Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 2.736.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 28.365
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 544.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 62.315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 43.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 8.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 76.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 56.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 30.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 322.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 125.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 347.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 25.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 184.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 123.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020* 144.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 89.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 17.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 149.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 174.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 140.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 40.350
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 321.115
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 4.170
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 15.210
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 3.745
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 5.895
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 2.400
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 6.150
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 3.075
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 19.965
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 1.795
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 29.965
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 25.425
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 3.655
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 9.640
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 8.360
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020* 995
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 89.385
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 13.810
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 13.460
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 26.735
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 36.865
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 425
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 496.195
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 4.060
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 41.390
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 8.800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 8.410
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 1.950
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 19.385
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 3.050
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 3.345
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 11.840
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 19.580
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 89.570
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 7.435
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 32.040
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 25.440
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020* 142.835
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 30
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 2.140
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 18.820
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 29.475
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 23.865
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 2.730
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 747.935
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 6.725
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 192.750
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 15.730
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 14.005
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 1.555
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 26.365
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 11.810
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 3.805
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 88.390
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 25.340
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 114.090
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 7.610
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 65.175
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 36.115
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020* 465
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 1.390
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 48.110
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 41.425
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 33.825
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 13.250
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 845.720
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 8.280
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 241.815
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 20.260
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 10.230
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 1.355
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 17.490
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 27.135
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 2.565
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 146.660
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 33.170
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 90.505
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 4.935
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 60.810
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 36.725
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020*
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 500
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 48.130
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 43.655
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 35.790
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 15.710
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 325.515
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 5.130
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 52.975
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 13.780
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 4.950
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 1.660
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 6.725
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 11.400
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 870
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 73.755
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 17.690
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 28.095
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 1.915
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 16.830
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2020* 16.745
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2020*
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2020* 0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2020* 85
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2020* 20.970
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2020* 33.225
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2020* 10.470
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2020* 8.235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
In verslagjaar 2020 is een forse afname te zien in het totaal aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de invloed van de COVID-19 pandemie op de ziekenhuiszorg. Daarnaast worden vanaf 2020 alleen de opnamen die voldoen aan de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meegenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt een kleine trendbreuk van circa 0,7% minder klinische opnamen, circa 1% minder dagopnamen en <0,1 % minder observaties dan voorheen in de LBZ StatLinestatistieken werden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden naar verwachting begin 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.