Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ICD10 (3-teken niveau) Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Pers. met 1 of meer opnamen (aantal) Verpleegdagen van klinische opnamen Verpleegdagen (aantal) Verpleegdagen van klinische opnamen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Verpleegdagen van klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 5 0,0 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen Totaal leeftijd Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen Totaal leeftijd Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 0 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 0 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 0 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 1 tot 20 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 1 tot 20 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 1 tot 20 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 20 tot 45 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 45 tot 65 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 65 tot 80 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 80 jaar of ouder Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Mannen 80 jaar of ouder Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Mannen 80 jaar of ouder Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 5 0,0 5
Vrouwen Totaal leeftijd Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen Totaal leeftijd Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 0 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 0 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 0 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 1 tot 20 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 1 tot 20 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 1 tot 20 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 20 tot 45 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 20 tot 45 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 45 tot 65 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 65 tot 80 jaar Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 65 tot 80 jaar Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Vrouwen 80 jaar of ouder Klinische opnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0 . . .
Vrouwen 80 jaar of ouder Dagopnamen E02 Subklinische hypothyroïdie door jo.. 2018* 0 0,0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de ICD-10 drie-teken categorieën (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
Opnamen per 10 000 inwoners
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
De aantallen ziekenhuisopnamen worden ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Pers. met 1 of meer opnamen
Het aantal personen met één of meer opnamen betreft het aantal in het verslagjaar in de BRP geregistreerde personen dat minstens één ziekenhuisopname heeft gehad in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt weergegeven naar de diagnose van de opname(n). Personen kunnen meerdere keren meegeteld worden in de tabel naar diagnose, bijvoorbeeld wanneer een persoon meerdere opnamen in een jaar heeft gehad voor verschillende diagnosen of wanneer er naast de hoofddiagnose ook sprake was van één of meerdere externe oorzaken van ziekte of letsel. Verder wordt een persoon die opnamen heeft gehad voor verschillende subdiagnosen binnen een diagnosehoofdgroep, meegeteld bij elk van de betreffende subdiagnosen (bijvoorbeeld ‘pneumonie’ en ‘bronchitis’), maar slechts één keer bij de diagnosehoofdgroep (‘ziekten van ademhalingsstelsel’) en bij het totaal. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor de verschillende niveaus van uitsplitsing van diagnosen niet onderling optelbaar.
Verpleegdagen van klinische opnamen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.
Verpleegdagen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
Het aantal verpleegdagen wordt ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Gemiddelde verpleegduur
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.