Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bewerk tabel

In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per juli 2020:
Ten opzichte van de vorige versie zijn de uitkomsten over de verslagperiode '2019 april - 2020 maart' toegevoegd en zijn de uitkomsten vanaf de verslagperiode '2017 april - 2018 maart' bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Prijsindex arbeid (2015=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%) Loonkosten per gewerkt uur (2015=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%) Structuureffect (%)
A-U Alle economische activiteiten 2015 januari - 2015 december 100,0 0,2 100,0 0,0 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 april - 2016 maart 100,4 0,4 100,4 0,2 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 juli - 2016 juni 99,8 -0,5 99,7 -0,7 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 oktober - 2016 september 100,2 -0,4 100,1 -0,6 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2016 januari - 2016 december 101,0 1,0 100,7 0,7 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 april - 2017 maart 100,4 0,0 100,1 -0,3 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 juli - 2017 juni 101,1 1,3 100,7 1,0 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 oktober - 2017 september 101,5 1,3 100,9 0,8 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 januari - 2017 december 102,6 1,6 101,7 1,0 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 april - 2018 maart* 103,5 3,0 102,5 2,4 -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 juli - 2018 juni* 104,1 2,9 103,0 2,3 -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 oktober - 2018 september* 104,7 3,2 103,6 2,7 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2018 januari - 2018 december* 104,9 2,2 103,7 1,9 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2018 april - 2019 maart* 105,7 2,2 104,5 1,9 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2018 juli - 2019 juni* 106,1 1,9 104,9 1,8 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 oktober - 2019 september* 106,4 1,6 105,3 1,6 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2019 januari - 2019 december* 107,2 2,3 106,1 2,4 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 april - 2020 maart* 107,9 2,1 107,0 2,4 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens