Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Betaalde uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Overeengekomen uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Betaalde overwerkuren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Arbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Gewerkte uren (%) Banen van werknemers Aantal Banen (voltijd en deeltijd) Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Banen (voltijd en deeltijd) Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Banen (voltijd en deeltijd) Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Voltijdbanen Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Voltijdbanen Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Voltijdbanen Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Deeltijdbanen Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Deeltijdbanen Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Deeltijdbanen Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Banen (voltijd en deeltijd) Totaal (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 311.717 247.590 64.127 308.728 -0,2 0,4 -0,1 52,4 41,6 51,9 31,1 24,7 30,8 0,8 1,3 0,8 0,9 1,5 1,0 5.950 10.035 11.882 11.728 153 -0,9 -1,1 7.882 4.188 3.694 3.901 2.973 927 3.981 1.215 2.767 -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2011 319.557 252.880 66.677 317.148 2,5 2,1 2,7 53,7 42,5 53,3 31,6 25,0 31,4 2,4 2,1 2,7 1,8 1,4 2,0 5.954 10.110 11.854 11.698 156 0,1 0,7 7.954 4.212 3.742 3.808 2.915 893 4.147 1.297 2.850 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2012 323.867 254.388 69.479 321.750 1,3 0,6 1,4 54,9 43,1 54,6 32,5 25,5 32,3 2,3 1,6 2,4 2,7 1,9 2,8 5.898 9.976 11.797 11.647 150 -1,0 -1,3 7.900 4.161 3.740 3.719 2.849 870 4.181 1.312 2.870 -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2013 324.676 255.269 69.407 323.733 0,3 0,3 0,6 56,0 44,0 55,8 32,9 25,9 32,8 1,9 2,0 2,3 1,5 1,6 1,8 5.803 9.856 11.670 11.516 154 -1,6 -1,2 7.761 4.076 3.686 3.635 2.790 845 4.127 1.286 2.841 -1,8
A-U Alle economische activiteiten 2014 328.166 254.918 73.248 327.772 1,1 -0,1 1,2 56,9 44,2 56,8 33,3 25,8 33,2 1,7 0,5 1,8 0,9 -0,3 1,1 5.769 9.870 11.604 11.453 151 -0,6 0,1 7.721 4.053 3.668 3.586 2.748 838 4.135 1.306 2.830 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 330.267 260.690 69.577 329.514 0,6 2,3 0,5 56,7 44,8 56,6 33,3 26,3 33,2 -0,2 1,4 -0,4 0,1 1,8 0,0 5.820 9.918 11.722 11.566 155 0,9 0,5 7.799 4.100 3.698 3.584 2.750 834 4.215 1.351 2.864 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 340.586 268.805 71.781 339.242 3,1 3,1 3,0 57,4 45,3 57,2 33,6 26,5 33,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 5.929 10.140 11.958 11.804 154 1,9 2,2 7.911 4.162 3.749 3.651 2.800 851 4.260 1.362 2.898 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 352.818 278.473 74.345 351.142 3,6 3,6 3,5 58,0 45,8 57,7 34,0 26,8 33,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 6.081 10.389 12.274 12.114 160 2,5 2,4 8.117 4.267 3.850 3.706 2.842 865 4.411 1.425 2.986 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2018 369.840 290.635 79.205 368.188 4,8 4,4 4,9 59,0 46,4 58,7 34,6 27,2 34,5 1,7 1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 6.269 10.686 12.715 12.553 163 3,1 2,9 8.347 4.379 3.969 3.768 2.898 870 4.580 1.481 3.099 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019* 388.403 304.715 83.688 386.629 5,0 4,8 5,0 60,5 47,4 60,2 35,4 27,8 35,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 6.424 10.964 13.017 12.862 156 2,5 2,6 8.523 4.453 4.070 3.832 2.933 899 4.691 1.520 3.171 2,1
C Industrie 2010 36.412 29.060 7.352 35.728 -5,3 -0,6 -4,8 52,9 42,2 51,9 30,4 24,3 29,9 -2,4 2,4 -1,9 -4,1 0,6 -3,6 689 1.196 1.408 1.385 24 -2,9 -1,2 767 599 168 573 513 59 195 86 108 -2,9
C Industrie 2011 37.269 29.488 7.781 36.728 2,4 1,5 2,8 54,8 43,4 54,0 31,2 24,7 30,8 3,7 2,8 4,2 2,6 1,7 3,1 680 1.193 1.385 1.360 25 -1,3 -0,2 761 594 167 553 496 57 208 98 110 -0,8
C Industrie 2012 37.734 29.663 8.071 37.304 1,2 0,6 1,6 56,2 44,2 55,6 32,2 25,3 31,8 2,6 2,0 2,9 3,1 2,4 3,4 671 1.172 1.373 1.349 24 -1,3 -1,8 751 586 165 542 487 55 209 99 110 -1,3
C Industrie 2013 37.876 30.062 7.814 37.503 0,4 1,4 0,5 57,5 45,6 56,9 32,6 25,9 32,3 2,2 3,2 2,4 1,2 2,2 1,4 659 1.162 1.359 1.334 25 -1,8 -0,9 737 574 162 532 479 54 204 95 109 -1,9
C Industrie 2014 39.000 30.143 8.857 38.720 3,0 0,3 3,2 59,7 46,1 59,3 33,6 26,0 33,4 3,9 1,1 4,1 3,1 0,4 3,4 653 1.160 1.347 1.322 25 -0,9 -0,1 731 569 162 524 471 53 207 99 108 -0,8
C Industrie 2015 38.816 30.738 8.078 38.521 -0,5 2,0 -0,5 59,3 47,0 58,9 33,7 26,7 33,4 -0,6 1,8 -0,7 0,2 2,6 0,1 654 1.153 1.347 1.322 25 0,2 -0,6 732 569 162 523 469 53 209 100 109 0,1
C Industrie 2016 39.963 31.473 8.490 39.408 3,0 2,4 2,3 60,8 47,9 59,9 34,5 27,2 34,0 2,4 1,9 1,8 2,4 1,8 1,8 658 1.159 1.354 1.329 25 0,5 0,5 734 571 163 529 474 55 205 96 109 0,3
C Industrie 2017 41.044 32.492 8.552 40.454 2,7 3,2 2,6 61,8 48,9 60,9 35,3 27,9 34,8 1,7 2,2 1,6 2,4 2,9 2,3 664 1.163 1.364 1.338 26 1,0 0,3 741 575 166 532 476 55 209 99 110 0,9
C Industrie 2018 42.695 33.668 9.027 42.179 4,0 3,6 4,3 62,9 49,6 62,1 36,0 28,4 35,6 1,8 1,4 2,0 2,1 1,7 2,4 679 1.185 1.399 1.374 26 2,2 1,9 756 586 170 542 484 57 215 102 113 2,1
C Industrie 2019* 44.875 35.311 9.564 44.329 5,1 4,9 5,1 64,6 50,8 63,8 36,9 29,0 36,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,2 2,4 695 1.216 1.432 1.406 26 2,4 2,6 773 599 175 553 493 60 220 105 115 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De gegevens van het jaar 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte).
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen, arbeidsjaren of gewerkte uren.
Aantal
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Betaalde uren
De som van overeengekomen uren en betaalde overwerkuren.
Overeengekomen uren
In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan: het aantal uren dat een werknemer volgens contract geacht wordt te werken in een bepaalde tijdsperiode (week, maand, e.d.).

Het aantal overeengekomen uren wordt berekend door het aantal betaalde overwerkuren op het aantal betaalde uren in mindering te brengen.
Betaalde niet-gewerkte uren (zoals verlof) zijn niet op de overeengekomen uren in mindering gebracht.

Betaalde overwerkuren
Uren die boven de voor de werknemer geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Banen van werknemers
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Aantal
Banen (voltijd en deeltijd)
Het totaal van de voltijdbanen en de deeltijdbanen.
Totaal
Mannen
Vrouwen
Voltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen te werken uren behoort bij een volledige dag- en weektaak.
Totaal
Mannen
Vrouwen
Deeltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het aantal overeengekomen uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een volledige dag- en weektaak.
Totaal
Mannen
Vrouwen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Banen (voltijd en deeltijd)
Het totaal van de voltijdbanen en de deeltijdbanen.
Totaal