2019 4,0
F Bouwnijverheid Stoom en/of warm water 2019 0,0
F Bouwnijverheid Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
F Bouwnijverheid Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
G Handel Totaal energiedragers 2019 93,1
G Handel Kernenergie 2019 0,0
G Handel Steenkool 2019 0,0
G Handel Bruinkool en turf 2019 0,0
G Handel Hoogovengas 2019 0,0
G Handel Overige koolproducten 2019 0,0
G Handel Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
G Handel Aardgas 2019 23,4
G Handel Fossiel deel motorbenzine 2019 3,8
G Handel Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
G Handel Nafta 2019 0,0
G Handel Fossiel deel autodiesel 2019 31,1
G Handel Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
G Handel Stookolie 2019 0,0
G Handel Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 1,1
G Handel Overige aardolieproducten 2019 0,3
G Handel Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,5
G Handel Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,6
G Handel Biogas 2019 0,3
G Handel Elektriciteit 2019 27,5
G Handel Stoom en/of warm water 2019 2,0
G Handel Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,3
G Handel Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,2
H Vervoer en opslag Totaal energiedragers 2019 419,4
H Vervoer en opslag Kernenergie 2019 0,0
H Vervoer en opslag Steenkool 2019 0,0
H Vervoer en opslag Bruinkool en turf 2019 0,0
H Vervoer en opslag Hoogovengas 2019 0,0
H Vervoer en opslag Overige koolproducten 2019 0,0
H Vervoer en opslag Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
H Vervoer en opslag Aardgas 2019 13,9
H Vervoer en opslag Fossiel deel motorbenzine 2019 0,8
H Vervoer en opslag Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 180,9
H Vervoer en opslag Nafta 2019 0,0
H Vervoer en opslag Fossiel deel autodiesel 2019 78,1
H Vervoer en opslag Gasolie en lichte stookolie 2019 50,4
H Vervoer en opslag Stookolie 2019 53,1
H Vervoer en opslag Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 2,6
H Vervoer en opslag Overige aardolieproducten 2019 4,8
H Vervoer en opslag Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
H Vervoer en opslag Vloeibare biobrandstoffen 2019 7,9
H Vervoer en opslag Biogas 2019 0,7
H Vervoer en opslag Elektriciteit 2019 24,7
H Vervoer en opslag Stoom en/of warm water 2019 1,3
H Vervoer en opslag Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
H Vervoer en opslag Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
I Horeca Totaal energiedragers 2019 31,3
I Horeca Kernenergie 2019 0,0
I Horeca Steenkool 2019 0,0
I Horeca Bruinkool en turf 2019 0,0
I Horeca Hoogovengas 2019 0,0
I Horeca Overige koolproducten 2019 0,0
I Horeca Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
I Horeca Aardgas 2019 15,6
I Horeca Fossiel deel motorbenzine 2019 0,2
I Horeca Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
I Horeca Nafta 2019 0,0
I Horeca Fossiel deel autodiesel 2019 1,5
I Horeca Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
I Horeca Stookolie 2019 0,0
I Horeca Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
I Horeca Overige aardolieproducten 2019 0,0
I Horeca Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 1,6
I Horeca Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
I Horeca Biogas 2019 0,1
I Horeca Elektriciteit 2019 11,1
I Horeca Stoom en/of warm water 2019 0,8
I Horeca Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
I Horeca Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
J Informatie en communicatie Totaal energiedragers 2019 18,0
J Informatie en communicatie Kernenergie 2019 0,0
J Informatie en communicatie Steenkool 2019 0,0
J Informatie en communicatie Bruinkool en turf 2019 0,0
J Informatie en communicatie Hoogovengas 2019 0,0
J Informatie en communicatie Overige koolproducten 2019 0,0
J Informatie en communicatie Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
J Informatie en communicatie Aardgas 2019 1,4
J Informatie en communicatie Fossiel deel motorbenzine 2019 0,4
J Informatie en communicatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
J Informatie en communicatie Nafta 2019 0,0
J Informatie en communicatie Fossiel deel autodiesel 2019 1,1
J Informatie en communicatie Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
J Informatie en communicatie Stookolie 2019 0,0
J Informatie en communicatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
J Informatie en communicatie Overige aardolieproducten 2019 0,0
J Informatie en communicatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,2
J Informatie en communicatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
J Informatie en communicatie Biogas 2019 0,1
J Informatie en communicatie Elektriciteit 2019 13,5
J Informatie en communicatie Stoom en/of warm water 2019 1,0
J Informatie en communicatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
J Informatie en communicatie Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
K Financiële dienstverlening Totaal energiedragers 2019 11,2
K Financiële dienstverlening Kernenergie 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Steenkool 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Bruinkool en turf 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Hoogovengas 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Overige koolproducten 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Aardgas 2019 4,2
K Financiële dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2019 0,3
K Financiële dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Nafta 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2019 1,7
K Financiële dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Stookolie 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
K Financiële dienstverlening Overige aardolieproducten 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
K Financiële dienstverlening Biogas 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Elektriciteit 2019 4,4
K Financiële dienstverlening Stoom en/of warm water 2019 0,3
K Financiële dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
K Financiële dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal energiedragers 2019 9,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Kernenergie 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Steenkool 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bruinkool en turf 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hoogovengas 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige koolproducten 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Aardgas 2019 3,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel motorbenzine 2019 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Nafta 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Fossiel deel autodiesel 2019 0,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Stookolie 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overige aardolieproducten 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Biogas 2019 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Elektriciteit 2019 3,5
L Verhuur en handel van onroerend goed Stoom en/of warm water 2019 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Totaal energiedragers 2019 19,0
M Specialistische zakelijke diensten Kernenergie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Steenkool 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Bruinkool en turf 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Hoogovengas 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Overige koolproducten 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Aardgas 2019 5,5
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2019 1,7
M Specialistische zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Nafta 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2019 5,3
M Specialistische zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Stookolie 2019 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Biogas 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Elektriciteit 2019 4,9
M Specialistische zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2019 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal energiedragers 2019 41,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kernenergie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Steenkool 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bruinkool en turf 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hoogovengas 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige koolproducten 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Aardgas 2019 2,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel motorbenzine 2019 15,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nafta 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fossiel deel autodiesel 2019 19,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stookolie 2019 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overige aardolieproducten 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 2,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Biogas 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Elektriciteit 2019 2,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Stoom en/of warm water 2019 0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal energiedragers 2019 31,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kernenergie 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Steenkool 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bruinkool en turf 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hoogovengas 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige koolproducten 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Aardgas 2019 7,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel motorbenzine 2019 0,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 2,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nafta 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fossiel deel autodiesel 2019 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Stookolie 2019 2,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overige aardolieproducten 2019 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Biogas 2019 1,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Elektriciteit 2019 10,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Stoom en/of warm water 2019 0,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 3,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,4
P Onderwijs Totaal energiedragers 2019 15,7
P Onderwijs Kernenergie 2019 0,0
P Onderwijs Steenkool 2019 0,0
P Onderwijs Bruinkool en turf 2019 0,0
P Onderwijs Hoogovengas 2019 0,0
P Onderwijs Overige koolproducten 2019 0,0
P Onderwijs Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
P Onderwijs Aardgas 2019 8,8
P Onderwijs Fossiel deel motorbenzine 2019 0,3
P Onderwijs Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
P Onderwijs Nafta 2019 0,0
P Onderwijs Fossiel deel autodiesel 2019 0,8
P Onderwijs Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
P Onderwijs Stookolie 2019 0,0
P Onderwijs Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
P Onderwijs Overige aardolieproducten 2019 0,0
P Onderwijs Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
P Onderwijs Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
P Onderwijs Biogas 2019 0,0
P Onderwijs Elektriciteit 2019 4,9
P Onderwijs Stoom en/of warm water 2019 0,4
P Onderwijs Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,1
P Onderwijs Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal energiedragers 2019 36,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kernenergie 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Steenkool 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bruinkool en turf 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hoogovengas 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige koolproducten 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Aardgas 2019 21,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel motorbenzine 2019 0,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nafta 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Fossiel deel autodiesel 2019 1,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Stookolie 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Overige aardolieproducten 2019 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Biogas 2019 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Elektriciteit 2019 11,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg Stoom en/of warm water 2019 0,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Totaal energiedragers 2019 13,3
R Cultuur, sport en recreatie Kernenergie 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Steenkool 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Bruinkool en turf 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hoogovengas 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Overige koolproducten 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Aardgas 2019 6,4
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel motorbenzine 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Nafta 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Fossiel deel autodiesel 2019 1,3
R Cultuur, sport en recreatie Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Stookolie 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Overige aardolieproducten 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Biogas 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Elektriciteit 2019 4,9
R Cultuur, sport en recreatie Stoom en/of warm water 2019 0,3
R Cultuur, sport en recreatie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
R Cultuur, sport en recreatie Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
S Overige dienstverlening Totaal energiedragers 2019 9,6
S Overige dienstverlening Kernenergie 2019 0,0
S Overige dienstverlening Steenkool 2019 0,0
S Overige dienstverlening Bruinkool en turf 2019 0,0
S Overige dienstverlening Hoogovengas 2019 0,0
S Overige dienstverlening Overige koolproducten 2019 0,0
S Overige dienstverlening Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
S Overige dienstverlening Aardgas 2019 5,6
S Overige dienstverlening Fossiel deel motorbenzine 2019 0,2
S Overige dienstverlening Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
S Overige dienstverlening Nafta 2019 0,0
S Overige dienstverlening Fossiel deel autodiesel 2019 1,4
S Overige dienstverlening Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
S Overige dienstverlening Stookolie 2019 0,0
S Overige dienstverlening Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,1
S Overige dienstverlening Overige aardolieproducten 2019 0,0
S Overige dienstverlening Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
S Overige dienstverlening Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,1
S Overige dienstverlening Biogas 2019 0,0
S Overige dienstverlening Elektriciteit 2019 1,9
S Overige dienstverlening Stoom en/of warm water 2019 0,1
S Overige dienstverlening Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
S Overige dienstverlening Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
T Huishoudens Totaal energiedragers 2019 0,2
T Huishoudens Kernenergie 2019 0,0
T Huishoudens Steenkool 2019 0,0
T Huishoudens Bruinkool en turf 2019 0,0
T Huishoudens Hoogovengas 2019 0,0
T Huishoudens Overige koolproducten 2019 0,0
T Huishoudens Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
T Huishoudens Aardgas 2019 0,1
T Huishoudens Fossiel deel motorbenzine 2019 0,0
T Huishoudens Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
T Huishoudens Nafta 2019 0,0
T Huishoudens Fossiel deel autodiesel 2019 0,0
T Huishoudens Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
T Huishoudens Stookolie 2019 0,0
T Huishoudens Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,0
T Huishoudens Overige aardolieproducten 2019 0,0
T Huishoudens Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
T Huishoudens Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
T Huishoudens Biogas 2019 0,0
T Huishoudens Elektriciteit 2019 0,1
T Huishoudens Stoom en/of warm water 2019 0,0
T Huishoudens Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
T Huishoudens Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Totaal energiedragers 2019 0,6
U Extraterritoriale organisaties Kernenergie 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Steenkool 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Bruinkool en turf 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hoogovengas 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige koolproducten 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardoliegrondstoffen 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Aardgas 2019 0,3
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel motorbenzine 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Nafta 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Fossiel deel autodiesel 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Gasolie en lichte stookolie 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Stookolie 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Overige aardolieproducten 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Vloeibare biobrandstoffen 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Biogas 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Elektriciteit 2019 0,3
U Extraterritoriale organisaties Stoom en/of warm water 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
U Extraterritoriale organisaties Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2021:
De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).