Overheidsfinanciën; kerncijfers


Deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2016 de status definitief. De kwartalen van 2017 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2017 hebben de status definitief. De cijfers van 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. De actualisaties zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.
Seizoengecorrigeerde inkomsten, uitgaven en overheidssaldo zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Perioden Kerncijfers (in mln euro)Overheidsinkomsten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsuitgaven (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidssaldo (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsschuld (EMU) (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Collectieve lasten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsconsumptie (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Netto besparingen (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Saldo netto besp. en kapitaaloverdr. (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Aardgasbaten (mln euro) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsinkomsten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsuitgaven (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidssaldo (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsschuld (EMU) (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Collectieve lasten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsconsumptie (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Netto besparingen (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Saldo netto besp. en kapitaaloverdr. (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Aardgasbaten (in % bbp) ArbeidsvolumesWerkzame personen (aantal x 1 000) ArbeidsvolumesArbeidsjaren (aantal x 1 000) ArbeidsvolumesGewerkte uren (mln uren)
2017 4e kwartaal* 82.821 79.308 3.513 420.056 72.138 47.169 3.319 3.499 . 43,7 42,4 1,3 56,9 38,3 24,3 1,4 1,2 . . . .
2017 322.635 313.333 9.302 420.056 282.462 179.491 10.320 9.155 3.256 43,7 42,4 1,3 56,9 38,3 24,3 1,4 1,2 0,4 1.099 955 1.514
2018 1e kwartaal* 89.264 79.571 9.693 411.838 79.302 45.261 11.512 9.551 . 43,9 42,3 1,6 55,1 38,5 24,3 1,7 1,6 . . . .
2018 2e kwartaal* 85.150 84.690 460 408.098 74.050 47.970 557 83 . 43,9 42,1 1,8 53,9 38,5 24,3 2,0 1,7 . . . .
2018 3e kwartaal* 78.972 78.079 893 404.669 68.878 45.660 579 1.049 . 43,9 42,0 1,9 52,9 38,5 24,3 2,1 1,9 . . . .
2018 4e kwartaal* 84.056 84.543 -487 405.504 74.380 49.650 124 -543 . 43,6 42,2 1,4 52,4 38,3 24,4 1,7 1,3 . . . .
2018* 337.442 326.883 10.559 405.504 296.610 188.541 12.772 10.140 2.677 43,6 42,2 1,4 52,4 38,3 24,4 1,7 1,3 0,3 1.109 964 1.526
2019 1e kwartaal* 94.622 83.892 10.730 398.039 84.785 47.725 13.274 11.036 . 43,8 42,3 1,5 50,8 38,6 24,4 1,9 1,5 . . . .
2019 2e kwartaal* 88.479 87.752 727 403.558 78.027 50.590 906 999 . 43,6 42,1 1,5 50,9 38,6 24,4 1,9 1,6 . . . .
2019 3e kwartaal* 81.610 82.109 -499 394.876 72.276 48.137 -2 -94 . 43,4 42,1 1,3 49,2 38,5 24,4 1,8 1,4 . . . .
2019 4e kwartaal* 89.568 86.489 3.079 394.630 79.739 51.923 3.090 2.957 . 43,6 41,9 1,7 48,6 38,8 24,4 2,1 1,8 . . . .
2019* 354.279 340.242 14.037 394.630 314.827 198.375 17.268 14.898 1.509 43,6 41,9 1,7 48,6 38,8 24,4 2,1 1,8 0,2 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens