Gebruik gewasbeschermingsmiddel landbouw;werkzame stof,toepassing,2012-2016

Gebruik gewasbeschermingsmiddel landbouw;werkzame stof,toepassing,2012-2016

Teeltsectoren en gewassen Gewasbeschermingsmiddelen Perioden Oppervlakte met gewasbescherming (ha) Gebruik in kilogram werkzame stof (kg) Dosering per jaar per hectare (kg/ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal van alle werkzame stoffen 2016 710.507 5.673.564 8,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal schimmel- en bacteriënbestrijding 2016 472.085 2.757.150 5,8
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal onkruidbestrijding en loofdoding 2016 664.521 1.484.928 2,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 317.086 95.865 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal slakkenbestrijding 2016 15.975 4.493 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal plantengroeiregulatie/kiemremming 2016 162.037 193.179 1,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal andere gewasbeschermingsmiddelen 2016 52.600 1.137.949 21,6
Totaal gewassen/teeltsectoren 1-methylcyclopropeen 2016 549 2 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren 1-naftylazijnzuur 2016 3.284 34 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren 2,4-D 2016 7.832 6.119 0,8
Totaal gewassen/teeltsectoren 6-benzyladenine 2016 4.738 268 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Abamectin 2016 8.685 435 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Acequinocyl 2016 1.453 549 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Acetamiprid 2016 48.279 3.849 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Acibenzolar-S-methyl 2016 69 8 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Aclonifen 2016 48.902 39.604 0,8
Totaal gewassen/teeltsectoren Aluminiumfosfide 2016 65 7 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Aluminiumsulfaat 2016 75 2.478 33,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Ametoctradin 2016 7.718 3.448 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Amidosulfuron 2016 609 5 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Amisulbrom 2016 27.952 8.002 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Amitrol 2016 4.410 7.159 1,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Asulam 2016 10.464 16.429 1,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Aureobasidium pullulans DSM 14940 2016 96 136 1,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Azadirachtin 2016 1.695 480 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Azoxystrobin 2016 58.979 24.472 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Bacillus subtilis stam QST 713 2016 2.019 485 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2016 3.074 4.337 1,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 2016 563 656 1,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Beauveria bassiana stam GHA 2016 1.595 2.198 1,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Benfluralin 2016 3.880 5.554 1,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Bentazon 2016 33.880 8.231 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Benthiavalicarb-isopropyl 2016 60.645 6.396 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Benzoezuur 2016 383 389 1,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Bifenazaat 2016 3.981 698 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Bifenox 2016 2.657 743 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Bitertanol 2016 15 0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Bixafen 2016 65.547 3.798 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Boscalid 2016 83.324 17.373 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Bromoxynil 2016 21.210 3.167 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Bromuconazool 2016 2.814 340 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Bupirimaat 2016 9.459 3.064 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Calcium(poly)sulfide 2016 0 0
Totaal gewassen/teeltsectoren Captan 2016 29.472 305.950 10,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Carbetamide 2016 4.953 3.020 0,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Carfentrazone-ethyl 2016 48.568 2.460 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloormequat 2016 96.861 86.428 0,9
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloorprofam 2016 56.317 57.995 1,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloorthalonil 2016 46.154 45.457 1,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Chlorantraniliprole 2016 24.235 1.844 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloridazon 2016 58.855 56.829 1,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Clethodim 2016 18.450 2.321 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Clodinafop-propargyl 2016 10 0 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Clofentezin 2016 1.443 129 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Clomazone 2016 42.215 2.462 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Clopyralid 2016 74.080 2.758 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8 2016 1.355 193 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren COS-OGA 2016 161 9 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyazofamide 2016 118.102 33.851 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Cycloxydim 2016 12.629 1.962 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Cydia pomonella granulose virus 2016 1.583 5 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyflufenamide 2016 3.081 87 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyflumetofen 2016 1.787 715 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Cymoxanil 2016 104.165 46.148 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyproconazool 2016 19.175 1.469 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyprodinil 2016 27.575 10.237 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Cyromazine 2016 567 166 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Daminozide 2016 1.372 15.679 11,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Dazomet 2016 0 0
Totaal gewassen/teeltsectoren Deltamethrin 2016 50.357 618 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Desmedifam 2016 35.990 5.159 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Dicamba 2016 12.434 1.385 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Didecyldimethylammoniumchloride 2016 . .
Totaal gewassen/teeltsectoren Diethofencarb 2016 0 0
Totaal gewassen/teeltsectoren Difenoconazool 2016 125.711 32.061 0,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Diflufenican 2016 30.677 3.190 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Dimethenamide-P 2016 211.015 120.109 0,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Dimethoaat 2016 184 191 1,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Dimethomorf 2016 31.348 15.002 0,5
Totaal gewassen/teeltsectoren Diquatdibromide 2016 112.612 184.944 1,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Dithianon 2016 11.829 15.408 1,3
Totaal gewassen/teeltsectoren Dodemorf 2016 245 9.614 39,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Dodine 2016 11.023 11.794 1,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Emamectin benzoaat 2016 1.130 35 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Epoxiconazool 2016 157.782 17.055 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Esfenvaleraat 2016 117.038 3.613 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethefon 2016 9.246 1.338 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethofumesaat 2016 64.752 27.105 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethoprofos 2016 10.170 12.062 1,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethyleen 2016 6 98 16,5
Totaal gewassen/teeltsectoren Etoxazool 2016 388 50 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Etridiazool 2016 2.121 5.418 2,6
Totaal gewassen/teeltsectoren Famoxadone 2016 131 31 0,2
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenamidone 2016 4.372 381 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenhexamide 2016 2.500 1.641 0,7
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenmedifam 2016 64.759 26.559 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenoxaprop-P-ethyl 2016 2.927 146 0,0
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenoxycarb 2016 1.876 192 0,1
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenpropidin 2016 17.411 6.978 0,4
Totaal gewassen/teeltsectoren Fenpropimorf 2016 39.250 9.052 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar werkzame stof, soort toepassing en gewas.

Behalve het totale gebruik van de werkzame stoffen, wordt in de tabel ook de oppervlakte waarop de specifieke werkzame stof is gebruikt vermeld. De tabel bevat ook de dosering per jaar per hectare.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van de totale hoeveelheid werkzame stof per gewas en teeltsector en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De defaultweergave is veranderd.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen en Gewasbeschermingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.
Gebruik in kilogram werkzame stof
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg).
Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en champignons) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.
Dosering per jaar per hectare
Hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen per kalenderjaar per hectare waarop een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Jaardosering.