Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenTotaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenTotaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruik (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenVerandering in voorraden (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarAanbod van goederen en dienstenTotaal aanbod basisprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarAanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productie (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (%) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenTotaal gebruik aankoopprijzen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruik (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarGebruik van goederen en dienstenVerandering in voorraden (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (%)
A-U Alle goederen en diensten 2015 1.697.767 1.195.165 502.602 358.829 143.773 1.895.496 713.820 481.343 308.989 172.354 152.533 2.546 545.254 403.037 142.217 . . . . . . . . . . . . . . .
A-U Alle goederen en diensten 2016 1.686.575 1.211.526 475.049 360.987 114.062 1.893.211 721.128 490.174 315.332 174.842 141.675 3.446 536.788 405.116 131.672 1,1 2,5 -2,1 5,3 -20,4 1,4 3,1 1,4 1,4 1,3 -7,3 . 1,5 4,5 -6,8
A-U Alle goederen en diensten 2017 1.791.864 1.273.223 518.641 394.689 123.952 2.008.751 764.895 506.097 326.606 179.491 148.670 3.334 585.755 442.981 142.774 4,0 3,2 6,2 5,6 8,0 4,0 3,6 1,8 2,2 0,9 4,2 . 6,4 6,0 7,8
A-U Alle goederen en diensten 2018 1.905.380 1.349.145 556.235 419.514 136.721 2.135.272 817.082 530.365 341.754 188.611 158.093 4.116 625.616 467.797 157.819 4,0 3,6 4,9 4,0 8,1 3,9 4,6 2,2 2,4 1,7 3,6 . 4,5 3,3 8,3
A-U Alle goederen en diensten 2019* 1.958.693 1.386.555 572.138 431.736 140.402 2.202.545 831.965 554.337 355.775 198.562 170.099 2.342 643.802 476.778 167.024 1,5 0,8 3,2 4,0 0,8 1,6 0,3 1,6 1,7 1,6 4,6 . 2,7 2,3 4,0
Totaal 2015 1.857.450 1.338.856 518.594 352.926 165.668 1.926.623 718.021 483.170 310.816 172.354 152.533 2.546 570.353 418.373 151.980 . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal 2016 1.851.290 1.360.246 491.044 355.196 135.848 1.924.803 725.422 490.883 316.041 174.842 141.675 3.446 563.377 420.899 142.478 1,3 2,6 -2,0 5,4 -17,7 1,4 3,1 1,2 1,1 1,3 -7,3 . 1,7 4,4 -5,8
Totaal 2017 1.967.175 1.431.012 536.163 388.826 147.337 2.043.755 769.446 506.752 327.261 179.491 148.670 3.334 615.553 460.770 154.783 4,1 3,3 6,2 5,7 7,5 4,0 3,6 1,7 2,1 0,9 4,2 . 6,5 6,0 8,0
Totaal 2018 2.088.312 1.514.480 573.832 413.310 160.522 2.169.667 821.848 530.171 341.560 188.611 158.093 4.116 655.439 484.921 170.518 3,9 3,5 4,7 4,0 6,7 3,8 4,6 2,0 2,2 1,7 3,6 . 4,3 3,1 7,9
Totaal 2019* 2.149.744 1.559.093 590.651 425.727 164.924 2.237.841 836.943 553.304 354.742 198.562 170.099 2.342 675.153 493.938 181.215 1,6 0,9 3,2 4,2 0,8 1,6 0,3 1,5 1,5 1,6 4,6 . 2,7 2,1 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens