Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ICD10 (3-teken niveau) Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2015 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2016 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2017 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2019 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2020 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y58 Ongew. gevolg bacteriële vaccins 2021 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2015 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2016 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2017 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2018 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2019 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2020 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Y59 Ongew. gevolg ov./n.g. vaccins/bio.. 2021 1.265
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de ICD-10 drie-teken categorieën (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.