Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
De voorlopige cijfers van 2017 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden naar verwachting begin 2021 toegevoegd.

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.754,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 23,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 312,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 35,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 54,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 45,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 26,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 196,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 109,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 217,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 18,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 135,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 83,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018* 86,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 48,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 109,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 109,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 96,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.009,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 24,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 43,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 11,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 19,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 8,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 17,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 9,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 87,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 5,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 136,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 74,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 12,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 29,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 27,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018* 3,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 224,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 41,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 48,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 77,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 106,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.014,6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 11,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 76,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 15,8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 18,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 4,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 40,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 6,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 7,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 25,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 46,8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 170,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 17,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 74,0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 57,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018* 276,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 0,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 4,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 47,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 62,7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 51,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 1.766,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 18,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 408,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 32,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 33,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 4,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 74,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 32,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 9,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 197,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 75,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 267,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 21,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 179,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 91,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018* 1,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 2,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 129,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 96,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 88,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 3.616,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 40,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 934,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 77,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 42,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 6,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 86,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 157,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 11,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 603,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 189,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 387,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 24,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 301,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 162,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018*
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 2,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 232,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 182,1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 174,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018* 4.068,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2018* 76,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2018* 590,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2018* 148,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2018* 65,8
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2018* 23,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2018* 87,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2018* 190,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2018* 10,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018* 882,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2018* 333,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2018* 347,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2018* 28,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2018* 237,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2018* 206,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2018*
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2018* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2018* 0,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2018* 289,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2018* 402,3
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2018* 148,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens