Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 2.848.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 30.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 580.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 67.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 44.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 9.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 74.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 57.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 29.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 332.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 124.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 360.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 26.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 182.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 125.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021* 157.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 97.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 18.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 154.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 182.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 133.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 60.425
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 345.575
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 6.430
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 15.190
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 3.825
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 6.675
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 2.605
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 6.355
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 3.250
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 18.985
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 1.700
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 38.980
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 26.490
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 3.865
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 9.715
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 8.405
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021* 955
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 97.140
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 14.150
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 14.265
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 27.245
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 38.225
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 1.135
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 522.035
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 4.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 45.770
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 9.210
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 9.225
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 1.850
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 19.915
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 3.265
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 3.585
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 12.260
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 18.455
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 90.920
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 7.840
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 31.055
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 26.625
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021* 155.475
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 30
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 2.230
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 19.615
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 30.635
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 23.765
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 6.105
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 764.770
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 6.960
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 204.895
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 16.655
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 13.735
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 1.515
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 25.075
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 11.775
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 3.705
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 89.245
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 22.370
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 117.250
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 7.835
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 62.225
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 35.975
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021* 575
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 1.560
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 49.705
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 43.645
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 29.235
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 20.825
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 881.620
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 8.285
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 258.630
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 22.440
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 10.470
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 1.405
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 16.865
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 27.365
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 2.640
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 152.395
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 30.075
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 96.130
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 5.205
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 61.435
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 37.345
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021*
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 49.985
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 46.600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 31.665
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 22.085
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021* 334.550
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2021* 5.075
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2021* 55.800
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2021* 15.510
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2021* 4.575
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2021* 1.665
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2021* 6.445
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2021* 11.765
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2021* 930
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021* 76.685
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2021* 14.495
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2021* 29.480
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2021* 1.985
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2021* 17.865
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2021* 16.655
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2021*
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2021* 0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2021* 60
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2021* 21.040
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2021* 34.095
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2021* 10.135
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2021* 10.275
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2023:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.