Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (relatief) (In % bepaalde leeftijdsklasse) Jeugdzorgtrajecten (aantal)
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 2018 430.175 9,7 .
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 2019 443.585 10,0 .
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 2020 435.760 9,8 .
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 2018 423.390 9,5 625.910
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 2019 437.345 9,9 648.955
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 2020 429.210 9,7 640.000
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 2018 417.765 9,4 .
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 2019 430.990 9,7 .
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 2020 423.400 9,5 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 2018 21.560 0,5 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 2019 20.245 0,5 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 2020 19.725 0,4 .
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 2018 410.875 9,3 570.880
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 2019 424.665 9,6 592.860
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 2020 416.740 9,4 584.545
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 2018 392.035 8,8 518.730
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 2019 405.710 9,1 540.430
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 2020 397.680 9,0 533.970
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 2018 82.345 1,9 85.415
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 2019 84.205 1,9 86.850
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 2020 83.080 1,9 85.740
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 2018 338.570 7,6 433.315
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 2019 352.145 7,9 453.575
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 2020 345.025 7,8 448.225
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 2018 281.505 6,3 324.275
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 2019 291.510 6,6 336.260
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 2020 281.675 6,4 325.030
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 2018 28.160 0,6 30.245
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 2019 29.000 0,7 30.950
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 2020 30.300 0,7 32.480
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 2018 73.230 1,6 78.800
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 2019 79.805 1,8 86.365
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 2020 83.195 1,9 90.715
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 2018 42.770 1,0 52.150
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 2019 43.345 1,0 52.430
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 2020 42.470 1,0 50.575
JH 1221 Pleegzorg Nederland 2018 20.740 0,5 22.015
JH 1221 Pleegzorg Nederland 2019 21.525 0,5 22.585
JH 1221 Pleegzorg Nederland 2020 21.210 0,5 22.195
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 2018 6.165 0,1 6.390
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 2019 5.545 0,1 5.740
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 2020 5.310 0,1 5.465
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 2018 2.565 0,1 3.125
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 2019 2.550 0,1 3.110
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 2020 2.080 0,0 2.430
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 2018 18.150 0,4 20.625
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 2019 18.350 0,4 20.990
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 2020 18.135 0,4 20.485
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 2018 40.060 1,2 43.050
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 2019 41.115 1,2 44.335
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 2020 41.370 1,2 44.285
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 2018 29.525 0,9 31.225
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 2019 30.570 0,9 32.475
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 2020 30.850 0,9 32.545
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 2018 29.005 0,9 29.200
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 2019 29.920 0,9 30.205
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 2020 30.285 0,9 30.460
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 2018 2.025 0,1 2.030
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 2019 2.265 0,1 2.270
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 2020 2.080 0,1 2.085
JB 12 Totaal voogdij Nederland 2018 11.675 0,3 11.825
JB 12 Totaal voogdij Nederland 2019 11.665 0,3 11.865
JB 12 Totaal voogdij Nederland 2020 11.570 0,3 11.740
JB 121 Voogdij Nederland 2018 11.350 0,3 11.365
JB 121 Voogdij Nederland 2019 11.235 0,3 11.240
JB 121 Voogdij Nederland 2020 11.130 0,3 11.130
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 2018 360 0,0 360
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 2019 475 0,0 485
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 2020 415 0,0 415
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 2018 100 0,0 100
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 2019 140 0,0 140
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 2020 190 0,0 190
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 2018 9.385 0,4 11.980
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 2019 9.130 0,4 11.760
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 2020 8.555 0,4 11.170
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 2018 8.420 0,4 9.080
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 2019 8.165 0,4 8.815
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 2020 7.885 0,3 8.470
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 2018 2.215 0,1 2.340
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 2019 2.240 0,1 2.390
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 2020 2.025 0,1 2.165
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 2018 495 0,0 565
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 2019 495 0,0 555
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 2020 470 0,0 535
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 2018 275 0,0 300
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 2019 310 0,0 340
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 2020 345 0,0 385
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 2018 200 0,0 210
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 2019 165 0,0 170
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 2020 110 0,0 115
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 2018 45 0,0 55
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 2019 45 0,0 45
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 2020 35 0,0 35
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 2018 . . .
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 2019 . . .
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 2020 . . .
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 2018 30 0,0 30
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 2019 30 0,0 30
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 2020 25 0,0 25
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 2018 20 0,0 20
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 2019 10 0,0 10
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 2020 10 0,0 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg in natura is verleend. De jongeren met jeugdzorg worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren en trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het totaal aantal jongeren waarmee het percentage is berekend is afhankelijk van de soort hulp:
jeugdzorg: 0 tot 23 jaar
jeugdhulp: 0 tot 23 jaar
jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar
jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De volgorde van de categorieën in de selectie Regio's is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers in deze tabel.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jeugdzorg: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdhulp: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdbescherming: in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jeugdreclassering: in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.