Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 2.921.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 33.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 572.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 72.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 47.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 9.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 75.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 59.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 38.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 338.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 159.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 373.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 28.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 205.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 136.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022* 148.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 92.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 18.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 149.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 197.640
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 134.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 28.305
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 366.240
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 7.730
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 15.845
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 4.475
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 6.795
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 2.660
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 7.145
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 3.590
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 26.660
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 1.755
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 48.775
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 27.215
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 4.280
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 10.705
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 8.540
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022* 1.025
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 92.550
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 14.000
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 14.350
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 28.320
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 37.275
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 2.545
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 532.020
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 4.830
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 45.930
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 10.345
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 10.205
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 2.080
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 19.740
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 3.345
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 3.875
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 12.485
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 24.070
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 92.490
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 8.755
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 33.810
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 28.885
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022* 147.075
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 35
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 2.530
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 18.460
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 36.165
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 24.950
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 1.960
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 761.610
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 7.015
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 198.175
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 17.495
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 14.685
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 1.575
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 24.510
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 12.175
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 3.980
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 89.015
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 26.765
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 119.980
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 8.245
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 68.285
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 39.310
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022* 565
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 1.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 46.790
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 46.265
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 30.320
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 4.865
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 911.225
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 9.100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 256.790
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 23.545
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 10.835
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 1.520
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 17.515
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 28.385
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 2.810
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 156.365
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 39.850
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 103.060
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 5.305
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 72.220
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 41.855
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022*
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 535
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 48.605
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 50.935
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 31.925
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 10.075
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 350.400
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 5.265
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 55.565
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 16.150
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 4.990
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 1.815
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 6.745
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 12.375
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 1.010
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 78.790
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 20.355
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 30.735
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 2.330
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 20.590
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2022* 17.785
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2022*
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2022* 0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2022* 60
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2022* 21.060
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2022* 35.955
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2022* 9.960
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 21 Totaal COVID-19 en andere nieuwe ... 2022* 8.860
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.