Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van huishoudens, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden en van de hoofdkostwinner. De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2016 zijn definitief. De cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Kenmerken van huishoudens Populatie Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) InkomenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Nederland 7.691,8 25,7
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Amsterdam 448,6 22,8
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Bloemendaal 9,5 35,5
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Eindhoven 113,7 23,9
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 249,0 23,3
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Groningen (gemeente) 116,0 19,4
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Kerkrade 22,5 22,4
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Meppel 14,7 25,5
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Rotterdam 312,9 21,6
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Tubbergen 7,9 27,9
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Utrecht (gemeente) 172,0 24,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens