Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de ontwikkeling van loonkosten per eenheid product (loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidie). De loonkosten per eenheid product worden doorgaans berekend op basis van werkzame personen. De gewerkte uren zijn echter een meer betrouwbare maatstaf voor de arbeidsinzet. Daarom wordt in de tabel de loonkosten per eenheid product ook op basis van gewerkte uren weergegeven. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel ook seizoengecorrigeerde cijfers. De loonkosten per eenheid worden weergegeven naar dertien bedrijfstakken die gebaseerd zijn op Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
Cijfers over de drie meest recente jaren hebben nog een voorlopig karakter omdat de cijfers kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op basis van aansluiting op recentere uitkomsten van de nationale rekeningen.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
Cijfers van het vierde kwartaal 2019 zijn toegevoegd in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Bij de berekening van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien. Op de publicatiemomenten kunnen de cijfers van de voorgaande kwartalen wijzigen. Dit komt doordat na publicatie van het vierde kwartaal (waarbij ook de eerste drie kwartalen herzien worden) de kwartaalcijfers nog drie keer herzien worden: bij elke nieuwe jaarberekening worden de kwartaalcijfers aangepast zodat de kwartaalcijfers aansluiten op het nieuwe jaarcijfer. Dit gebeurt voor het eerst in juni en een tweede maal bij de definitieve jaarberekening een jaar later. Tot slot worden de kwartalen het jaar daarop definitief vastgesteld, waarbij de jaartotalen niet meer veranderen. Daarnaast wordt een aantal reeksen met kwartaalcijfers voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Elke keer als een nieuw kwartaal wordt toegevoegd wordt de seizoencorrectie op de hele tijdreeks uitgevoerd, waarbij alle kwartalen kunnen worden aangepast. Doorgaans zijn de bijstellingen op eerder gepubliceerde cijfers gering.

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Loonkosten p.e.p. werkzame personenNiet-seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. werkzame personenSeizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte urenNiet-seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte urenSeizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten per werknemerNiet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per werknemerSeizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemerNiet-seizoengecorrigeerd (euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemerSeizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoonNiet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoonSeizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uurNiet-seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uurSeizoengecorrigeerd (euro)
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 96,5 100,5 94,5 100,4 10,9 11,4 30,1 33,2 19,7 19,8 52,7 54,9
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 110,5 100,8 111,8 101,1 12,8 11,5 38,9 33,4 20,2 19,9 57,5 54,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 95,3 101,0 95,6 101,0 10,6 11,5 32,9 33,4 19,4 19,9 56,8 54,9
A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 101,8 101,5 102,0 101,4 11,8 11,6 33,6 33,8 20,1 19,9 54,4 55,2
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* 98,2 101,9 96,5 101,9 11,1 11,7 31,3 34,0 19,7 19,9 53,6 55,3
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal* 111,2 101,9 111,8 101,6 13,0 11,7 39,3 33,9 20,3 19,9 58,1 55,3
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal* 97,7 103,4 97,9 103,4 10,9 11,8 33,6 34,2 19,3 19,8 56,7 54,7
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal* 104,0 103,8 104,0 103,6 12,0 11,8 33,9 34,4 20,1 19,8 53,9 55,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 101,5 104,9 99,7 104,7 11,4 12,0 32,4 34,7 19,6 19,8 53,7 54,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 114,4 105,2 114,8 105,0 13,3 12,0 39,7 34,8 20,3 19,9 57,2 54,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 99,7 106,0 99,2 105,3 11,2 12,1 34,1 35,2 19,5 19,9 56,9 55,4
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 107,6 107,0 107,2 106,6 12,4 12,2 35,0 35,5 20,1 19,9 54,0 55,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens