Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Productgroepen en overige posten Perioden Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro)
A-U Alle goederen en diensten 2015 308.989
A-U Alle goederen en diensten 2016 315.332
A-U Alle goederen en diensten 2017 326.606
A-U Alle goederen en diensten 2018 341.754
A-U Alle goederen en diensten 2019* 355.775
92 Loterijen en kansspelen 2015 2.252
92 Loterijen en kansspelen 2016 2.367
92 Loterijen en kansspelen 2017 2.418
92 Loterijen en kansspelen 2018 2.522
92 Loterijen en kansspelen 2019* 2.584
Bron: CBS.
Verklaring van tekens