Overheidsfinanciën; kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2020:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 geactualiseerd.
Seizoengecorrigeerde inkomsten, uitgaven en overheidssaldo zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Perioden Kerncijfers (in mln euro)Overheidsinkomsten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsuitgaven (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidssaldo (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsschuld (EMU) (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Collectieve lasten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsconsumptie (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Netto besparingen (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Saldo netto besp. en kapitaaloverdr. (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Aardgasbaten (mln euro) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsinkomsten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsuitgaven (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidssaldo (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsschuld (EMU) (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Collectieve lasten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsconsumptie (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Netto besparingen (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Saldo netto besp. en kapitaaloverdr. (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Aardgasbaten (in % bbp) ArbeidsvolumesWerkzame personen (aantal x 1 000) ArbeidsvolumesArbeidsjaren (aantal x 1 000) ArbeidsvolumesGewerkte uren (mln uren) PrijsontwikkelingMateriële overheidsconsumptie (IMOC) (%)
2018 2e kwartaal* 85.295 84.844 451 408.544 74.137 48.001 649 140 . 43,9 42,1 1,8 54,0 38,5 24,3 2,0 1,7 . . . . .
2018 3e kwartaal* 79.149 78.153 996 405.044 68.994 45.703 783 1.218 . 44,0 42,1 1,9 52,9 38,5 24,3 2,1 1,9 . . . . .
2018 4e kwartaal* 84.168 84.772 -604 405.773 74.462 49.681 105 -583 . 43,7 42,3 1,4 52,4 38,4 24,4 1,7 1,3 . . . . .
2018 337.976 327.365 10.611 405.773 296.936 188.611 13.198 10.441 2.677 43,7 42,3 1,4 52,4 38,4 24,4 1,7 1,3 0,3 1.103 957 1.526 2,3
2019 1e kwartaal* 94.686 83.999 10.687 398.329 84.920 47.805 13.216 10.982 . 43,9 42,4 1,5 50,9 38,7 24,4 1,9 1,5 . . . . .
2019 2e kwartaal* 88.635 87.939 696 403.812 78.157 50.684 823 954 . 43,8 42,3 1,5 51,0 38,7 24,5 1,9 1,6 . . . . .
2019 3e kwartaal* 81.742 82.188 -446 395.094 72.344 48.161 11 -70 . 43,6 42,3 1,3 49,3 38,7 24,5 1,8 1,4 . . . . .
2019 4e kwartaal* 89.288 86.298 2.990 394.670 79.709 51.912 2.958 2.824 . 43,7 42,0 1,7 48,7 38,9 24,5 2,1 1,8 . . . . .
2019* 354.351 340.424 13.927 394.670 315.130 198.562 17.008 14.690 1.147 43,7 42,0 1,7 48,7 38,9 24,5 2,1 1,8 0,1 1.121 972 1.558 2,5
2020 1e kwartaal* 95.840 86.581 9.259 403.141 85.894 48.993 11.674 9.647 . 43,6 42,1 1,5 49,5 38,8 24,5 1,9 1,6 . . . . .
2020 2e kwartaal* 82.452 106.335 -23.883 441.535 73.703 50.241 -23.925 -23.610 . 43,7 45,2 -1,5 55,2 39,0 24,9 -1,2 -1,4 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens