Overheid; sociale uitkeringen


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De cijfers van 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
De cijfers over het jaar 2018 zijn toegevoegd.
Daarnaast zijn de cijfers over het jaar 2017 geactualiseerd.
De cijfers over het jaar 2017 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden zes maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers na 18 maanden gereviseerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Totaal sociale uitkeringen 2007 111.119
Totaal sociale uitkeringen 2008 117.727
Totaal sociale uitkeringen 2009 126.449
Totaal sociale uitkeringen 2010 132.209
Totaal sociale uitkeringen 2011 135.601
Totaal sociale uitkeringen 2012 139.572
Totaal sociale uitkeringen 2013 143.213
Totaal sociale uitkeringen 2014 144.655
Totaal sociale uitkeringen 2015 145.457
Totaal sociale uitkeringen 2016 148.893
Totaal sociale uitkeringen 2017 151.746
Totaal sociale uitkeringen 2018* 155.576
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2007 87.129
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2008 91.090
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2009 97.430
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2010 101.622
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2011 103.957
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2012 108.475
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2013 111.561
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2014 113.497
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2015 110.031
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2016 111.824
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2017 113.458
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2018* 116.573
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2007 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2008 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2009 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2010 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2011 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2012 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2013 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2014 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2015 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2016 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2017 0
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2018* 0
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2007 1.265
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2008 1.203
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2009 1.148
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2010 1.065
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2011 968
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2012 844
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2013 711
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2014 584
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2015 439
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2016 416
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2017 392
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) 2018* 378
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2007 25.198
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2008 26.446
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2009 27.580
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2010 28.618
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2011 29.996
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2012 31.415
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2013 32.719
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2014 34.120
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2015 35.814
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2016 36.941
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2017 37.412
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2018* 38.124
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2007 20.954
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2008 19.997
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2009 21.443
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2010 22.337
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2011 23.125
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2012 25.771
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2013 25.127
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2014 25.373
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2015 272
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2016 114
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2017 0
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2018* 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2007 420
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2008 725
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2009 1.012
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2010 1.362
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2011 1.753
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2012 2.142
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2013 2.598
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2014 3.012
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2015 3.464
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2016 4.016
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2017 4.512
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2018* 5.094
Werkloosheidswet (WW) 2007 2.846
Werkloosheidswet (WW) 2008 2.394
Werkloosheidswet (WW) 2009 3.403
Werkloosheidswet (WW) 2010 4.344
Werkloosheidswet (WW) 2011 4.296
Werkloosheidswet (WW) 2012 5.100
Werkloosheidswet (WW) 2013 6.486
Werkloosheidswet (WW) 2014 6.924
Werkloosheidswet (WW) 2015 6.447
Werkloosheidswet (WW) 2016 5.718
Werkloosheidswet (WW) 2017 5.145
Werkloosheidswet (WW) 2018* 4.282
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2007 840
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2008 985
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2009 1.067
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2010 1.110
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2011 1.111
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2012 1.126
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2013 1.090
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2014 1.105
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2015 1.086
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2016 1.129
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2017 1.135
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2018* 1.283
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2007 387
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2008 370
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2009 332
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2010 296
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2011 271
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2012 245
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2013 209
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2014 188
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2015 168
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2016 150
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2017 136
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2018* 122
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2007 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2008 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2009 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2010 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2011 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2012 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2013 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2014 0
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2015 17.367
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2016 17.865
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2017 18.168
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 2018* 19.409
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2007 7.944
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2008 7.991
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2009 7.569
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2010 7.188
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2011 6.670
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2012 6.136
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2013 5.697
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2014 5.291
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2015 4.892
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2016 4.537
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2017 4.299
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2018* 4.074
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2007 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2008 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2009 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2010 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2011 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2012 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2013 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2014 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2015 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2016 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2017 0
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2018* 0
Ziektewet (ZW) 2007 0
Ziektewet (ZW) 2008 0
Ziektewet (ZW) 2009 0
Ziektewet (ZW) 2010 0
Ziektewet (ZW) 2011 0
Ziektewet (ZW) 2012 0
Ziektewet (ZW) 2013 0
Ziektewet (ZW) 2014 0
Ziektewet (ZW) 2015 0
Ziektewet (ZW) 2016 0
Ziektewet (ZW) 2017 0
Ziektewet (ZW) 2018* 0
Ziektewet (ZW-vangnet) 2007 1.177
Ziektewet (ZW-vangnet) 2008 1.063
Ziektewet (ZW-vangnet) 2009 1.267
Ziektewet (ZW-vangnet) 2010 1.498
Ziektewet (ZW-vangnet) 2011 1.556
Ziektewet (ZW-vangnet) 2012 1.635
Ziektewet (ZW-vangnet) 2013 1.581
Ziektewet (ZW-vangnet) 2014 1.545
Ziektewet (ZW-vangnet) 2015 1.494
Ziektewet (ZW-vangnet) 2016 1.525
Ziektewet (ZW-vangnet) 2017 1.582
Ziektewet (ZW-vangnet) 2018* 1.642
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2007 26.098
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2008 29.916
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2009 32.609
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2010 33.804
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2011 34.211
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2012 34.061
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2013 35.343
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2014 35.355
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2015 38.588
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2016 39.413
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2017 40.677
Zorgverzekeringswet (ZVW) 2018* 42.165
Totaal sociale voorzieningen 2007 23.990
Totaal sociale voorzieningen 2008 26.637
Totaal sociale voorzieningen 2009 29.019
Totaal sociale voorzieningen 2010 30.587
Totaal sociale voorzieningen 2011 31.644
Totaal sociale voorzieningen 2012 31.097
Totaal sociale voorzieningen 2013 31.652
Totaal sociale voorzieningen 2014 31.158
Totaal sociale voorzieningen 2015 35.426
Totaal sociale voorzieningen 2016 37.069
Totaal sociale voorzieningen 2017 38.288
Totaal sociale voorzieningen 2018* 39.003
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2007 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2008 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2009 0
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2010 202
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2011 212
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2012 200
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2013 195
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2014 216
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2015 234
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2016 239
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2017 268
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2018* 296
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2007 3.348
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2008 3.390
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2009 3.401
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2010 3.371
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2011 3.346
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2012 3.236
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2013 3.229
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2014 3.203
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2015 3.216
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2016 3.310
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2017 3.330
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2018* 3.349
Bejaardenoorden 2007 0
Bejaardenoorden 2008 0
Bejaardenoorden 2009 0
Bejaardenoorden 2010 0
Bejaardenoorden 2011 0
Bejaardenoorden 2012 0
Bejaardenoorden 2013 0
Bejaardenoorden 2014 0
Bejaardenoorden 2015 0
Bejaardenoorden 2016 0
Bejaardenoorden 2017 0
Bejaardenoorden 2018* 0
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2007 358
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2008 371
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2009 390
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2010 378
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2011 399
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2012 395
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2013 405
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2014 418
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2015 420
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2016 444
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2017 455
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2018* 456
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2007 175
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2008 203
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2009 221
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2010 234
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2011 228
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2012 218
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2013 239
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2014 223
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2015 236
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2016 246
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2017 249
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2018* 258
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2007 108
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2008 117
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2009 134
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2010 115
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2011 101
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2012 81
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2013 76
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2014 209
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2015 349
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2016 342
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2017 326
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2018* 289
GGZ 2007 77
GGZ 2008 88
GGZ 2009 82
GGZ 2010 83
GGZ 2011 86
GGZ 2012 92
GGZ 2013 98
GGZ 2014 93
GGZ 2015 92
GGZ 2016 94
GGZ 2017 111
GGZ 2018* 111
Huurtoeslag 2007 2.148
Huurtoeslag 2008 2.159
Huurtoeslag 2009 2.135
Huurtoeslag 2010 2.213
Huurtoeslag 2011 2.311
Huurtoeslag 2012 2.288
Huurtoeslag 2013 2.435
Huurtoeslag 2014 2.814
Huurtoeslag 2015 3.094
Huurtoeslag 2016 3.339
Huurtoeslag 2017 3.434
Huurtoeslag 2018* 3.504
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2007 111
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2008 113
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2009 153
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2010 152
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2011 161
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2012 181
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2013 197
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2014 251
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2015 298
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2016 299
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2017 318
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2018* 392
Jeugdzorg 2007 1.032
Jeugdzorg 2008 1.047
Jeugdzorg 2009 1.386
Jeugdzorg 2010 1.490
Jeugdzorg 2011 1.436
Jeugdzorg 2012 1.457
Jeugdzorg 2013 1.435
Jeugdzorg 2014 1.481
Jeugdzorg 2015 2.663
Jeugdzorg 2016 2.738
Jeugdzorg 2017 2.936
Jeugdzorg 2018* 3.087
Kinderopvang 2007 2.027
Kinderopvang 2008 2.795
Kinderopvang 2009 3.047
Kinderopvang 2010 2.997
Kinderopvang 2011 2.920
Kinderopvang 2012 2.455
Kinderopvang 2013 2.063
Kinderopvang 2014 1.835
Kinderopvang 2015 1.741
Kinderopvang 2016 2.095
Kinderopvang 2017 2.370
Kinderopvang 2018* 2.717
Kindgebonden budget 2007 0
Kindgebonden budget 2008 823
Kindgebonden budget 2009 942
Kindgebonden budget 2010 896
Kindgebonden budget 2011 976
Kindgebonden budget 2012 911
Kindgebonden budget 2013 896
Kindgebonden budget 2014 936
Kindgebonden budget 2015 1.822
Kindgebonden budget 2016 1.908
Kindgebonden budget 2017 1.895
Kindgebonden budget 2018* 1.910
Leerlingenvervoer 2007 199
Leerlingenvervoer 2008 221
Leerlingenvervoer 2009 247
Leerlingenvervoer 2010 236
Leerlingenvervoer 2011 244
Leerlingenvervoer 2012 253
Leerlingenvervoer 2013 237
Leerlingenvervoer 2014 214
Leerlingenvervoer 2015 193
Leerlingenvervoer 2016 194
Leerlingenvervoer 2017 199
Leerlingenvervoer 2018* 199
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2007 439
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2008 483
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2009 1.217
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2010 1.178
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2011 1.108
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2012 1.124
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2013 1.198
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2014 986
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2015 1
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2016 1
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2017 0
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2018* 0
OV-jaarkaart studerenden 2007 15
OV-jaarkaart studerenden 2008 -4
OV-jaarkaart studerenden 2009 17
OV-jaarkaart studerenden 2010 19
OV-jaarkaart studerenden 2011 20
OV-jaarkaart studerenden 2012 44
OV-jaarkaart studerenden 2013 26
OV-jaarkaart studerenden 2014 27
OV-jaarkaart studerenden 2015 27
OV-jaarkaart studerenden 2016 28
OV-jaarkaart studerenden 2017 24
OV-jaarkaart studerenden 2018* 23
Premies koopwoningen 2007 16
Premies koopwoningen 2008 5
Premies koopwoningen 2009 16
Premies koopwoningen 2010 28
Premies koopwoningen 2011 8
Premies koopwoningen 2012 38
Premies koopwoningen 2013 30
Premies koopwoningen 2014 20
Premies koopwoningen 2015 10
Premies koopwoningen 2016 6
Premies koopwoningen 2017 5
Premies koopwoningen 2018* 4
Rechtsbijstand 2007 355
Rechtsbijstand 2008 382
Rechtsbijstand 2009 402
Rechtsbijstand 2010 416
Rechtsbijstand 2011 416
Rechtsbijstand 2012 443
Rechtsbijstand 2013 443
Rechtsbijstand 2014 431
Rechtsbijstand 2015 435
Rechtsbijstand 2016 403
Rechtsbijstand 2017 362
Rechtsbijstand 2018* 347
Reïntegratie 2007 415
Reïntegratie 2008 343
Reïntegratie 2009 337
Reïntegratie 2010 333
Reïntegratie 2011 267
Reïntegratie 2012 166
Reïntegratie 2013 180
Reïntegratie 2014 174
Reïntegratie 2015 163
Reïntegratie 2016 177
Reïntegratie 2017 213
Reïntegratie 2018* 200
Reïntegratiefonds (REA) 2007 62
Reïntegratiefonds (REA) 2008 11
Reïntegratiefonds (REA) 2009 6
Reïntegratiefonds (REA) 2010 2
Reïntegratiefonds (REA) 2011 0
Reïntegratiefonds (REA) 2012 0
Reïntegratiefonds (REA) 2013 0
Reïntegratiefonds (REA) 2014 0
Reïntegratiefonds (REA) 2015 0
Reïntegratiefonds (REA) 2016 0
Reïntegratiefonds (REA) 2017 0
Reïntegratiefonds (REA) 2018* 0
Studiebeurzen 2007 804
Studiebeurzen 2008 667
Studiebeurzen 2009 555
Studiebeurzen 2010 538
Studiebeurzen 2011 469
Studiebeurzen 2012 486
Studiebeurzen 2013 527
Studiebeurzen 2014 623
Studiebeurzen 2015 563
Studiebeurzen 2016 550
Studiebeurzen 2017 704
Studiebeurzen 2018* 537
Toeslagenwet (TW) 2007 356
Toeslagenwet (TW) 2008 363
Toeslagenwet (TW) 2009 768
Toeslagenwet (TW) 2010 799
Toeslagenwet (TW) 2011 815
Toeslagenwet (TW) 2012 852
Toeslagenwet (TW) 2013 966
Toeslagenwet (TW) 2014 864
Toeslagenwet (TW) 2015 763
Toeslagenwet (TW) 2016 788
Toeslagenwet (TW) 2017 731
Toeslagenwet (TW) 2018* 739
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2007 347
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2008 338
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2009 331
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2010 326
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2011 311
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2012 301
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2013 303
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2014 279
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2015 267
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2016 258
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2017 248
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 2018* 235
Voorschoolse educatie 2007 128
Voorschoolse educatie 2008 146
Voorschoolse educatie 2009 136
Voorschoolse educatie 2010 139
Voorschoolse educatie 2011 143
Voorschoolse educatie 2012 153
Voorschoolse educatie 2013 163
Voorschoolse educatie 2014 156
Voorschoolse educatie 2015 155
Voorschoolse educatie 2016 157
Voorschoolse educatie 2017 185
Voorschoolse educatie 2018* 185
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2007 1.716
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2008 1.894
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2009 2.085
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2010 2.230
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2011 2.381
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2012 2.523
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2013 2.713
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2014 2.879
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2015 3.010
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2016 3.090
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2017 3.163
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2018* 3.168
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2007 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2008 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2009 9
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2010 270
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2011 435
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2012 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2013 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2014 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2015 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2016 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2017 0
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2018* 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2007 1.915
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2008 1.993
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2009 2.154
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2010 2.340
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2011 2.291
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2012 2.233
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2013 2.027
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2014 1.835
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2015 5.265
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2016 5.338
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2017 5.481
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) 2018* 5.471
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2007 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2008 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2009 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2010 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2011 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2012 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2013 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2014 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2015 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2016 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2017 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2018* 0
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2007 4.186
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2008 4.109
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2009 4.336
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2010 4.352
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2011 4.429
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2012 4.955
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2013 5.345
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2014 5.928
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2015 5.789
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2016 6.181
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2017 6.293
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) 2018* 6.148
Zorgaanbieders 2007 144
Zorgaanbieders 2008 164
Zorgaanbieders 2009 153
Zorgaanbieders 2010 156
Zorgaanbieders 2011 161
Zorgaanbieders 2012 172
Zorgaanbieders 2013 182
Zorgaanbieders 2014 175
Zorgaanbieders 2015 174
Zorgaanbieders 2016 177
Zorgaanbieders 2017 208
Zorgaanbieders 2018* 208
Zorgtoeslag 2007 2.706
Zorgtoeslag 2008 3.357
Zorgtoeslag 2009 3.570
Zorgtoeslag 2010 3.835
Zorgtoeslag 2011 4.714
Zorgtoeslag 2012 4.589
Zorgtoeslag 2013 5.137
Zorgtoeslag 2014 4.030
Zorgtoeslag 2015 3.899
Zorgtoeslag 2016 4.204
Zorgtoeslag 2017 4.240
Zorgtoeslag 2018* 4.594
Overig 2007 803
Overig 2008 1.059
Overig 2009 789
Overig 2010 1.259
Overig 2011 1.256
Overig 2012 1.251
Overig 2013 907
Overig 2014 858
Overig 2015 547
Overig 2016 463
Overig 2017 540
Overig 2018* 576
Bron: CBS.
Verklaring van tekens