ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) 3D-printingUitgevoerd (% van bedrijven) RoboticaGebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen C Industrie 62 96 41 11 29 18 47 21 24 39
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 73 94 42 3 3 17 52 27 22 49
10 of meer werkzame personen G Handel 65 93 46 4 6 24 50 22 29 45
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 70 90 45 1 3 20 46 21 21 42
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 96 76 4 1 38 52 21 24 46
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 94 94 61 2 1 37 61 29 20 48
10 of meer werkzame personen ICT-sector 98 96 74 5 1 34 55 22 26 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens