Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal) Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Pers. met 1 of meer opnamen (aantal) Verpleegdagen van klinische opnamen Verpleegdagen (aantal) Verpleegdagen van klinische opnamen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners) Verpleegdagen van klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 3.088.055 1.754,7 1.877.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 41.740 23,7 38.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. 2018* 7.575 4,3 7.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2018* 9.310 5,3 8.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 Tuberculose 2018* 540 0,3 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Sepsis 2018* 4.360 2,5 4.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2018* 290 0,2 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... 2018* 19.660 11,2 17.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 549.270 312,1 236.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... 2018* 47.115 26,8 20.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... 2018* 49.710 28,2 17.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid 2018* 10.985 6,2 9.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst 2018* 73.070 41,5 20.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus 2018* 7.885 4,5 3.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok 2018* 11.505 6,5 2.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat 2018* 17.275 9,8 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas 2018* 12.780 7,3 7.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2018* 206.805 117,5 68.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.10 Carcinoom in situ 2018* 12.580 7,1 10.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... 2018* 51.325 29,2 48.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.12 Leiomyoom van uterus 2018* 5.970 3,4 5.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen 2018* 42.270 24,0 29.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 61.780 35,1 35.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Anemie 2018* 42.300 24,0 28.075
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... 2018* 19.480 11,1 7.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 50.660 28,8 42.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Diabetes 2018* 10.990 6,2 9.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. 2018* 39.675 22,5 34.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 11.165 6,3 10.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie 2018* 545 0,3 535
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol 2018* 2.695 1,5 2.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. 2018* 865 0,5 805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. 2018* 145 0,1 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... 2018* 230 0,1 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Overige psychische stoornissen 2018* 6.690 3,8 6.075
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 94.985 54,0 71.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer 2018* 405 0,2 395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multipele sclerose 2018* 15.535 8,8 4.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie 2018* 10.150 5,8 8.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... 2018* 12.750 7,2 12.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen 2018* 56.140 31,9 45.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 80.330 45,6 61.805
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Cataract 2018* 51.140 29,1 37.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2018* 29.190 16,6 25.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 45.920 26,1 43.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 345.345 196,2 247.735
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.1 Hypertensieve ziekten 2018* 4.505 2,6 4.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.2 Angina pectoris 2018* 26.860 15,3 23.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.3 Acuut myocard infarct 2018* 35.595 20,2 27.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten 2018* 40.370 22,9 32.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... 2018* 8.650 4,9 8.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2018* 87.440 49,7 66.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.7 Hartfalen 2018* 33.055 18,8 27.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2018* 42.475 24,1 37.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.9 Atherosclerose 2018* 11.840 6,7 9.735
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2018* 3.110 1,8 2.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel 2018* 51.450 29,2 40.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 192.510 109,4 158.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza 2018* 20.490 11,6 19.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.2 Pneumonie 2018* 36.300 20,6 33.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2018* 7.005 4,0 6.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2018* 32.750 18,6 32.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2018* 23.820 13,5 22.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2018* 35.515 20,2 25.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.7 Astma 2018* 14.285 8,1 8.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel 2018* 22.345 12,7 18.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 382.275 217,2 281.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2018* 13.090 7,4 12.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren 2018* 3.320 1,9 3.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2018* 18.150 10,3 14.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.4 Peptische ulcus 2018* 3.350 1,9 3.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. 2018* 10.565 6,0 9.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.6 Ziekten van de appendix 2018* 17.320 9,8 16.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.7 Hernia inguinalis 2018* 27.010 15,3 26.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.8 Overige buikbreuken 2018* 19.910 11,3 19.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa 2018* 82.415 46,8 25.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. 2018* 7.385 4,2 6.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. 2018* 8.880 5,0 7.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.12 Divertikelziekte 2018* 22.480 12,8 20.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum 2018* 15.900 9,0 13.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.14 Overige darmziekten 2018* 38.390 21,8 34.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.15 Alcoholische leverziekte 2018* 2.260 1,3 1.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.16 Overige leverziekten 2018* 5.855 3,3 4.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.17 Cholelithiasis 2018* 30.015 17,1 25.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen 2018* 12.325 7,0 10.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.19 Ziekten van pancreas 2018* 10.485 6,0 7.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel 2018* 33.170 18,8 28.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 33.220 18,9 24.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. 2018* 12.735 7,2 11.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. 2018* 7.920 4,5 1.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. 2018* 12.570 7,1 10.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 237.770 135,1 200.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.1 Coxartrose 2018* 26.350 15,0 25.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.2 Gonartrose 2018* 25.650 14,6 24.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.3 Dérangement interne van knie 2018* 22.840 13,0 22.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.4 Andere artropathieën 2018* 52.740 30,0 39.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2018* 7.510 4,3 3.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. 2018* 17.690 10,1 14.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2018* 11.740 6,7 10.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.8 Nek- en rugklachten 2018* 18.740 10,6 14.435
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
Opnamen per 10 000 inwoners
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
De aantallen ziekenhuisopnamen worden ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Pers. met 1 of meer opnamen
Het aantal personen met één of meer opnamen betreft het aantal in het verslagjaar in de BRP geregistreerde personen dat minstens één ziekenhuisopname heeft gehad in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal personen met één of meer opnamen wordt weergegeven naar de diagnose van de opname(n). Personen kunnen meerdere keren meegeteld worden in de tabel naar diagnose, bijvoorbeeld wanneer een persoon meerdere opnamen in een jaar heeft gehad voor verschillende diagnosen of wanneer er naast de hoofddiagnose ook sprake was van één of meerdere externe oorzaken van ziekte of letsel. Verder wordt een persoon die opnamen heeft gehad voor verschillende subdiagnosen binnen een diagnosehoofdgroep, meegeteld bij elk van de betreffende subdiagnosen (bijvoorbeeld ‘pneumonie’ en ‘bronchitis’), maar slechts één keer bij de diagnosehoofdgroep (‘ziekten van ademhalingsstelsel’) en bij het totaal. Als gevolg hiervan zijn de cijfers voor de verschillende niveaus van uitsplitsing van diagnosen niet onderling optelbaar.
Verpleegdagen van klinische opnamen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.
Verpleegdagen
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
Het aantal verpleegdagen wordt ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.
Gemiddelde verpleegduur
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). De voorwaarde van overnachting geldt niet indien de patiënt overlijdt op de dag van of de dag na de opname of wanneer er sprake is van een transfer van de patiënt naar een andere instelling op de dag van opname. Het totaal aantal verpleegdagen wordt alleen weergegeven van de klinische opnamen. Hierbij telt de dag van opname mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als verpleegdag. Verpleegduren langer dan 365 dagen worden afgekapt op 365 dagen.
De gemiddelde verpleegduur per klinische opname wordt berekend als de som van het aantal klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische opnamen.