Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie productgroepen en overige posten zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenTotaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenTotaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruik (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenVerandering in voorraden (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarAanbod van goederen en dienstenTotaal aanbod basisprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarAanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productie (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenTotaal gebruik aankoopprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruik (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenVerandering in voorraden (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (%)
A-U Alle goederen en diensten 2015 1.697.767 1.195.165 502.602 358.829 143.773 1.895.496 713.820 481.343 308.989 172.354 152.533 2.546 545.254 403.037 142.217 . . . . . . . . . . . . . . .
A-U Alle goederen en diensten 2016 1.686.575 1.211.526 475.049 360.987 114.062 1.893.211 721.128 490.174 315.332 174.842 141.675 3.446 536.788 405.116 131.672 1,1 2,5 -2,1 5,3 -20,4 1,4 3,1 1,4 1,4 1,3 -7,3 . 1,5 4,5 -6,8
A-U Alle goederen en diensten 2017 1.791.864 1.273.223 518.641 394.689 123.952 2.008.751 764.895 506.097 326.606 179.491 148.670 3.334 585.755 442.981 142.774 4,0 3,2 6,2 5,6 8,0 4,0 3,6 1,8 2,2 0,9 4,2 . 6,4 6,0 7,8
A-U Alle goederen en diensten 2018* 1.889.827 1.340.130 549.697 418.835 130.862 2.118.243 808.255 529.222 341.616 187.606 157.502 2.401 620.863 467.703 153.160 3,1 3,0 3,4 3,4 3,6 3,1 3,3 2,2 2,6 1,6 3,2 . 3,7 3,1 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens