Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Mechanische bestrijding Teeltsectoren en gewassen Perioden Oppervlakte met mechanische bestrijding Grootte oppervlakte (ha) Oppervlakte met mechanische bestrijding Percentage oppervlakte (%)
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal gewassen/teeltsectoren 2016 190.854 25,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal akkerbouw 2016 139.287 21,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal bloembollen en -knollen 2016 7.171 30,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bloemkw. onder glas (totaal) 2016 2.273 79,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal boomkwekerij en vaste planten 2016 13.223 77,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal champignons 2016 54 92,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Fruit open grond (totaal) 2016 6.151 36,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal glasgroenten 2016 1.668 64,3
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal tuinbouwgroenten 2016 21.028 59,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Aardbeien, onder glas 2016 143 42,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Aardbeien, productie 2016 673 49,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Appels 2016 2.071 28,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal asperges 2016 3.443 90,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bladplanten onder glas 2016 319 81,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bloemkool 2016 1.864 88,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal bloemkwekerijgewassen 2016 1.779 64,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bos- en haagplantsoen 2016 2.755 95,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bos- en waspeen 2016 103 3,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Broccoli 2016 1.481 82,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bruine bonen 2016 647 78,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Chrysanten onder glas 2016 365 95,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Cichorei 2016 3.186 82,0
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal consumptieaardappelen 2016 9.294 12,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Doperwten 2016 417 12,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Fresia's onder glas 2016 61 78,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Gerst, zomer 2016 419 1,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Gerbera's onder glas 2016 186 98,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Gladiolen 2016 250 27,0
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Graszaden 2016 2.013 20,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Hyacinten 2016 837 57,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Irissen 2016 108 39,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Komkommers 2016 254 45,9
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal koolzaad 2016 218 12,9
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Laan- en parkbomen 2016 3.367 74,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Lelies (bloem) onder glas 2016 89 64,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Lelies (bol) 2016 2.475 40,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Maïs, snijmaïs 2016 19.062 9,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Narcissen 2016 711 44,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Orchideeën onder glas 2016 89 55,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal paprika's 2016 0 .
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Peren 2016 4.080 43,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Perkplanten onder glas 2016 202 60,9
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal pootaardappelen 2016 19.532 47,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Poot- en plantuien 2016 3.513 44,1
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Potplanten, voor de bloei onder glas 2016 750 80,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Prei 2016 1.769 81,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Rozenstruiken 2016 341 80,9
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Rozen onder glas 2016 211 82,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Schorseneren 2016 173 37,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Sierconiferen 2016 2.031 66,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal sluitkool 2016 2.009 71,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Spruitkool 2016 1.295 49,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Stamsperziebonen 2016 1.706 71,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Suikerbieten 2016 23.792 33,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Tarwe, winter 2016 15.158 13,0
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Tarwe, zomer 2016 0 0,0
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal tomaten 2016 1.271 74,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Tulpen open grond 2016 2.789 21,1
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Vaste planten 2016 1.715 99,1
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Vlas 2016 277 11,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Vruchtbomen 2016 1.234 75,3
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Winterpeen 2016 3.494 52,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Witlofwortel 2016 2.600 89,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Zaai-uien 2016 11.849 47,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Zetmeelaardappelen 2016 30.325 70,2
Machinale onkruidbestrijding Totaal gewassen/teeltsectoren 2016 115.980 15,7
Machinale onkruidbestrijding Totaal akkerbouw 2016 87.545 13,7
Machinale onkruidbestrijding Totaal bloembollen en -knollen 2016 2.627 11,2
Machinale onkruidbestrijding Bloemkw. onder glas (totaal) 2016 7 0,2
Machinale onkruidbestrijding Totaal boomkwekerij en vaste planten 2016 9.567 56,2
Machinale onkruidbestrijding Totaal champignons 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Fruit open grond (totaal) 2016 1.001 6,0
Machinale onkruidbestrijding Totaal glasgroenten 2016 8 0,3
Machinale onkruidbestrijding Totaal tuinbouwgroenten 2016 15.225 43,0
Machinale onkruidbestrijding Aardbeien, onder glas 2016 8 2,4
Machinale onkruidbestrijding Aardbeien, productie 2016 268 19,7
Machinale onkruidbestrijding Appels 2016 372 5,1
Machinale onkruidbestrijding Totaal asperges 2016 2.998 79,0
Machinale onkruidbestrijding Bladplanten onder glas 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Bloemkool 2016 1.777 84,1
Machinale onkruidbestrijding Totaal bloemkwekerijgewassen 2016 1.162 42,2
Machinale onkruidbestrijding Bos- en haagplantsoen 2016 1.860 64,6
Machinale onkruidbestrijding Bos- en waspeen 2016 88 2,9
Machinale onkruidbestrijding Broccoli 2016 1.006 56,2
Machinale onkruidbestrijding Bruine bonen 2016 349 42,5
Machinale onkruidbestrijding Chrysanten onder glas 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Cichorei 2016 2.861 73,7
Machinale onkruidbestrijding Totaal consumptieaardappelen 2016 4.847 6,6
Machinale onkruidbestrijding Doperwten 2016 274 8,3
Machinale onkruidbestrijding Fresia's onder glas 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Gerst, zomer 2016 94 0,4
Machinale onkruidbestrijding Gerbera's onder glas 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Gladiolen 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Graszaden 2016 222 2,2
Machinale onkruidbestrijding Hyacinten 2016 235 16,0
Machinale onkruidbestrijding Irissen 2016 42 15,3
Machinale onkruidbestrijding Komkommers 2016 0 0,0
Machinale onkruidbestrijding Totaal koolzaad 2016 132 7,8
Machinale onkruidbestrijding Laan- en parkbomen 2016 3.059 67,4
Machinale onkruidbestrijding Lelies (bloem) onder glas 2016 1 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toepassing van mechanische en overige bestrijdingsmethoden in de landbouw. Dit zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt.
Per gewas of teeltsector worden het aantal bedrijven met toepassing van verschillende mechanische en overige bestrijdingsmethoden en de bijbehorende oppervlakte weergegeven. Voor gegevens over het gebruik van chemische en biologische bestrijding, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 1995-2012, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met mechanische bestrijding
De totale oppervlakte waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden worden toegepast per gewas of teeltsector.
Mechanische en overige bestrijdingsmethoden zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt.
Grootte oppervlakte
Grootte van oppervlakte waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Percentage oppervlakte
Het percentage van de totale oppervlakte per gewas of teeltsector waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden wordt toegepast.
De percentages per gewas of teeltsector voor de verschillende methoden kunnen bij elkaar geteld groter zijn dan 100%. Dit kan omdat er op een oppervlakte in hetzelfde jaar meerdere methoden kunnen worden toegepast.