Overheid; sociale uitkeringen 1995-2021

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2021

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Totaal sociale uitkeringen 1995 66.254
Totaal sociale uitkeringen 2000 74.094
Totaal sociale uitkeringen 2005 95.335
Totaal sociale uitkeringen 2010 133.994
Totaal sociale uitkeringen 2015 147.869
Totaal sociale uitkeringen 2019 165.372
Totaal sociale uitkeringen 2020 169.979
Totaal sociale uitkeringen 2021* 181.346
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 1995 50.635
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2000 58.171
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2005 76.170
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2010 101.622
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2015 110.031
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2019 121.950
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2020 124.814
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2021* 133.057
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 1995 5.735
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2000 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2005 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2010 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2015 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2019 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2020 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2021* 0
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 1995 2.090
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2000 1.498
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2005 1.367
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2010 1.065
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2015 439
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2019 356
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2020 339
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2021* 317
Algemene Ouderdomswet (AOW) 1995 15.180
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2000 19.098
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2005 23.369
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2010 28.618
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2015 35.814
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2019 39.484
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2020 41.235
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2021* 42.956
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 1995 11.221
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2000 12.924
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2005 19.680
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2010 22.337
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2015 272
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2019 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2020 -118
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2021* 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 1995 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2000 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2005 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2010 1.362
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2015 3.464
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2019 5.672
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2020 6.273
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2021* 6.756
Werkloosheidswet (WW) 1995 4.174
Werkloosheidswet (WW) 2000 3.180
Werkloosheidswet (WW) 2005 4.168
Werkloosheidswet (WW) 2010 4.344
Werkloosheidswet (WW) 2015 6.447
Werkloosheidswet (WW) 2019 3.760
Werkloosheidswet (WW) 2020 4.245
Werkloosheidswet (WW) 2021* 3.662
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 1995 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2000 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2005 758
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2010 1.110
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2015 1.086
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2019 1.239
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2020 1.359
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2021* 1.677
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 1995 0
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2000 469
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2005 474
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2010 296
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2015 168
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2019 110
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2020 100
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2021* 88
Wet langdurige zorg (Wlz) 1995 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2000 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2005 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2010 0
Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 17.367
Wet langdurige zorg (Wlz) 2019 21.718
Wet langdurige zorg (Wlz) 2020 22.739
Wet langdurige zorg (Wlz) 2021* 25.623
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 1995 3.290
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2000 8.684
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2005 8.709
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2010 7.188
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2015 4.892
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2019 3.885
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2020 3.628
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2021* 3.321
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 1995 7.071
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2000 12.318
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2005 16.743
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2010 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2015 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2019 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2020 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2021* 0
Ziektewet (ZW) 1995 1.874
Ziektewet (ZW) 2000 0
Ziektewet (ZW) 2005 0
Ziektewet (ZW) 2010 0
Ziektewet (ZW) 2015 0
Ziektewet (ZW) 2019 0
Ziektewet (ZW) 2020 0
Ziektewet (ZW) 2021* 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 1995 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2000 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2005 902
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2010 1.498
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2015 1.494
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2019 1.746
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2020 1.966
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2021* 1.978
Zorgverzekeringswet (Zvw) 1995 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2000 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2005 0
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2010 33.804
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015 38.588
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2019 43.980
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2020 43.048
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021* 46.679
Totaal sociale voorzieningen 1995 15.619
Totaal sociale voorzieningen 2000 15.923
Totaal sociale voorzieningen 2005 19.165
Totaal sociale voorzieningen 2010 32.372
Totaal sociale voorzieningen 2015 37.838
Totaal sociale voorzieningen 2019 43.422
Totaal sociale voorzieningen 2020 45.165
Totaal sociale voorzieningen 2021* 48.289
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 1995 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2000 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2005 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2010 202
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2015 234
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2019 308
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2020 330
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2021* 350
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 1995 2.955
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2000 2.911
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2005 3.191
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2010 3.371
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2015 3.216
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2019 3.628
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2020 3.657
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2021* 3.680
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 1995 282
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2000 270
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2005 343
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2010 378
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2015 420
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2019 467
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2020 480
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2021* 514
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 1995 0
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2000 0
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2005 111
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2010 234
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2015 236
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2019 273
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2020 287
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2021* 300
Bijdragen asielzoekers en minderheden 1995 270
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2000 307
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2005 90
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2010 115
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2015 349
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2019 273
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2020 253
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2021* 287
Bijdragen oorlogsslachtoffers 1995 349
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2000 356
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2005 353
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2010 326
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2015 267
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2019 222
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2020 208
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2021* 193
Bijstand 1995 4.713
Bijstand 2000 4.097
Bijstand 2005 4.485
Bijstand 2010 4.352
Bijstand 2015 5.789
Bijstand 2019 5.938
Bijstand 2020 6.099
Bijstand 2021* 6.138
Coronavirus testbeleid 1995 0
Coronavirus testbeleid 2000 0
Coronavirus testbeleid 2005 0
Coronavirus testbeleid 2010 0
Coronavirus testbeleid 2015 0
Coronavirus testbeleid 2019 0
Coronavirus testbeleid 2020 0
Coronavirus testbeleid 2021* 1.166
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 1995 25
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2000 39
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2005 74
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2010 83
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2015 92
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 121
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2020 128
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2021* 67
Huurtoeslag 1995 924
Huurtoeslag 2000 1.462
Huurtoeslag 2005 1.686
Huurtoeslag 2010 2.213
Huurtoeslag 2015 3.094
Huurtoeslag 2019 3.551
Huurtoeslag 2020 3.811
Huurtoeslag 2021* 4.001
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 1995 232
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2000 270
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2005 151
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2010 152
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2015 298
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2019 379
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2020 359
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2021* 325
Jeugdwet 1995 568
Jeugdwet 2000 944
Jeugdwet 2005 871
Jeugdwet 2010 1.490
Jeugdwet 2015 2.663
Jeugdwet 2019 3.642
Jeugdwet 2020 3.803
Jeugdwet 2021* 4.131
Kinderopvang 1995 30
Kinderopvang 2000 47
Kinderopvang 2005 610
Kinderopvang 2010 2.997
Kinderopvang 2015 1.741
Kinderopvang 2019 3.095
Kinderopvang 2020 2.928
Kinderopvang 2021* 3.493
Kindgebonden budget (kgb) 1995 0
Kindgebonden budget (kgb) 2000 0
Kindgebonden budget (kgb) 2005 0
Kindgebonden budget (kgb) 2010 896
Kindgebonden budget (kgb) 2015 1.822
Kindgebonden budget (kgb) 2019 2.065
Kindgebonden budget (kgb) 2020 2.709
Kindgebonden budget (kgb) 2021* 2.648
Leerlingenvervoer 1995 91
Leerlingenvervoer 2000 98
Leerlingenvervoer 2005 169
Leerlingenvervoer 2010 236
Leerlingenvervoer 2015 193
Leerlingenvervoer 2019 275
Leerlingenvervoer 2020 239
Leerlingenvervoer 2021* 317
MKOB/Tegemoetkoming AOW 1995 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2000 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2005 252
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2010 1.178
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2015 1
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2019 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2020 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2021* 0
Premies koopwoningen 1995 264
Premies koopwoningen 2000 83
Premies koopwoningen 2005 26
Premies koopwoningen 2010 28
Premies koopwoningen 2015 10
Premies koopwoningen 2019 4
Premies koopwoningen 2020 3
Premies koopwoningen 2021* 3
Rechtsbijstand 1995 163
Rechtsbijstand 2000 206
Rechtsbijstand 2005 340
Rechtsbijstand 2010 416
Rechtsbijstand 2015 435
Rechtsbijstand 2019 389
Rechtsbijstand 2020 406
Rechtsbijstand 2021* 426
Reïntegratie 1995 39
Reïntegratie 2000 394
Reïntegratie 2005 635
Reïntegratie 2010 333
Reïntegratie 2015 163
Reïntegratie 2019 212
Reïntegratie 2020 194
Reïntegratie 2021* 197
Reïntegratiefonds (REA) 1995 0
Reïntegratiefonds (REA) 2000 221
Reïntegratiefonds (REA) 2005 190
Reïntegratiefonds (REA) 2010 2
Reïntegratiefonds (REA) 2015 0
Reïntegratiefonds (REA) 2019 0
Reïntegratiefonds (REA) 2020 0
Reïntegratiefonds (REA) 2021* 0
Studiefinanciering 1995 1.691
Studiefinanciering 2000 1.087
Studiefinanciering 2005 2.083
Studiefinanciering 2010 2.342
Studiefinanciering 2015 3.002
Studiefinanciering 2019 2.374
Studiefinanciering 2020 2.212
Studiefinanciering 2021* 2.621
Toeslagenfonds (Tf) 1995 300
Toeslagenfonds (Tf) 2000 289
Toeslagenfonds (Tf) 2005 331
Toeslagenfonds (Tf) 2010 801
Toeslagenfonds (Tf) 2015 792
Toeslagenfonds (Tf) 2019 754
Toeslagenfonds (Tf) 2020 799
Toeslagenfonds (Tf) 2021* 770
Voorschoolse educatie 1995 42
Voorschoolse educatie 2000 65
Voorschoolse educatie 2005 124
Voorschoolse educatie 2010 139
Voorschoolse educatie 2015 155
Voorschoolse educatie 2019 193
Voorschoolse educatie 2020 198
Voorschoolse educatie 2021* 204
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 1995 0
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2000 1.024
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2005 1.419
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2010 2.230
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2015 3.010
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2019 3.237
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2020 3.413
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2021* 3.500
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 1995 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2000 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2005 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2010 270
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2015 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2019 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2020 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2021* 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 1995 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2000 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2005 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2010 2.340
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2015 5.265
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2019 6.341
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2020 6.552
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2021* 6.515
Wet op de bejaardenoorden 1995 1.524
Wet op de bejaardenoorden 2000 0
Wet op de bejaardenoorden 2005 0
Wet op de bejaardenoorden 2010 0
Wet op de bejaardenoorden 2015 0
Wet op de bejaardenoorden 2019 0
Wet op de bejaardenoorden 2020 0
Wet op de bejaardenoorden 2021* 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 1995 454
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2000 652
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2005 640
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2010 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2015 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2019 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2020 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2021* 0
Zorgaanbieders 1995 48
Zorgaanbieders 2000 72
Zorgaanbieders 2005 139
Zorgaanbieders 2010 156
Zorgaanbieders 2015 174
Zorgaanbieders 2019 225
Zorgaanbieders 2020 238
Zorgaanbieders 2021* 245
Zorgtoeslag 1995 0
Zorgtoeslag 2000 0
Zorgtoeslag 2005 0
Zorgtoeslag 2010 3.835
Zorgtoeslag 2015 3.899
Zorgtoeslag 2019 4.909
Zorgtoeslag 2020 5.230
Zorgtoeslag 2021* 5.473
Overige sociale voorzieningen 1995 655
Overige sociale voorzieningen 2000 1.029
Overige sociale voorzieningen 2005 852
Overige sociale voorzieningen 2010 1.257
Overige sociale voorzieningen 2015 518
Overige sociale voorzieningen 2019 547
Overige sociale voorzieningen 2020 629
Overige sociale voorzieningen 2021* 725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen voor de totalen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn. De naamgeving van de individuele uitkeringen is gebaseerd op nationale wetgeving. De uitkeringen die werkgevers moeten betalen in het kader van overige werkgerelateerde socialeverzekeringsregelingen zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1995 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De cijfers van 2021 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; sociale uitkeringen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociale uitkeringen
Sociale uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de wettelijke sociale uitkeringen en sociale voorzieningen.