Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Kenmerken van huishoudens Populatie Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Nederland 7.691,8 25,7
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Amsterdam 448,6 22,8
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Bloemendaal 9,5 35,5
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Eindhoven 113,7 23,9
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 249,0 23,3
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Groningen (gemeente) 116,0 19,4
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Kerkrade 22,5 22,4
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Meppel 14,7 25,5
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Rotterdam 312,9 21,6
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Tubbergen 7,9 27,9
Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens incl. studenten 2017* Utrecht (gemeente) 172,0 24,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van huishoudens, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden en van de hoofdkostwinner. De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2016 zijn definitief. De cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Inkomen
Het inkomen van particuliere huishoudens.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.