Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken 2016-2021

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken 2016-2021

Geslacht Burgerlijke staat Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Personen met pensioenaanspraken (aantal) Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen (1 000 euro) Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2019 10.265.780 57.615.944 117.081.079
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Geen migratieachtergrond 2019 7.204.870 48.880.839 95.465.537
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2019 2.947.950 8.635.643 21.492.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Migratieachtergrond: westers 2019 1.639.450 5.199.212 11.938.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Migratieachtergrond: niet-westers 2019 1.308.500 3.436.431 9.553.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2019 112.960 99.462 123.452
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2019 754.690 143.540 3.572.992
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Geen migratieachtergrond 2019 549.030 117.034 2.836.203
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2019 205.630 26.504 736.699
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: westers 2019 96.280 11.116 327.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2019 109.360 15.388 408.954
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019 30 2 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond 2019 2.215.010 3.019.778 22.051.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Geen migratieachtergrond 2019 1.410.450 2.415.174 16.632.266
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Met migratieachtergrond 2019 804.070 604.511 5.419.192
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Migratieachtergrond: westers 2019 456.220 296.416 2.667.959
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2019 347.850 308.095 2.751.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 25 tot 35 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019 500 93 379
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond 2019 2.172.360 9.113.897 26.902.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Geen migratieachtergrond 2019 1.389.830 7.347.930 20.901.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2019 770.280 1.763.920 5.997.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Migratieachtergrond: westers 2019 426.100 908.976 3.101.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2019 344.170 854.944 2.896.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 35 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019 12.260 2.047 2.851
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond 2019 2.508.470 18.540.081 32.229.733
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Geen migratieachtergrond 2019 1.837.910 15.675.203 27.008.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Met migratieachtergrond 2019 655.950 2.859.002 5.214.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Migratieachtergrond: westers 2019 359.750 1.689.709 3.066.699
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2019 296.200 1.169.293 2.148.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 45 tot 55 jaar Onbekende migratieachtergrond 2019 14.620 5.876 6.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal migratieachtergrond 2019 2.439.420 26.432.593 31.949.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Geen migratieachtergrond 2019 1.941.650 23.031.506 27.787.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Met migratieachtergrond 2019 487.580 3.329.930 4.070.658
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Migratieachtergrond: westers 2019 285.210 2.254.996 2.735.968
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Migratieachtergrond: niet-westers 2019 202.370 1.074.934 1.334.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat 55 jaar tot AOW-leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2019 10.190 71.158 90.923
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Totaal migratieachtergrond 2019 101.530 346.002 351.922
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Geen migratieachtergrond 2019 75.980 293.955 298.969
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Met migratieachtergrond 2019 24.270 51.608 52.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Migratieachtergrond: westers 2019 15.810 37.901 38.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Migratieachtergrond: niet-westers 2019 8.470 13.707 14.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal burgerlijke staat AOW-leeftijd of ouder Onbekende migratieachtergrond 2019 1.280 439 443
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen met een aanspraak op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto pensioenbedrag. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en migratieachtergrond.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van personen bij verzekeraars of banken. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met pensioenaanspraken
Het totaal aantal personen met één of meerdere aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
Het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen
Het totale bruto bedrag aan opgebouwd pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.

Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen
Het totale bruto bedrag aan te bereiken pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling bij ongewijzigde voortzetting van het arbeidscontract aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.