Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen, 2015-2022

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen, 2015-2022

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod basisprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik aankoopprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Huishoudens (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Overheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Totaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Diensten (%)
A-U Alle goederen en diensten 2022* 2.498.092 1.718.331 779.761 635.467 144.294 2.785.581 1.056.081 651.581 411.081 240.500 199.868 3.655 874.396 680.255 194.141 4,0 4,5 2,8 1,9 6,4 3,8 3,9 4,7 6,6 1,6 1,8 . 3,7 2,2 8,7
A Land-en bosbouwpoducten 2022* 65.423 36.012 29.411 29.411 0 80.872 38.654 9.968 9.968 0 300 -419 32.369 32.339 30 -4,0 -2,8 -5,3 -5,3 . -3,5 -0,3 0,9 0,9 . 22,1 . -6,0 -6,1 63,2
01 Producten van de landbouw en de jacht 2022* 63.331 35.399 27.932 27.932 0 78.237 37.897 9.697 9.697 0 300 -439 30.782 30.752 30 -3,6 -2,6 -4,7 -4,7 . -3,1 -0,3 0,9 0,9 . 22,1 . -5,3 -5,3 63,2
011-013 Akker- en tuinbouwproducten 2022* 41.747 15.935 25.812 25.812 0 55.622 18.795 9.005 9.005 0 133 -334 28.023 28.023 0 -4,2 -4,4 -4,1 -4,1 . -3,4 -0,3 1,3 1,3 . 16,1 . -4,6 -4,6 .
014 Levende dieren en dierlijke.. 2022* 18.106 15.986 2.120 2.120 0 19.115 15.632 692 692 0 167 -105 2.729 2.729 0 -2,5 -0,9 -13,5 -13,5 . -2,6 -0,1 -4,2 -4,2 . 27,3 . -13,7 -13,7 .
016 Diensten in verband met de.. 2022* 3.478 3.478 0 0 0 3.500 3.470 0 0 0 0 0 30 0 30 -0,5 -0,5 . . . -0,5 -0,8 . . . . . 63,2 . 63,2
02 Producten van de bosbouw en diensten 2022* 796 321 475 475 0 913 195 19 19 0 0 0 699 699 0 -23,9 -9,4 -31,3 -31,3 . -23,2 -3,8 -6,3 -6,3 . . . -26,7 -26,7 .
03 Vis en andere visserijproducten.. 2022* 1.296 292 1.004 1.004 0 1.722 562 252 252 0 0 20 888 888 0 -9,8 -14,1 -8,4 -8,4 . -8,9 -1,9 -0,9 -0,9 . . . -14,9 -14,9 .
B-E Delfstoffen, industrieproducten.. 2022* 1.121.831 509.418 612.413 603.667 8.746 1.343.443 453.648 176.313 166.660 9.653 46.057 3.981 663.444 645.660 17.784 1,9 1,6 2,2 2,2 0,5 1,9 1,8 -0,1 -0,2 1,2 -1,0 . 3,0 2,6 14,8
B Winning van delfstoffen 2022* 129.608 21.182 108.426 106.990 1.436 139.283 70.501 9.472 9.424 48 106 3.659 55.545 52.576 2.969 3,1 -6,8 5,2 5,1 9,7 0,9 -3,1 -22,6 -22,5 -44,4 0,0 . 6,0 5,3 11,6
05 Steenkool en bruinkool 2022* 5.095 0 5.095 5.095 0 5.211 3.188 0 0 0 0 -192 2.215 2.215 0 7,0 . 7,0 7,0 . 6,7 -0,2 . . . . . 7,2 7,2 .
06 Ruwe aardolie en aardgas 2022* 114.356 16.298 98.058 98.058 0 122.144 60.659 9.356 9.308 48 0 4.028 48.101 48.101 0 3,9 -13,7 6,7 6,7 . 1,2 -4,0 -23,0 -22,9 -44,4 . . 7,4 7,4 .
07 Metaalertsen 2022* 2.169 0 2.169 2.169 0 2.196 1.472 0 0 0 0 -75 799 799 0 -24,0 . -24,0 -24,0 . -23,8 -1,7 . . . . . -26,2 -26,2 .
08 Andere delfstoffen 2022* 3.500 1.832 1.668 1.668 0 5.244 3.775 116 116 0 0 -108 1.461 1.461 0 -1,5 -5,0 2,8 2,8 . -1,4 0,1 3,7 3,7 . . . -4,2 -4,2 .
09 Ondersteunende diensten in verband.. 2022* 4.488 3.052 1.436 0 1.436 4.488 1.407 0 0 0 106 6 2.969 0 2.969 10,5 10,9 9,7 . 9,7 10,5 8,7 . . . 0,0 . 11,6 . 11,6
C Industrieproducten 2022* 937.006 439.753 497.253 490.333 6.920 1.147.986 347.770 157.278 150.409 6.869 45.521 273 597.144 582.801 14.343 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,7 2,2 2,7 1,1 1,1 2,2 -0,9 . 3,0 2,8 15,8
10-12 Voedings- en genotmiddelen 2022* 148.083 95.976 52.107 51.315 792 195.231 54.704 53.890 53.890 0 0 -1.025 87.662 86.353 1.309 1,0 1,0 1,1 1,0 5,5 0,5 5,3 -4,3 -4,3 . . . 3,2 3,1 9,3
10 Voedingsmiddelen 2022* 132.417 86.189 46.228 45.533 695 166.843 50.450 40.741 40.741 0 0 -1.109 76.761 75.679 1.082 0,3 0,4 0,3 0,2 4,8 -0,2 3,5 -5,5 -5,5 . . . 3,0 3,0 3,4
101-102 Vis- en vleesproducten 2022* 27.837 17.017 10.820 10.820 0 35.851 8.503 9.755 9.755 0 0 -17 17.610 17.610 0 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 . -1,6 7,0 -8,6 -8,6 . . . 0,3 0,3 .
103 Groenten en fruit, verwerkt en.. 2022* 11.163 6.594 4.569 4.569 0 14.547 2.193 4.635 4.635 0 0 79 7.640 7.640 0 1,0 1,3 0,6 0,6 . -0,2 9,3 -5,6 -5,6 . . . 1,7 1,7 .
104 Plantaardige en dierlijke oliën.. 2022* 18.949 10.797 8.152 8.152 0 21.166 12.058 1.074 1.074 0 0 34 8.000 8.000 0 1,1 6,5 -5,4 -5,4 . 0,7 1,2 -12,5 -12,5 . . . 1,2 1,2 .
105 Zuivelproducten 2022* 20.974 15.121 5.853 5.853 0 25.421 7.986 5.845 5.845 0 0 -548 12.138 12.138 0 1,2 1,0 1,7 1,7 . 0,1 3,2 -9,4 -9,4 . . . 10,2 10,2 .
106-107 Graan- en zetmeelproducten 2022* 13.360 8.997 4.363 4.363 0 17.508 3.982 8.158 8.158 0 0 -12 5.380 5.380 0 1,6 2,4 -0,2 -0,2 . 1,1 6,1 -0,2 -0,2 . . . 2,0 2,0 .
108 Andere voedingsmiddelen 2022* 28.907 18.286 10.621 9.926 695 39.182 8.341 9.299 9.299 0 0 -178 21.720 20.638 1.082 2,8 2,2 3,9 3,8 4,8 2,2 5,5 -3,6 -3,6 . . . 5,3 5,4 3,4
109 Bereide diervoeders 2022* 11.227 9.377 1.850 1.850 0 13.168 7.387 1.975 1.975 0 0 -467 4.273 4.273 0 -8,4 -10,8 5,6 5,6 . -7,7 -1,8 -4,3 -4,3 . . . -8,1 -8,1 .
11 Dranken 2022* 9.912 5.008 4.904 4.903 1 16.281 4.146 6.118 6.118 0 0 85 5.932 5.920 12 9,6 11,3 8,0 8,0 100,0 6,9 29,4 -3,7 -3,7 . . . 7,2 7,1 20,0
12 Tabaksproducten 2022* 5.754 4.779 975 879 96 12.107 108 7.031 7.031 0 0 -1 4.969 4.754 215 1,1 1,2 0,2 -0,7 9,1 1,6 1,9 2,3 2,3 . . . 1,6 0,3 45,9
13-15 Textiel, kleding en lederproducten 2022* 32.378 4.725 27.653 27.591 62 54.703 4.903 24.671 24.671 0 448 207 24.474 24.474 0 3,8 -0,9 4,6 4,6 1,8 6,4 -1,9 11,8 11,8 . -7,9 . 5,1 5,1 .
13 Textiel 2022* 8.334 3.575 4.759 4.759 0 11.993 2.903 3.762 3.762 0 448 -188 5.068 5.068 0 -9,8 -3,6 -14,2 -14,2 . -7,7 -4,3 2,0 2,0 . -7,9 . -10,2 -10,2 .
14 Kleding 2022* 16.846 704 16.142 16.080 62 30.694 1.410 16.006 16.006 0 0 296 12.982 12.982 0 7,5 8,4 7,4 7,4 1,8 9,5 2,2 12,8 12,8 . . . 7,1 7,1 .
15 Leder en producten van leder 2022* 7.198 446 6.752 6.752 0 12.016 590 4.903 4.903 0 0 99 6.424 6.424 0 14,0 7,6 14,5 14,5 . 14,9 0,4 16,8 16,8 . . . 15,7 15,7 .
16-18 Hout, papier en drukwerk 2022* 32.154 17.141 15.013 14.554 459 39.751 24.577 3.471 3.471 0 349 -69 11.423 11.249 174 -1,1 2,1 -4,5 -4,4 -9,6 -0,6 2,4 2,5 2,5 . 0,0 . -5,4 -5,9 46,1
16 Hout, houtwaren en kurkwaren, met.. 2022* 11.257 5.427 5.830 5.830 0 14.772 11.377 1.151 1.151 0 349 -220 2.115 2.091 24 -3,8 1,4 -8,5 -8,5 . -3,0 1,6 -1,3 -1,3 . 0,0 . -11,8 -12,2 37,5
17 Papier en papierwaren 2022* 19.785 10.632 9.153 8.694 459 23.844 12.086 2.306 2.306 0 0 151 9.301 9.151 150 0,7 2,9 -1,8 -1,3 -9,6 1,0 3,6 4,6 4,6 . . . -3,7 -4,3 47,7
18 Diensten in verband met drukken.. 2022* 1.112 1.082 30 30 0 1.135 1.114 14 14 0 0 0 7 7 0 -2,6 -2,5 -3,2 -3,2 . -2,2 -1,3 -16,7 -16,7 . . . -50,0 -50,0 .
19 Cokes en geraffineerde.. 2022* 94.198 55.816 38.382 38.382 0 108.086 30.453 13.829 13.829 0 0 589 63.215 62.778 437 -2,2 -1,2 -3,5 -3,5 . -1,5 6,8 1,2 1,2 . . . -5,2 -5,1 -16,4
20-21 Chemische en farmaceutische prod. 2022* 177.697 84.717 92.980 90.698 2.282 204.469 68.598 15.012 9.787 5.225 0 -1.901 122.760 116.904 5.856 -0,6 -2,4 1,1 1,3 -6,1 0,0 -4,0 4,6 5,7 2,6 . . 1,5 0,6 22,8
20 Chemische producten 2022* 146.051 76.042 70.009 67.998 2.011 160.572 59.792 7.155 7.155 0 0 -1.585 95.210 89.848 5.362 -3,5 -4,1 -2,9 -2,8 -7,5 -3,3 -3,8 5,8 5,8 . . . -4,4 -5,8 23,9
21 Farmaceutische basisproducten en.. 2022* 31.646 8.675 22.971 22.700 271 43.897 8.806 7.857 2.632 5.225 0 -316 27.550 27.056 494 12,5 10,8 13,1 13,3 4,5 11,6 -4,9 3,5 5,4 2,6 . . 23,9 24,1 12,7
22-23 Rubber, kunststof, bouwmaterialen 2022* 43.915 20.864 23.051 23.026 25 54.560 30.242 4.083 4.083 0 822 -372 19.785 19.693 92 -2,1 0,5 -4,3 -4,3 4,8 -1,6 3,2 -5,5 -5,5 . -5,0 . -3,7 -3,7 17,9
22 Werken van rubber of kunststof 2022* 29.289 11.964 17.325 17.300 25 33.985 15.766 2.644 2.644 0 496 -236 15.315 15.223 92 -3,7 -2,7 -4,4 -4,5 4,8 -3,5 3,7 -8,7 -8,7 . -9,6 . -6,3 -6,4 17,9
23 Andere niet-metaalhoudende.. 2022* 14.626 8.900 5.726 5.726 0 20.575 14.476 1.439 1.439 0 326 -136 4.470 4.470 0 1,2 4,9 -4,0 -4,0 . 1,6 2,6 0,8 0,8 . 2,5 . 6,4 6,4 .
24-25 Basismetaal en metaalproducten 2022* 83.978 43.149 40.829 40.667 162 95.410 53.172 2.537 2.537 0 2.690 -222 37.233 36.368 865 0,9 1,6 0,2 0,2 -6,1 1,1 3,0 0,0 0,0 . -1,3 . 0,9 0,9 1,7
24 Metalen in primaire vorm 2022* 41.881 14.855 27.026 26.976 50 45.898 21.333 0 0 0 0 159 24.406 24.225 181 1,1 -1,4 2,5 2,5 -11,4 1,3 1,4 . . . . . 1,9 2,0 -9,7
25 Werken van metaal, andere dan.. 2022* 42.097 28.294 13.803 13.691 112 49.512 31.839 2.537 2.537 0 2.690 -381 12.827 12.143 684 0,8 3,0 -3,6 -3,6 -3,8 1,0 3,9 0,0 0,0 . -1,3 . -0,7 -0,9 4,6
26-27 Elektrische en elektronische prod. 2022* 120.606 18.855 101.751 101.558 193 151.603 26.725 13.143 11.507 1.636 10.569 943 100.223 99.660 563 7,3 2,0 8,3 8,3 8,1 6,9 3,5 2,5 2,7 1,0 6,2 . 8,8 8,8 17,3
26 Informaticaproducten, elektronische.. 2022* 86.926 11.885 75.041 74.850 191 110.746 14.720 8.925 7.346 1.579 9.619 757 76.725 76.245 480 7,1 0,9 8,2 8,2 8,2 6,9 2,1 3,9 4,5 1,1 5,8 . 8,4 8,4 15,8
27 Elektrische apparatuur 2022* 33.680 6.970 26.710 26.708 2 40.857 12.005 4.218 4.161 57 950 186 23.498 23.415 83 7,8 4,0 8,9 8,9 0,0 7,1 5,4 -0,6 -0,6 -1,8 10,6 . 10,4 10,3 27,1
28 Machines, apparaten en werktuigen.. 2022* 87.430 47.707 39.723 39.638 85 99.030 21.069 787 787 0 12.395 214 64.565 64.031 534 5,7 12,2 -1,2 -1,2 0,0 5,7 9,6 4,8 4,8 . -2,8 . 6,9 6,8 13,6
29-30 Transportmiddelen 2022* 54.267 22.852 31.415 31.229 186 67.130 10.657 10.718 10.710 8 13.614 1.298 30.843 30.312 531 2,1 6,1 -0,7 -0,7 3,0 1,7 2,0 1,8 1,8 0,0 -2,7 . -2,1 -2,5 22,9
29 Auto's, aanhangwagens en opleggers 2022* 35.320 12.787 22.533 22.443 90 45.115 9.006 8.109 8.109 0 9.323 -125 18.802 18.520 282 2,8 1,0 3,9 3,9 2,4 2,4 -0,4 3,2 3,2 . -4,3 . 3,8 3,6 22,5
30 Andere transportmiddelen 2022* 18.947 10.065 8.882 8.786 96 22.015 1.651 2.609 2.601 8 4.291 1.423 12.041 11.792 249 0,9 13,2 -10,9 -11,0 3,4 0,3 17,0 -2,4 -2,4 0,0 1,1 . -10,2 -10,7 23,4
31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 62.300 27.951 34.349 31.675 2.674 78.013 22.670 15.137 15.137 0 4.634 611 34.961 30.979 3.982 4,6 4,6 4,6 5,1 0,3 4,2 4,7 1,2 1,2 . -4,7 . 7,0 6,1 13,9
31-32 Meubel, andere industrieproducten 2022* 39.806 7.969 31.837 31.675 162 55.230 4.227 15.013 15.013 0 4.247 611 31.132 30.979 153 3,3 -3,1 5,0 5,1 -1,4 3,1 0,8 1,2 1,2 . -5,6 . 6,2 6,1 22,4
31 Meubelen 2022* 11.374 4.986 6.388 6.304 84 16.647 2.096 7.402 7.402 0 3.885 45 3.219 3.219 0 -7,7 -5,2 -9,6 -9,7 -4,0 -7,1 1,3 -5,7 -5,7 . -6,5 . -9,8 -9,8 .
32 Andere industrieproducten 2022* 28.432 2.983 25.449 25.371 78 38.583 2.131 7.611 7.611 0 362 566 27.913 27.760 153 8,1 0,3 9,2 9,2 1,4 8,0 0,4 8,2 8,2 . 5,4 . 8,4 8,3 22,4
33 Reparatie en installatie van machines 2022* 22.494 19.982 2.512 0 2.512 22.783 18.443 124 124 0 387 0 3.829 0 3.829 7,0 7,9 0,4 . 0,4 6,8 5,6 0,9 0,9 . 5,5 . 13,6 . 13,6
D Elektriciteit, gas.. 2022* 31.843 30.134 1.709 1.709 0 31.613 24.560 3.646 3.633 13 430 0 2.977 2.977 0 3,0 3,1 1,8 1,8 . 2,0 2,2 -0,5 -0,5 0,0 -8,0 . 10,6 10,6 .
35 Elektriciteit, gas, stoom.. 2022* 31.843 30.134 1.709 1.709 0 31.613 24.560 3.646 3.633 13 430 0 2.977 2.977 0 3,0 3,1 1,8 1,8 . 2,0 2,2 -0,5 -0,5 0,0 -8,0 . 10,6 10,6 .
E Distributie van water.. 2022* 23.374 18.349 5.025 4.635 390 24.561 10.817 5.917 3.194 2.723 0 49 7.778 7.306 472 -5,4 -4,4 -9,3 -10,8 9,2 -5,2 -1,4 -0,9 -1,2 -0,5 . . -14,0 -15,2 6,7
36 Natuurlijk water; behandeling en.. 2022* 1.650 1.632 18 18 0 2.071 892 1.177 1.177 0 0 0 2 2 0 -1,0 -1,6 81,8 81,8 . -0,9 1,4 -2,5 -2,5 . . . -33,3 -33,3 .
37-39 Afvalbeheer 2022* 21.724 16.717 5.007 4.617 390 22.490 9.925 4.740 2.017 2.723 0 49 7.776 7.304 472 -5,7 -4,6 -9,5 -11,1 9,2 -5,6 -1,7 -0,5 -0,4 -0,5 . . -14,0 -15,2 6,7
F Bouwwerken; bouwnijverheid 2022* 148.932 146.472 2.460 0 2.460 161.366 72.172 816 230 586 85.084 0 3.294 0 3.294 2,6 2,7 1,7 . 1,7 2,4 1,3 -1,6 8,7 -5,3 3,3 . 6,1 . 6,1
41 Burgerlijke en utiliteitsbouw.. 2022* 61.675 61.449 226 0 226 68.584 16.214 265 0 265 51.854 0 251 0 251 2,1 2,1 0,9 . 0,9 1,9 -1,8 -7,0 . -7,0 3,0 . 5,2 . 5,2
42 Weg- en waterbouw; weg- en.. 2022* 25.020 23.739 1.281 0 1.281 26.570 11.361 0 0 0 13.228 0 1.981 0 1.981 -2,7 -3,1 5,4 . 5,4 -3,1 -2,5 . . . -4,2 . 1,7 . 1,7
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2022* 62.237 61.284 953 0 953 66.212 44.597 551 230 321 20.002 0 1.062 0 1.062 5,4 5,5 -2,5 . -2,5 5,2 3,4 1,2 8,7 -3,9 9,3 . 15,3 . 15,3
G-I Handel, vervoer, opslag en horeca 2022* 190.594 157.724 32.870 0 32.870 197.077 85.125 57.064 56.163 901 0 0 54.888 0 54.888 13,3 15,4 4,6 . 4,6 13,8 6,3 37,4 38,1 5,6 . . 5,3 . 5,3
G Groot- en detailhandel.. 2022* 30.194 23.719 6.475 0 6.475 31.977 18.015 9.956 9.956 0 0 0 4.006 0 4.006 2,8 2,1 5,4 . 5,4 2,7 2,2 0,9 0,9 . . . 9,8 . 9,8
45 Groot- en detailhandel in en.. 2022* 16.270 16.270 0 0 0 17.965 8.624 9.341 9.341 0 0 0 0 0 0 1,4 1,4 . . . 1,2 1,5 1,0 1,0 . . . . . .
46 Groothandel, met uitzondering van... 2022* 13.406 6.931 6.475 0 6.475 13.397 9.391 0 0 0 0 0 4.006 0 4.006 4,7 4,0 5,4 . 5,4 4,7 2,7 . . . . . 9,8 . 9,8
47 Detailhandel, met uitzondering van.. 2022* 518 518 0 0 0 615 0 615 615 0 0 0 0 0 0 -0,6 -0,6 . . . -0,5 . -0,5 -0,5 . . . . . .
H Vervoer en opslag 2022* 118.291 92.353 25.938 0 25.938 119.434 58.839 9.812 8.959 853 0 0 50.783 0 50.783 7,6 9,0 2,9 . 2,9 7,7 4,7 50,9 57,7 6,0 . . 4,9 . 4,9
49 Vervoer te land en vervoer via.. 2022* 36.744 29.724 7.020 0 7.020 37.298 18.689 5.537 4.684 853 0 0 13.072 0 13.072 9,1 9,8 6,1 . 6,1 9,5 4,8 44,1 54,3 6,0 . . 4,5 . 4,5
50 Vervoer over water 2022* 16.434 12.479 3.955 0 3.955 16.441 5.599 139 139 0 0 0 10.703 0 10.703 -4,0 -4,7 -1,6 . -1,6 -4,0 -2,5 6,3 6,3 . . . -4,8 . -4,8
51 Luchtvaart 2022* 14.226 11.892 2.334 0 2.334 14.389 3.039 2.920 2.920 0 0 0 8.430 0 8.430 47,1 49,3 36,7 . 36,7 47,3 34,2 138,2 138,2 . . . 34,3 . 34,3
52 Opslag en vervoerondersteunende.. 2022* 31.020 25.743 5.277 0 5.277 31.131 19.243 710 710 0 0 0 11.178 0 11.178 4,7 6,3 -2,5 . -2,5 4,7 4,4 19,7 19,7 . . . 4,2 . 4,2
53 Post- en koeriersdiensten 2022* 19.867 12.515 7.352 0 7.352 20.175 12.269 506 506 0 0 0 7.400 0 7.400 -0,6 -0,3 -1,0 . -1,0 -0,6 2,6 -17,4 -17,4 . . . -4,1 . -4,1
I Verschaffen van accommodatie.. 2022* 42.109 41.652 457 0 457 45.666 8.271 37.296 37.248 48 0 0 99 0 99 44,8 43,8 382,8 . 382,8 45,1 31,7 48,5 48,6 -2,4 . . 26,4 . 26,4
55 Verschaffen van accommodatie 2022* 11.834 11.497 337 0 337 12.733 1.819 10.914 10.866 48 0 0 0 0 0 52,8 48,7 1.831,3 . 1.831,3 52,9 44,2 54,4 54,7 -2,4 . . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 30.275 30.155 120 0 120 32.933 6.452 26.382 26.382 0 0 0 99 0 99 42,0 42,0 56,3 . 56,3 42,3 28,7 46,2 46,2 . . . 26,4 . 26,4
J Informatie en communicatie 2022* 109.534 92.202 17.332 2.066 15.266 116.870 53.404 13.823 13.409 414 26.692 -87 23.038 2.033 21.005 5,1 4,6 8,2 1,0 9,3 5,1 5,5 5,5 5,5 8,3 4,9 . 5,2 9,5 4,8
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 22.575 19.678 2.897 2.066 831 26.494 11.404 6.269 5.858 411 4.586 -87 4.322 2.033 2.289 3,4 3,0 5,4 1,0 18,9 3,4 5,4 2,5 2,1 8,4 5,3 . 2,7 9,5 -2,7
58 Uitgeverijdiensten 2022* 17.148 14.972 2.176 1.908 268 20.790 8.326 4.357 4.357 0 4.586 -76 3.597 1.803 1.794 2,3 1,8 5,8 3,8 22,1 2,5 3,2 1,0 1,0 . 5,3 . 4,1 10,4 -1,6
59-60 Film, televisie en radio 2022* 5.427 4.706 721 158 563 5.704 3.078 1.912 1.501 411 0 -11 725 230 495 7,0 7,4 4,4 -25,0 17,3 6,8 12,0 6,1 5,4 8,4 . . -3,7 2,8 -6,5
59 Productie van films en van video... 2022* 2.703 1.982 721 158 563 2.921 1.827 380 380 0 0 -11 725 230 495 6,9 7,9 4,4 -25,0 17,3 6,6 14,5 7,9 7,9 . . . -3,7 2,8 -6,5
60 Uitzending van radio- en.. 2022* 2.724 2.724 0 0 0 2.783 1.251 1.532 1.121 411 0 0 0 0 0 7,0 7,0 . . . 7,1 8,8 5,6 4,6 8,4 . . . . .
61 Telecommunicatie 2022* 17.905 14.192 3.713 0 3.713 19.517 8.120 7.103 7.103 0 0 0 4.294 0 4.294 5,1 0,4 28,0 . 28,0 5,1 1,9 7,7 7,7 . . . 7,3 . 7,3
62-63 IT-diensten en informatiediensten 2022* 69.054 58.332 10.722 0 10.722 70.859 33.880 451 448 3 22.106 0 14.422 0 14.422 5,7 6,2 3,1 . 3,1 5,7 6,4 13,4 13,5 0,0 4,8 . 5,3 . 5,3
62 Computerprogrammering, advisering... 2022* 61.866 52.263 9.603 0 9.603 63.495 29.485 206 206 0 22.106 0 11.698 0 11.698 5,2 5,6 3,1 . 3,1 5,2 5,9 4,3 4,3 . 4,8 . 4,3 . 4,3
63 Diensten op het gebied van.. 2022* 7.188 6.069 1.119 0 1.119 7.364 4.395 245 242 3 0 0 2.724 0 2.724 10,1 11,5 2,7 . 2,7 10,0 9,7 21,8 22,1 0,0 . . 9,5 . 9,5
K Financiële diensten en verzekeringen 2022* 84.753 74.888 9.865 0 9.865 88.469 51.512 29.065 29.065 0 1.161 0 6.731 0 6.731 -1,1 0,2 -9,6 . -9,6 -1,0 -1,7 1,2 1,2 . 4,2 . -3,8 . -3,8
64 Financiële diensten, met.. 2022* 45.586 38.444 7.142 0 7.142 45.773 35.434 7.664 7.664 0 0 0 2.675 0 2.675 -1,3 1,6 -14,1 . -14,1 -1,3 -2,2 15,1 15,1 . . . -2,5 . -2,5
65 Verzekeringen en pensioenfondsen.. 2022* 23.194 22.153 1.041 0 1.041 26.595 5.110 20.596 20.596 0 0 0 889 0 889 0,2 -0,5 18,5 . 18,5 0,2 4,1 -0,5 -0,5 . . . -4,0 . -4,0
66 Ondersteunende financiële diensten.. 2022* 15.973 14.291 1.682 0 1.682 16.101 10.968 805 805 0 1.161 0 3.167 0 3.167 -2,1 -2,3 0,4 . 0,4 -2,1 -2,2 0,6 0,6 . 4,2 . -4,6 . -4,6
L Exploitatie van en handel.. 2022* 114.916 114.884 32 0 32 115.481 32.385 80.968 76.634 4.334 2.095 0 33 0 33 1,7 1,7 6,9 . 6,9 1,6 3,2 1,2 1,3 -0,7 -7,1 . 17,9 . 17,9
68 Exploitatie van en handel in.. 2022* 114.916 114.884 32 0 32 115.481 32.385 80.968 76.634 4.334 2.095 0 33 0 33 1,7 1,7 6,9 . 6,9 1,6 3,2 1,2 1,3 -0,7 -7,1 . 17,9 . 17,9
M-N Zakelijke diensten 2022* 371.927 298.416 73.511 14 73.497 389.274 243.879 19.101 17.938 1.163 37.612 0 88.682 17 88.665 9,1 8,9 9,8 -17,6 9,8 8,4 8,2 14,9 15,0 14,3 -0,2 . 11,6 -15,0 11,6
M Vrije beroepen en.. 2022* 194.247 153.372 40.875 14 40.861 207.312 131.545 4.994 4.566 428 35.044 0 35.729 17 35.712 8,0 8,9 4,9 -17,6 4,9 7,0 7,9 -0,1 0,2 -3,5 -1,2 . 13,2 -15,0 13,2
69-71 Management- en technisch advies 2022* 138.173 113.407 24.766 4 24.762 150.254 99.439 4.034 3.606 428 19.956 0 26.825 8 26.817 7,7 9,7 -0,6 100,0 -0,6 6,3 6,7 -0,3 0,1 -3,5 -3,3 . 13,1 33,3 13,1
69-70 Juridisch- en managementadvies 2022* 114.780 91.458 23.322 0 23.322 125.396 88.181 3.914 3.486 428 8.709 0 24.592 0 24.592 7,2 9,3 -0,3 . -0,3 5,6 5,7 -0,4 0,0 -3,5 -13,6 . 13,6 . 13,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Dit aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Totaal aanbod basisprijzen
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten. Deze aanbod wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn uit binnenlandse productie.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Totaal gebruik aankoopprijzen
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden. Deze goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Intermediair verbruik
Goederen en diensten die als input in een productieproces worden gebruikt, met uitzondering van de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt (dit gebeurt per definitie met de ingehuurde diensten). Volgens internationale afspraken wordt een aangeschaft goed of een ingehuurde dienst niet als intermediair verbruik maar als vast activum (investering) gezien wanneer het meer dan één jaar ingezet kan worden in een productieproces. De intermediair verbruikte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijzen die op het moment van gebruik voor soortgelijke goederen of diensten gelden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.