Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.757,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 22,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 324,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 52,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 42,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 26,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 197,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 108,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 222,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 19,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 132,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 82,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019* 84,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 49,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 11,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 101,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 109,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 93,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.016,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 20,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 43,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 11,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 20,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 7,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 17,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 9,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 88,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 5,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 136,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 75,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 12,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 30,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 27,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019* 3,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 233,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 40,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 45,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 75,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 112,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.005,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 10,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 78,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 17,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 19,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 4,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 40,6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 6,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 7,8
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 24,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 49,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 174,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 18,0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 71,6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 55,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019* 269,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 0,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 4,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 43,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 61,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 48,8
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 1.767,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 18,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 423,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 35,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 35,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 3,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 70,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 31,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 9,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 197,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 75,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 273,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 21,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 175,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 90,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019* 1,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 3,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 120,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 96,8
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 84,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 3.610,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 39,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 968,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 86,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 42,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 5,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 82,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 144,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 11,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 603,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 182,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 396,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 23,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 297,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 162,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019*
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 2,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 214,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 183,1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 163,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019* 4.019,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2019* 70,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2019* 611,2
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2019* 169,3
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2019* 61,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2019* 19,8
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2019* 88,8
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2019* 177,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2019* 11,3
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019* 886,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2019* 306,3
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2019* 346,1
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2019* 27,3
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2019* 233,7
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 14 Totaal zkt. van urogenitaal stelsel 2019* 208,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. 2019*
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 16 Totaal bep. aand. perinatale periode 2019* 0,0
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 17 Totaal cong.afw., misvorm., chrom... 2019* 0,6
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 18 Totaal symp., bevindingen, labuitsl.. 2019* 268,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 19 Totaal ongevalsletsel, vergiftiging 2019* 394,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Totaal opnamen 20 Totaal factor. gez.toestand beïnvl... 2019* 138,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2020 worden naar verwachting begin 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen per 10 000 inwoners
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.
De aantallen ziekenhuisopnamen worden ook gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking (inwoners) met gelijk geslacht en leeftijd in het betreffende kalenderjaar. De bevolking in een kalenderjaar bestaat uit het totaal van alle personen die op enig moment in het kalenderjaar in de BRP waren ingeschreven en in Nederland woonachtig waren.