Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

Teeltsectoren en gewassen Gewasbeschermingsmiddelen Perioden Oppervlakte met gewasbescherming (ha)
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal van alle werkzame stoffen 2012 749.398
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal van alle werkzame stoffen 2016 710.507
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal schimmel- en bacteriënbestrijding 2012 475.561
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal schimmel- en bacteriënbestrijding 2016 472.085
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal onkruidbestrijding en loofdoding 2012 719.694
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal onkruidbestrijding en loofdoding 2016 664.521
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2012 321.103
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal insecten- en mijtenbestrijding 2016 317.086
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal slakkenbestrijding 2012 11.074
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal slakkenbestrijding 2016 15.975
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal plantengroeiregulatie/kiemremming 2012 164.590
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal plantengroeiregulatie/kiemremming 2016 162.037
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal andere gewasbeschermingsmiddelen 2012 71.121
Totaal gewassen/teeltsectoren Totaal andere gewasbeschermingsmiddelen 2016 52.600
Totaal gewassen/teeltsectoren Aluminiumfosfide 2012 880
Totaal gewassen/teeltsectoren Aluminiumfosfide 2016 65
Totaal gewassen/teeltsectoren Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2012 3.414
Totaal gewassen/teeltsectoren Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2016 3.074
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloormequat 2012 122.983
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloormequat 2016 96.861
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloorprofam 2012 64.558
Totaal gewassen/teeltsectoren Chloorprofam 2016 56.317
Totaal gewassen/teeltsectoren Diquatdibromide 2012 86.771
Totaal gewassen/teeltsectoren Diquatdibromide 2016 112.612
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethoprofos 2012 5.932
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethoprofos 2016 10.170
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethyleen 2012 0
Totaal gewassen/teeltsectoren Ethyleen 2016 6
Totaal gewassen/teeltsectoren Fluazinam 2012 69.635
Totaal gewassen/teeltsectoren Fluazinam 2016 22.157
Totaal gewassen/teeltsectoren Fosthiazaat 2012 935
Totaal gewassen/teeltsectoren Fosthiazaat 2016 26.124
Totaal gewassen/teeltsectoren Gibberellin A4 + A7 2012 10.273
Totaal gewassen/teeltsectoren Gibberellin A4 + A7 2016 6.738
Totaal gewassen/teeltsectoren Glyfosaat 2012 141.336
Totaal gewassen/teeltsectoren Glyfosaat 2016 156.018
Totaal gewassen/teeltsectoren IJzer(II)sulfaat 2012 29
Totaal gewassen/teeltsectoren IJzer(II)sulfaat 2016 13
Totaal gewassen/teeltsectoren IJzer(III)fosfaat 2012 1.487
Totaal gewassen/teeltsectoren IJzer(III)fosfaat 2016 15.627
Totaal gewassen/teeltsectoren Koolzaadolie 2012 178
Totaal gewassen/teeltsectoren Koolzaadolie 2016 1.429
Totaal gewassen/teeltsectoren Maleinehydrazide 2012 14.238
Totaal gewassen/teeltsectoren Maleinehydrazide 2016 33.415
Totaal gewassen/teeltsectoren Mancozeb 2012 129.628
Totaal gewassen/teeltsectoren Mancozeb 2016 168.263
Totaal gewassen/teeltsectoren MCPA 2012 113.377
Totaal gewassen/teeltsectoren MCPA 2016 56.575
Totaal gewassen/teeltsectoren Minerale olie 2012 69.694
Totaal gewassen/teeltsectoren Minerale olie 2016 32.040
Totaal gewassen/teeltsectoren Oxamyl 2012 30.737
Totaal gewassen/teeltsectoren Oxamyl 2016 1.382
Totaal gewassen/teeltsectoren Propamocarb 2012 88.451
Totaal gewassen/teeltsectoren Propamocarb 2016 116.653
Totaal gewassen/teeltsectoren Zwavel 2012 16.484
Totaal gewassen/teeltsectoren Zwavel 2016 13.017
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar werkzame stof, soort toepassing en gewas.

Behalve het totale gebruik van de werkzame stoffen, wordt in de tabel ook de oppervlakte waarop de specifieke werkzame stof is gebruikt vermeld. De tabel bevat ook de dosering per jaar per hectare.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van de totale hoeveelheid werkzame stof per gewas en teeltsector en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen en Gewasbeschermingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.


Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2020 worden in december 2021 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met gewasbescherming
Totale oppervlakte waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
Gewasbeschermingsmiddelen moeten een 'toelating' verkrijgen in het kader van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (voorheen Bestrijdingsmiddelenwet). Een toelating geeft aan dat het gebruik van deze middelen voor dit doel is toegestaan.
Biociden zijn niet in deze tabel opgenomen. Biociden zijn wel bestrijdingsmiddelen (pesticiden), maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Het zijn middelen voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten, voor desinfectie van materialen en voor ander gebruik buiten de landbouw.