Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers worden in de tabel de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De gegevens van het jaar 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBedragLoonkosten (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLoonkosten (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemersAantalArbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersAantalGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalBetaalde uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalOvereengekomen uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersAantalBetaalde overwerkuren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderArbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderGewerkte uren (%) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Totaal (x 1 000) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Mannen (x 1 000) AantalBanen (voltijd en deeltijd)Vrouwen (x 1 000) AantalVoltijdbanenTotaal (x 1 000) AantalVoltijdbanenMannen (x 1 000) AantalVoltijdbanenVrouwen (x 1 000) AantalDeeltijdbanenTotaal (x 1 000) AantalDeeltijdbanenMannen (x 1 000) AantalDeeltijdbanenVrouwen (x 1 000) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBanen (voltijd en deeltijd)Totaal (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 311.717 247.590 64.127 308.728 -0,2 0,4 -0,1 52,4 41,6 51,9 31,1 24,7 30,8 0,8 1,3 0,8 0,9 1,5 1,0 5.950 10.035 11.882 11.728 153 -0,9 -1,1 7.882 4.188 3.694 3.901 2.973 927 3.981 1.215 2.767 -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2011 319.557 252.880 66.677 317.148 2,5 2,1 2,7 53,7 42,5 53,3 31,6 25,0 31,4 2,4 2,1 2,7 1,8 1,4 2,0 5.954 10.110 11.854 11.698 156 0,1 0,7 7.954 4.212 3.742 3.808 2.915 893 4.147 1.297 2.850 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2012 323.867 254.388 69.479 321.750 1,3 0,6 1,4 54,9 43,1 54,6 32,5 25,5 32,3 2,3 1,6 2,4 2,7 1,9 2,8 5.898 9.976 11.797 11.647 150 -1,0 -1,3 7.900 4.161 3.740 3.719 2.849 870 4.181 1.312 2.870 -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2013 324.676 255.269 69.407 323.733 0,3 0,3 0,6 56,0 44,0 55,8 32,9 25,9 32,8 1,9 2,0 2,3 1,5 1,6 1,8 5.803 9.856 11.670 11.516 154 -1,6 -1,2 7.761 4.076 3.686 3.635 2.790 845 4.127 1.286 2.841 -1,8
A-U Alle economische activiteiten 2014 328.166 254.918 73.248 327.772 1,1 -0,1 1,2 56,9 44,2 56,8 33,3 25,8 33,2 1,7 0,5 1,8 0,9 -0,3 1,1 5.769 9.870 11.604 11.453 151 -0,6 0,1 7.721 4.053 3.668 3.586 2.748 838 4.135 1.306 2.830 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 330.267 260.690 69.577 329.514 0,6 2,3 0,5 56,7 44,8 56,6 33,3 26,3 33,2 -0,2 1,4 -0,4 0,1 1,8 0,0 5.820 9.918 11.722 11.566 155 0,9 0,5 7.799 4.100 3.698 3.584 2.750 834 4.215 1.351 2.864 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 340.586 268.805 71.781 339.242 3,1 3,1 3,0 57,4 45,3 57,2 33,6 26,5 33,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 5.929 10.140 11.958 11.804 154 1,9 2,2 7.911 4.162 3.749 3.651 2.800 851 4.260 1.362 2.898 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 352.818 278.473 74.345 351.142 3,6 3,6 3,5 58,0 45,8 57,7 34,0 26,8 33,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 6.081 10.389 12.274 12.114 160 2,5 2,4 8.117 4.267 3.850 3.706 2.842 865 4.411 1.425 2.986 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2018 369.840 290.635 79.205 368.188 4,8 4,4 4,9 59,0 46,4 58,7 34,6 27,2 34,5 1,7 1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 6.269 10.686 12.715 12.553 163 3,1 2,9 8.347 4.379 3.969 3.768 2.898 870 4.580 1.481 3.099 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2019* 388.403 304.715 83.688 386.629 5,0 4,8 5,0 60,5 47,4 60,2 35,4 27,8 35,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 2,4 6.424 10.964 13.017 12.862 156 2,5 2,6 8.523 4.453 4.070 3.832 2.933 899 4.691 1.520 3.171 2,1
C Industrie 2010 36.412 29.060 7.352 35.728 -5,3 -0,6 -4,8 52,9 42,2 51,9 30,4 24,3 29,9 -2,4 2,4 -1,9 -4,1 0,6 -3,6 689 1.196 1.408 1.385 24 -2,9 -1,2 767 599 168 573 513 59 195 86 108 -2,9
C Industrie 2011 37.269 29.488 7.781 36.728 2,4 1,5 2,8 54,8 43,4 54,0 31,2 24,7 30,8 3,7 2,8 4,2 2,6 1,7 3,1 680 1.193 1.385 1.360 25 -1,3 -0,2 761 594 167 553 496 57 208 98 110 -0,8
C Industrie 2012 37.734 29.663 8.071 37.304 1,2 0,6 1,6 56,2 44,2 55,6 32,2 25,3 31,8 2,6 2,0 2,9 3,1 2,4 3,4 671 1.172 1.373 1.349 24 -1,3 -1,8 751 586 165 542 487 55 209 99 110 -1,3
C Industrie 2013 37.876 30.062 7.814 37.503 0,4 1,4 0,5 57,5 45,6 56,9 32,6 25,9 32,3 2,2 3,2 2,4 1,2 2,2 1,4 659 1.162 1.359 1.334 25 -1,8 -0,9 737 574 162 532 479 54 204 95 109 -1,9
C Industrie 2014 39.000 30.143 8.857 38.720 3,0 0,3 3,2 59,7 46,1 59,3 33,6 26,0 33,4 3,9 1,1 4,1 3,1 0,4 3,4 653 1.160 1.347 1.322 25 -0,9 -0,1 731 569 162 524 471 53 207 99 108 -0,8
C Industrie 2015 38.816 30.738 8.078 38.521 -0,5 2,0 -0,5 59,3 47,0 58,9 33,7 26,7 33,4 -0,6 1,8 -0,7 0,2 2,6 0,1 654 1.153 1.347 1.322 25 0,2 -0,6 732 569 162 523 469 53 209 100 109 0,1
C Industrie 2016 39.963 31.473 8.490 39.408 3,0 2,4 2,3 60,8 47,9 59,9 34,5 27,2 34,0 2,4 1,9 1,8 2,4 1,8 1,8 658 1.159 1.354 1.329 25 0,5 0,5 734 571 163 529 474 55 205 96 109 0,3
C Industrie 2017 41.044 32.492 8.552 40.454 2,7 3,2 2,6 61,8 48,9 60,9 35,3 27,9 34,8 1,7 2,2 1,6 2,4 2,9 2,3 664 1.163 1.364 1.338 26 1,0 0,3 741 575 166 532 476 55 209 99 110 0,9
C Industrie 2018 42.695 33.668 9.027 42.179 4,0 3,6 4,3 62,9 49,6 62,1 36,0 28,4 35,6 1,8 1,4 2,0 2,1 1,7 2,4 679 1.185 1.399 1.374 26 2,2 1,9 756 586 170 542 484 57 215 102 113 2,1
C Industrie 2019* 44.875 35.311 9.564 44.329 5,1 4,9 5,1 64,6 50,8 63,8 36,9 29,0 36,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,2 2,4 695 1.216 1.432 1.406 26 2,4 2,6 773 599 175 553 493 60 220 105 115 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens