Overheid; sociale uitkeringen

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Totaal sociale uitkeringen 1995 66.254
Totaal sociale uitkeringen 2000 74.094
Totaal sociale uitkeringen 2005 95.335
Totaal sociale uitkeringen 2010 133.994
Totaal sociale uitkeringen 2015 147.869
Totaal sociale uitkeringen 2017 153.484
Totaal sociale uitkeringen 2018 158.338
Totaal sociale uitkeringen 2019 165.372
Totaal sociale uitkeringen 2020* 169.960
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 1995 50.635
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2000 58.171
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2005 76.170
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2010 101.622
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2015 110.031
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2017 113.458
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2018 116.919
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2019 121.950
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2020* 124.412
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 1995 5.735
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2000 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2005 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2010 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2015 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2017 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2018 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2019 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2020* 0
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 1995 2.090
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2000 1.498
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2005 1.367
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2010 1.065
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2015 439
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2017 392
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2018 378
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2019 356
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2020* 339
Algemene Ouderdomswet (AOW) 1995 15.180
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2000 19.098
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2005 23.369
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2010 28.618
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2015 35.814
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2017 37.412
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2018 38.125
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2019 39.484
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2020* 41.235
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 1995 11.221
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2000 12.924
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2005 19.680
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2010 22.337
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2015 272
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2017 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2018 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2019 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2020* 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 1995 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2000 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2005 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2010 1.362
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2015 3.464
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2017 4.512
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2018 5.094
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2019 5.672
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2020* 6.270
Werkloosheidswet (WW) 1995 4.174
Werkloosheidswet (WW) 2000 3.180
Werkloosheidswet (WW) 2005 4.168
Werkloosheidswet (WW) 2010 4.344
Werkloosheidswet (WW) 2015 6.447
Werkloosheidswet (WW) 2017 5.145
Werkloosheidswet (WW) 2018 4.282
Werkloosheidswet (WW) 2019 3.760
Werkloosheidswet (WW) 2020* 4.254
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 1995 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2000 0
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2005 758
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2010 1.110
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2015 1.086
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2017 1.135
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2018 1.283
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2019 1.239
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2020* 1.359
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 1995 0
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2000 469
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2005 474
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2010 296
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2015 168
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2017 136
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2018 122
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2019 110
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2020* 101
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 1995 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2000 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2005 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2010 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2015 17.367
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2017 18.168
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2018 19.605
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2019 21.718
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2020* 23.124
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 1995 3.290
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2000 8.684
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2005 8.709
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2010 7.188
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2015 4.892
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2017 4.299
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2018 4.074
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2019 3.885
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2020* 3.627
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 1995 7.071
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2000 12.318
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2005 16.743
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2010 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2015 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2017 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2018 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2019 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2020* 0
Ziektewet (ZW) 1995 1.874
Ziektewet (ZW) 2000 0
Ziektewet (ZW) 2005 0
Ziektewet (ZW) 2010 0
Ziektewet (ZW) 2015 0
Ziektewet (ZW) 2017 0
Ziektewet (ZW) 2018 0
Ziektewet (ZW) 2019 0
Ziektewet (ZW) 2020* 0
Ziektewet (ZW-vangnet) 1995 0
Ziektewet (ZW-vangnet) 2000 0
Ziektewet (ZW-vangnet) 2005 902
Ziektewet (ZW-vangnet) 2010 1.498
Ziektewet (ZW-vangnet) 2015 1.494
Ziektewet (ZW-vangnet) 2017 1.582
Ziektewet (ZW-vangnet) 2018 1.643
Ziektewet (ZW-vangnet) 2019 1.746
Ziektewet (ZW-vangnet) 2020* 1.964
Zorgverzekeringswet (ZVW) 1995 0
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2000 0
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2005 0
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2010 33.804
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2015 38.588
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2017 40.677
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2018 42.313
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2019 43.980
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2020* 42.139
Totaal sociale voorzieningen 1995 15.619
Totaal sociale voorzieningen 2000 15.923
Totaal sociale voorzieningen 2005 19.165
Totaal sociale voorzieningen 2010 32.372
Totaal sociale voorzieningen 2015 37.838
Totaal sociale voorzieningen 2017 40.026
Totaal sociale voorzieningen 2018 41.419
Totaal sociale voorzieningen 2019 43.422
Totaal sociale voorzieningen 2020* 45.548
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 1995 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2000 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2005 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2010 202
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2015 234
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2017 268
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2018 296
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2019 308
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2020* 330
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 1995 2.955
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2000 2.911
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2005 3.191
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2010 3.371
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2015 3.216
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2017 3.330
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2018 3.349
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2019 3.628
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2020* 3.657
Bejaardenoorden 1995 1.524
Bejaardenoorden 2000 0
Bejaardenoorden 2005 0
Bejaardenoorden 2010 0
Bejaardenoorden 2015 0
Bejaardenoorden 2017 0
Bejaardenoorden 2018 0
Bejaardenoorden 2019 0
Bejaardenoorden 2020* 0
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 1995 282
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2000 270
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2005 343
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2010 378
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2015 420
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2017 455
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2018 456
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2019 467
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2020* 480
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 1995 0
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2000 0
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2005 111
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2010 234
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2015 236
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2017 249
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2018 258
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2019 273
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2020* 278
Bijdragen asielzoekers en minderheden 1995 270
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2000 307
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2005 90
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2010 115
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2015 349
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2017 326
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2018 264
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2019 273
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2020* 292
GGZ 1995 25
GGZ 2000 39
GGZ 2005 74
GGZ 2010 83
GGZ 2015 92
GGZ 2017 111
GGZ 2018 116
GGZ 2019 121
GGZ 2020* 128
Huurtoeslag 1995 924
Huurtoeslag 2000 1.462
Huurtoeslag 2005 1.686
Huurtoeslag 2010 2.213
Huurtoeslag 2015 3.094
Huurtoeslag 2017 3.434
Huurtoeslag 2018 3.504
Huurtoeslag 2019 3.551
Huurtoeslag 2020* 3.811
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 1995 232
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2000 270
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2005 151
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2010 152
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2015 298
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2017 318
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2018 409
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2019 379
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2020* 359
Jeugdzorg 1995 568
Jeugdzorg 2000 944
Jeugdzorg 2005 871
Jeugdzorg 2010 1.490
Jeugdzorg 2015 2.663
Jeugdzorg 2017 2.936
Jeugdzorg 2018 3.283
Jeugdzorg 2019 3.642
Jeugdzorg 2020* 3.779
Kinderopvang 1995 30
Kinderopvang 2000 47
Kinderopvang 2005 610
Kinderopvang 2010 2.997
Kinderopvang 2015 1.741
Kinderopvang 2017 2.370
Kinderopvang 2018 2.613
Kinderopvang 2019 3.095
Kinderopvang 2020* 3.051
Kindgebonden budget 1995 0
Kindgebonden budget 2000 0
Kindgebonden budget 2005 0
Kindgebonden budget 2010 896
Kindgebonden budget 2015 1.822
Kindgebonden budget 2017 1.895
Kindgebonden budget 2018 1.910
Kindgebonden budget 2019 2.065
Kindgebonden budget 2020* 2.709
Leerlingenvervoer 1995 91
Leerlingenvervoer 2000 98
Leerlingenvervoer 2005 169
Leerlingenvervoer 2010 236
Leerlingenvervoer 2015 193
Leerlingenvervoer 2017 199
Leerlingenvervoer 2018 212
Leerlingenvervoer 2019 275
Leerlingenvervoer 2020* 226
MKOB/Tegemoetkoming AOW 1995 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2000 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2005 252
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2010 1.178
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2015 1
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2017 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2018 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2019 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2020* 0
OV-jaarkaart studerenden 1995 230
OV-jaarkaart studerenden 2000 142
OV-jaarkaart studerenden 2005 12
OV-jaarkaart studerenden 2010 19
OV-jaarkaart studerenden 2015 27
OV-jaarkaart studerenden 2017 24
OV-jaarkaart studerenden 2018 23
OV-jaarkaart studerenden 2019 12
OV-jaarkaart studerenden 2020* 0
Premies koopwoningen 1995 264
Premies koopwoningen 2000 83
Premies koopwoningen 2005 26
Premies koopwoningen 2010 28
Premies koopwoningen 2015 10
Premies koopwoningen 2017 5
Premies koopwoningen 2018 4
Premies koopwoningen 2019 4
Premies koopwoningen 2020* 3
Rechtsbijstand 1995 163
Rechtsbijstand 2000 206
Rechtsbijstand 2005 340
Rechtsbijstand 2010 416
Rechtsbijstand 2015 435
Rechtsbijstand 2017 362
Rechtsbijstand 2018 346
Rechtsbijstand 2019 389
Rechtsbijstand 2020* 428
Reïntegratie 1995 39
Reïntegratie 2000 394
Reïntegratie 2005 635
Reïntegratie 2010 333
Reïntegratie 2015 163
Reïntegratie 2017 213
Reïntegratie 2018 224
Reïntegratie 2019 212
Reïntegratie 2020* 175
Reïntegratiefonds (REA) 1995 0
Reïntegratiefonds (REA) 2000 221
Reïntegratiefonds (REA) 2005 190
Reïntegratiefonds (REA) 2010 2
Reïntegratiefonds (REA) 2015 0
Reïntegratiefonds (REA) 2017 0
Reïntegratiefonds (REA) 2018 0
Reïntegratiefonds (REA) 2019 0
Reïntegratiefonds (REA) 2020* 0
Studiebeurzen 1995 1.461
Studiebeurzen 2000 945
Studiebeurzen 2005 2.071
Studiebeurzen 2010 2.323
Studiebeurzen 2015 2.975
Studiebeurzen 2017 2.442
Studiebeurzen 2018 2.480
Studiebeurzen 2019 2.362
Studiebeurzen 2020* 2.212
Toeslagenwet (TW) 1995 300
Toeslagenwet (TW) 2000 289
Toeslagenwet (TW) 2005 331
Toeslagenwet (TW) 2010 799
Toeslagenwet (TW) 2015 763
Toeslagenwet (TW) 2017 731
Toeslagenwet (TW) 2018 739
Toeslagenwet (TW) 2019 754
Toeslagenwet (TW) 2020* 799
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 1995 349
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2000 356
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2005 353
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2010 326
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2015 267
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2017 248
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2018 235
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2019 222
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2020* 208
Voorschoolse educatie 1995 42
Voorschoolse educatie 2000 65
Voorschoolse educatie 2005 124
Voorschoolse educatie 2010 139
Voorschoolse educatie 2015 155
Voorschoolse educatie 2017 185
Voorschoolse educatie 2018 189
Voorschoolse educatie 2019 193
Voorschoolse educatie 2020* 198
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 1995 0
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2000 1.024
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2005 1.419
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2010 2.230
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2015 3.010
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2017 3.163
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2018 3.168
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2019 3.237
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2020* 3.353
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 1995 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2000 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2005 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2010 270
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2015 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2017 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2018 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2019 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2020* 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 1995 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2000 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2005 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2010 2.340
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2015 5.265
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2017 5.481
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2018 5.880
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2019 6.341
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2020* 6.810
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 1995 454
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2000 652
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2005 640
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2010 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2015 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2017 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2018 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2019 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2020* 0
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 1995 4.713
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2000 4.097
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2005 4.485
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2010 4.352
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2015 5.789
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2017 6.293
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2018 6.089
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2019 5.938
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2020* 6.260
Zorgaanbieders 1995 48
Zorgaanbieders 2000 72
Zorgaanbieders 2005 139
Zorgaanbieders 2010 156
Zorgaanbieders 2015 174
Zorgaanbieders 2017 208
Zorgaanbieders 2018 217
Zorgaanbieders 2019 225
Zorgaanbieders 2020* 238
Zorgtoeslag 1995 0
Zorgtoeslag 2000 0
Zorgtoeslag 2005 0
Zorgtoeslag 2010 3.835
Zorgtoeslag 2015 3.899
Zorgtoeslag 2017 4.240
Zorgtoeslag 2018 4.594
Zorgtoeslag 2019 4.909
Zorgtoeslag 2020* 5.230
Overig 1995 655
Overig 2000 1.029
Overig 2005 852
Overig 2010 1.259
Overig 2015 547
Overig 2017 540
Overig 2018 561
Overig 2019 547
Overig 2020* 534
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De cijfers van 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
De cijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd.
Daarnaast zijn de cijfers over het jaar 2019 geactualiseerd.
In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn cijfers over studieleningen aangepast. Hierdoor zijn er wijzigingen in de uitkeringen vanaf 1995. Deze wijzigingen waren al verwerkt in gerelateerde Statlinetabellen (zie paragraaf 3) gepubliceerd op 26 maart 2021, en zijn nu ook bij de jaarlijkse actualisatie in deze tabel aangepast.
De cijfers over het jaar 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden zes maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers na 18 maanden gereviseerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Sociale uitkeringen
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekering en uitkeringen sociale voorziening.