Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output, het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde, het arbeidsvolume en het landbouwinkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2017 zijn definitief. Gegevens van de jaren 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
De gegevens van de voorlopige raming van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Perioden Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-)Totaal (mln euro) Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerbruik van vaste activa (-)Totaal (mln euro) Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenNetto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNetto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen (-) (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden subsidies (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenLandbouwinkomen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemers (-) (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschot / gemengd inkomen (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschot / gemengd inkomen (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenBetaalde pacht e.d. (-) (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenBetaalde rente (-) (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenOntvangen rente (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenInkomen uit bedrijfsuitoefening (mln euro)
2007 24.066 14.577 9.489 2.837 6.653 6.653 298 937 7.291 2.231 5.060 5.060 592 1.307 193 3.353
2008 24.881 16.079 8.802 2.980 5.822 5.822 309 1.033 6.546 2.338 4.207 4.207 535 1.500 210 2.382
2009 23.264 15.287 7.977 3.114 4.863 4.863 351 1.037 5.549 2.360 3.189 3.189 596 1.465 192 1.319
2010 25.475 15.886 9.589 3.215 6.375 6.375 355 1.066 7.086 2.403 4.683 4.683 546 1.361 199 2.975
2011 26.021 17.545 8.476 3.286 5.189 5.189 361 1.198 6.026 2.473 3.553 3.553 579 1.436 184 1.721
2012 26.976 17.894 9.083 3.413 5.669 5.669 347 1.151 6.473 2.546 3.927 3.927 573 1.326 181 2.209
2013 28.408 18.269 10.139 3.567 6.572 6.572 310 1.190 7.452 2.594 4.857 4.857 641 1.321 140 3.036
2014 27.266 17.325 9.941 3.661 6.280 6.280 295 1.076 7.061 2.585 4.476 4.476 611 1.261 124 2.729
2015 26.933 16.775 10.158 3.743 6.415 6.415 312 1.050 7.153 2.567 4.586 4.586 644 1.157 155 2.939
2016 27.246 16.593 10.653 3.820 6.833 6.833 319 882 7.395 2.635 4.760 4.760 699 1.049 106 3.118
2017 28.937 17.193 11.744 3.869 7.875 7.875 340 886 8.421 2.733 5.687 5.687 760 934 102 4.095
2018* 28.162 17.437 10.725 3.991 6.734 6.734 346 955 7.343 2.897 4.447 4.447 716 860 99 2.969
2019* 29.138 17.869 11.269 4.181 7.088 7.088 361 1.015 7.742 3.069 4.673 4.673 707 800 95 3.261
Bron: CBS.
Verklaring van tekens