Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Rechtsvormen Perioden Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsleeftijd bij faillissement (jaren) Werkzame personen bij faillissement (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 2.145 8,4 10.938
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 1.854 8,8 10.479
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 291 5,7 459
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 32 9,6 176
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven en instellingen 2022 27 10,0 171
A Landbouw, bosbouw en visserij Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 5 7,4 5
B Delfstoffenwinning Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 0 . .
B Delfstoffenwinning Bedrijven en instellingen 2022 0 . .
B Delfstoffenwinning Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0 . .
C Industrie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 161 12,4 1.726
C Industrie Bedrijven en instellingen 2022 151 12,8 1.710
C Industrie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 10 5,6 16
D Energievoorziening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 5 8,5 18
D Energievoorziening Bedrijven en instellingen 2022 5 8,5 18
D Energievoorziening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0 . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 5 6,8 60
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven en instellingen 2022 4 7,6 59
E Waterbedrijven en afvalbeheer Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1 3,3 1
F Bouwnijverheid Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 340 6,2 1.047
F Bouwnijverheid Bedrijven en instellingen 2022 208 6,7 881
F Bouwnijverheid Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 132 5,4 165
G Handel Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 428 8,4 2.644
G Handel Bedrijven en instellingen 2022 377 8,7 2.541
G Handel Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 51 6,1 103
H Vervoer en opslag Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 136 6,7 714
H Vervoer en opslag Bedrijven en instellingen 2022 110 7,2 658
H Vervoer en opslag Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 26 4,6 56
I Horeca Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 134 5,7 605
I Horeca Bedrijven en instellingen 2022 120 5,7 570
I Horeca Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 14 5,1 34
J Informatie en communicatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 76 6,9 347
J Informatie en communicatie Bedrijven en instellingen 2022 72 7,1 344
J Informatie en communicatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 4 3,2 3
K Financiële dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 181 11,7 584
K Financiële dienstverlening Bedrijven en instellingen 2022 180 11,7 583
K Financiële dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1 5,6 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 37 9,7 45
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven en instellingen 2022 35 9,9 44
L Verhuur en handel van onroerend goed Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 2 5,0 1
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 224 9,4 731
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2022 212 9,7 712
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 12 5,2 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 164 8,1 671
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2022 144 8,4 640
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 20 6,0 31
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 0 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven en instellingen 2022 0 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0 . .
P Onderwijs Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 18 7,8 83
P Onderwijs Bedrijven en instellingen 2022 18 7,8 83
P Onderwijs Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0 . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 112 8,3 1.087
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven en instellingen 2022 111 8,3 1.087
Q Gezondheids- en welzijnszorg Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1 2,7 0
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 32 9,6 116
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven en instellingen 2022 28 10,3 108
R Cultuur, sport en recreatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 4 4,4 8
S Overige dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 51 8,7 276
S Overige dienstverlening Bedrijven en instellingen 2022 43 7,4 260
S Overige dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 8 15,9 15
SBI-code onbekend Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 9 5,8 8
SBI-code onbekend Bedrijven en instellingen 2022 9 5,8 8
SBI-code onbekend Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015. tot 4e kwartaal 2022.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2023:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.
Bedrijfsleeftijd bij faillissement
Het aantal jaren tussen datum uitspraak van faillissement van een bedrijf en de oprichtingsdatum van dat bedrijf.
Werkzame personen bij faillissement
Werkzame personen betrokken bij het failiissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Werkzaam persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.