Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Gewassen Biologische bestrijders Perioden Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Grootte oppervlakte met bestrijders (ha) Biologische bestrijding Oppervlakte met bestrijders Percentage oppervlakte met bestrijders (%) Ingezette biologische bestrijders Aantal (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders Aantal bestrijders per ha (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders Dosering per jaar per ha (1000 stuks)
Totaal gewassen onder glas Totaal bestrijders 2012 5.067 69,3 17.117.096 2.342 3.378
Totaal gewassen onder glas Totaal bestrijders 2016 5.739 84,7 12.064.800 1.781 2.102
Totaal gewassen onder glas Roofmijt totaal 2012 3.381 46,3 16.520.686 2.261 4.887
Totaal gewassen onder glas Roofmijt totaal 2016 4.140 61,1 10.871.580 1.605 2.626
Totaal bloemen onder glas Totaal bestrijders 2012 1.523 44,9 11.377.975 3.353 7.469
Totaal bloemen onder glas Totaal bestrijders 2016 1.983 69,2 8.319.461 2.906 4.196
Totaal bloemen onder glas Roofmijt totaal 2012 1.394 41,1 11.272.148 3.322 8.088
Totaal bloemen onder glas Roofmijt totaal 2016 1.840 64,2 8.173.388 2.855 4.443
Totaal glasgroenten Totaal bestrijders 2012 3.543 90,5 5.739.120 1.466 1.620
Totaal glasgroenten Totaal bestrijders 2016 3.756 96,0 3.745.339 957 997
Totaal glasgroenten Roofmijt totaal 2012 1.987 50,8 5.248.538 1.341 2.641
Totaal glasgroenten Roofmijt totaal 2016 2.300 58,8 2.698.192 690 1.173
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2012 197 68,3 952.310 3.305 4.841
Aardbeien, onder glas Totaal bestrijders 2016 193 57,5 332.123 989 1.720
Aardbeien, onder glas Roofmijt totaal 2012 189 65,5 952.103 3.304 5.047
Aardbeien, onder glas Roofmijt totaal 2016 180 53,7 329.383 981 1.826
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2012 246 50,7 518.949 1.071 2.111
Bladplanten onder glas Totaal bestrijders 2016 337 86,0 716.382 1.829 2.128
Bladplanten onder glas Roofmijt totaal 2012 196 40,6 514.935 1.063 2.621
Bladplanten onder glas Roofmijt totaal 2016 309 79,0 710.575 1.814 2.296
Chrysanten onder glas Totaal bestrijders 2012 305 60,5 2.822.509 5.598 9.249
Chrysanten onder glas Totaal bestrijders 2016 308 80,5 1.592.981 4.160 5.167
Chrysanten onder glas Roofmijt totaal 2012 305 60,5 2.819.521 5.592 9.240
Chrysanten onder glas Roofmijt totaal 2016 296 77,3 1.590.723 4.154 5.376
Fresia's onder glas Totaal bestrijders 2012 12 11,4 5.109 49 432
Fresia's onder glas Totaal bestrijders 2016 11 14,8 35.325 455 3.078
Fresia's onder glas Roofmijt totaal 2012 12 11,4 4.843 47 410
Fresia's onder glas Roofmijt totaal 2016 11 14,8 35.325 455 3.078
Gerbera's onder glas Totaal bestrijders 2012 150 88,0 755.648 4.438 5.041
Gerbera's onder glas Totaal bestrijders 2016 131 69,4 514.921 2.738 3.943
Gerbera's onder glas Roofmijt totaal 2012 131 76,8 727.048 4.270 5.557
Gerbera's onder glas Roofmijt totaal 2016 121 64,5 475.086 2.526 3.917
Komkommers Totaal bestrijders 2012 540 86,8 2.746.730 4.417 5.089
Komkommers Totaal bestrijders 2016 554 99,9 1.746.925 3.152 3.156
Komkommers Roofmijt totaal 2012 539 86,7 2.710.291 4.358 5.027
Komkommers Roofmijt totaal 2016 543 98,0 1.664.595 3.003 3.066
Lelies (bloem) onder glas Totaal bestrijders 2012 1 0,3 262 1 392
Lelies (bloem) onder glas Totaal bestrijders 2016 14 10,1 64.334 465 4.598
Lelies (bloem) onder glas Roofmijt totaal 2012 1 0,3 206 1 308
Lelies (bloem) onder glas Roofmijt totaal 2016 8 5,7 63.779 461 8.154
Orchideeën onder glas Totaal bestrijders 2012 88 41,4 129.283 607 1.468
Orchideeën onder glas Totaal bestrijders 2016 95 59,2 167.933 1.046 1.765
Orchideeën onder glas Roofmijt totaal 2012 88 41,4 125.763 591 1.428
Orchideeën onder glas Roofmijt totaal 2016 95 59,2 167.386 1.042 1.759
Totaal paprika's Totaal bestrijders 2012 1.180 89,9 1.600.260 1.219 1.356
Totaal paprika's Totaal bestrijders 2016 1.310 99,4 798.214 606 609
Totaal paprika's Roofmijt totaal 2012 1.140 86,8 1.570.616 1.196 1.378
Totaal paprika's Roofmijt totaal 2016 1.250 94,9 656.085 498 525
Perkplanten onder glas Totaal bestrijders 2012 40 9,0 6.980 16 174
Perkplanten onder glas Totaal bestrijders 2016 45 13,6 1.792 5 40
Perkplanten onder glas Roofmijt totaal 2012 25 5,7 6.626 15 260
Perkplanten onder glas Roofmijt totaal 2016 37 11,3 1.650 5 44
Potplanten, voor de bloei onder glas Totaal bestrijders 2012 411 47,4 1.460.705 1.685 3.558
Potplanten, voor de bloei onder glas Totaal bestrijders 2016 820 87,7 3.462.740 3.701 4.222
Potplanten, voor de bloei onder glas Roofmijt totaal 2012 367 42,3 1.448.746 1.671 3.948
Potplanten, voor de bloei onder glas Roofmijt totaal 2016 751 80,2 3.399.651 3.634 4.529
Rozen onder glas Totaal bestrijders 2012 271 66,5 5.678.531 13.936 20.942
Rozen onder glas Totaal bestrijders 2016 221 86,2 1.763.053 6.872 7.971
Rozen onder glas Roofmijt totaal 2012 268 65,8 5.624.459 13.804 20.963
Rozen onder glas Roofmijt totaal 2016 210 82,0 1.729.214 6.741 8.220
Totaal tomaten Totaal bestrijders 2012 1.626 96,2 439.820 260 270
Totaal tomaten Totaal bestrijders 2016 1.700 99,7 868.077 509 511
Totaal tomaten Roofmijt totaal 2012 120 7,1 15.529 9 130
Totaal tomaten Roofmijt totaal 2016 327 19,2 48.129 28 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijders toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, als totaal en per groep van bestrijders en per ha. Per teeltsector en per gewas kan geselecteerd waar de bestrijders worden toegepast.
Microbiologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) worden gerekend.

Gegevens over andere niet-chemische methoden zoals mechanische bestrijding en over chemische bestrijdingsmethoden vindt u in vier andere tabellen, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juli 2022:
Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel.
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding omvat de inzet van biologische bestrijders ter voorkoming en bestrijding van ziektes en plagen.
Een biologische bestrijder is een natuurlijke vijand van een plaag of ziekteverwekker. De bestrijder kan volwassen (adult) zijn of pop of larve.
Oppervlakte met bestrijders
Oppervlakte waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast.
Grootte oppervlakte met bestrijders
Grootte oppervlakte waarop de biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast.
Percentage oppervlakte met bestrijders
De oppervlakte per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met de bestrijder behandeld.
Ingezette biologische bestrijders
De ingezette biologische bestrijders tegen een ziekte of plaag. Biologische vermeerderen in de kas na het uitzetten valt hierbuiten en wordt niet meegenomen.
Aantal
Aantal ingezette biologische bestrijders tegen een ziekte of plaag.

Open kweek zoals bankerplanten vallen erbuiten.
Gesloten kweeksystemen zoals bestrijders uit kweekzakjes met gegarandeerde aantallen bestrijders uitstroom valt wel hieronder.

Aangezien het bij de bestrijder 'aaltjes' om erg grote aantallen en jaardoseringen gaat, waarbij de inzet van de andere bestrijders in het niet zou vallen, worden de aantallen voor aaltjes niet weergegeven.
Aantal bestrijders per ha
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares, dus zowel de hectares waarop wel als waarop geen biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).
Dosering per jaar per ha
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares waarop biologische bestrijders worden ingezet. Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).