Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Perioden Totaal watersportclubs (aantal) AccommodatieWatersportclubs met jachthaven (% van totaal watersportclubs) AccommodatieWatersportclubs met clubhuis (% van totaal watersportclubs) AccommodatieWatersportclubs met clubhuis in eigendom (% van totaal watersportclubs) PersoneelWatersportclubs met werkzame personenIn loondienst (% van totaal watersportclubs) PersoneelWatersportclubs met werkzame personenNiet in loondienst (% van totaal watersportclubs) PersoneelWerkzame personen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolume werkz. pers. in loondienst (mensjaren) PersoneelWatersportclubs met vrijwilligers (% van totaal watersportclubs) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per week (x 1 000) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenContributie, verhuur, lesgelden (% van totale baten) ExploitatieBatenOverige baten (% van totale baten) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (% van totale lasten) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (% van totale lasten) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (% van totale lasten) ExploitatieLastenOnderhoud gebouwen, terreinen (% van totale lasten) ExploitatieLastenRente en afschrijving (% van totale lasten) ExploitatieLastenOverige lasten (% van totale lasten)
2000 1.070 . . . 9 3 . 120 72 . 36 73 27 33 10 2 20 11 16 41
2009 1.105 . . . 6 3 . 90 73 . 51 71 29 46 7 2 20 14 14 42
2015 1.125 35 57 48 6 3 140 95 82 63 55 78 22 51 8 2 21 12 17 39
2018 1.145 38 56 47 6 6 130 90 82 57 60 74 26 55 8 4 20 13 16 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens