Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie


Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisatie Perioden Totaal aantal organisaties (aantal) KlantenTotaal aantal klanten (x 1 000) KlantenGemiddeld aantal klanten (aantal) KlantenGemiddeld aantal klanten onder 18 jaar (aantal) KlantenOmvang klantenbestandMinder dan 51 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestand51-100 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestand101-200 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestand201-300 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestand301-400 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestand401-500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) KlantenOmvang klantenbestandMeer dan 500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesBeschikt over gehuurde accommodatie (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesBeschikt over accommodatie in eigendom (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesGymzaal, sportzaal en sporthal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesTennishal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesOverige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesRijbak voor paardensport (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesClubhuis (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodatiesClubhuis in eigendom (in % van totaal aantal organisaties) PersoneelOrganisaties met werkzame personenIn loondienst (in % van totaal aantal organisaties) PersoneelOrganisaties met werkzame personenNiet in loondienst (in % van totaal aantal organisaties) PersoneelWerkzame personen in loondienst (aantal) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolumeTotaal werkzame personen (mensjaren) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolumeWerkzame personen in loondienst (mensjaren) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieTraining, instructie, verzorging (in % van arb.volume wp. in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieBestuur, administratie (in % van arb.volume wp. in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieOnderhoud, schoonmaak, kantine (in % van arb.volume wp. in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieOverig personeel (in % van arb.volume wp. in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieWerkzame personen niet in loondienst (mensjaren) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieDirecteur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieInhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) PersoneelOrganisaties met vrijwilligers (in % van totaal aantal organisaties) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenAbonnements- en lesgelden (mln euro) ExploitatieBatenSubsidies en bijdragen (mln euro) ExploitatieBatenSponsor- en reclamegelden (mln euro) ExploitatieBatenKantineverkopen (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (mln euro) ExploitatieLastenInkoopkosten kantine (mln euro) ExploitatieLastenKapitaallasten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) ExploitatieSaldo (mln euro)
Maneges 2000 1.160 205 176 . 27 13 39 10 4 4 3 34 70 0 0 0 70 . . 46 74 1.600 2.350 860 66 7 26 2 1.490 99 1 . 118 61 7 1 21 26 101 21 1 18 6 10 15 30 17
Maneges 2009 1.550 240 155 . 39 18 17 12 5 3 5 36 70 0 0 0 70 . . 34 83 1.930 2.570 1.070 73 7 20 1 1.500 95 5 . 179 127 5 4 29 14 149 33 3 24 9 15 19 46 30
Maneges 2015 1.420 209 147 88 44 19 15 12 5 2 4 33 67 0 0 1 67 57 50 38 86 2.480 2.800 1.280 69 9 19 3 1.520 92 8 40 181 136 7 2 22 15 160 39 4 26 9 12 22 49 21
Maneges 2018 1.090 184 169 95 40 20 23 6 5 3 3 30 66 0 0 1 67 57 47 39 90 1.930 2.520 1.050 76 8 15 1 1.470 95 5 44 144 100 6 2 19 18 129 30 3 22 8 10 15 39 15
Sportscholen 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sportscholen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sportscholen 2015 1.270 265 209 114 26 24 26 5 6 2 10 89 10 2 0 8 0 16 11 21 83 2.160 1.900 620 82 8 6 5 1.280 95 5 46 102 92 2 1 4 3 87 27 8 29 2 3 5 13 15
Sportscholen 2018 1.215 331 272 113 29 20 18 10 7 5 13 81 15 9 0 8 0 25 18 32 86 2.110 2.170 780 80 13 7 1 1.390 86 14 37 107 93 3 0 6 5 90 25 10 26 3 3 6 16 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens