Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio


Deze tabel bevat cijfers over het percentage bedrijven dat melkkoeien en/of het bijbehorende jongvee weidegang aanbiedt. Daarnaast zijn er cijfers opgenomen over het percentage lacterende melkkoeien en het vrouwelijk jongvee dat gedurende het weideseizoen weidegang is aangeboden. Indien weidegang is aangeboden wordt aangegeven hoe deze bij melkkoeien is verdeeld over de vorm waarop deze is aangeboden (dag en nacht / beperkt) en over het aantal uren weidegang per etmaal. Bij weidegang van vrouwelijk jongvee wordt ervan uitgegaan dat de dieren dag en nacht worden geweid. De cijfers zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootteklassen op basis van het aantal GVE (grootvee eenheden) en naar provincie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 2 april 2020:
De definitieve jaarcijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers worden in het derde kwartaal van het jaar na het verslagjaar gepubliceerd, de definitieve cijfers in het eerste kwartaal van het daar op volgende jaar.

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

Melkvee Grootvee-eenheid Regio's Perioden BedrijvenBedrijven zonder beweiding (% bedrijven) BedrijvenBedrijven met beweiding (% bedrijven) Melkvee zonder beweiding (% dieren) Melkvee met beweidingTotaal (% dieren) Melkvee met beweidingUren beweiding per jaarMinder dan 720 uren per jaar (% dieren naar uren per jaar) Melkvee met beweidingUren beweiding per jaar720 tot 1440 uren per jaar (% dieren naar uren per jaar) Melkvee met beweidingUren beweiding per jaar1440 tot 2160 uren per jaar (% dieren naar uren per jaar) Melkvee met beweidingUren beweiding per jaar2160 tot 2880 uren per jaar (% dieren naar uren per jaar) Melkvee met beweidingUren beweiding per jaar2880 of meer uren per jaar (% dieren naar uren per jaar) Melkvee met beweidingUren beweiding per dagUren bij dag en nacht weiden (uur) Melkvee met beweidingUren beweiding per dagUren bij beperkt weiden (uur) Melkvee met beweidingWeidegang naar vormDag en nacht weiden (% weideweken) Melkvee met beweidingWeidegang naar vormOverdag weiden (% weideweken)
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2011 15 85 35 65
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2012 16 84 36 64
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2016 18 82 41 59
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2017 18 82 39 61
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Nederland 2018 17 83 37 63
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2011 19 81 40 60
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2012 20 80 41 59
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2016 21 79 46 54
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2017 21 79 43 57
Totaal rundvee melkveehouderij Totaal Groningen (PV) 2018 20 80 42 58
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2011 12 88 19 81
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2012 12 88 20 80
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2016 15 85 25 75
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2017 18 82 27 73
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Nederland 2018 16 84 24 76
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2011 11 89 15 85
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2012 11 89 19 81
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2016 10 90 19 81
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2017 14 86 21 79
Totaal rundvee melkveehouderij 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2018 15 85 22 78
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2011 10 90 23 77
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2012 11 89 24 76
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2016 11 89 25 75
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2017 11 89 25 75
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Nederland 2018 11 89 25 75
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2011 9 91 21 79
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2012 10 90 21 79
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2016 9 91 20 80
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2017 10 90 20 80
Totaal rundvee melkveehouderij 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2018 10 90 21 79
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2011 21 79 39 61
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2012 21 79 39 61
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2016 21 79 39 61
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2017 20 80 37 63
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Nederland 2018 18 82 36 64
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2011 24 76 40 60
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2012 25 75 40 60
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2016 22 78 38 62
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2017 23 77 36 64
Totaal rundvee melkveehouderij 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2018 19 81 34 66
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2011 38 62 60 40
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2012 39 61 60 40
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2016 36 64 59 41
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2017 34 66 57 43
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Nederland 2018 32 68 54 46
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2010 . . . .
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2011 49 51 68 32
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2012 44 56 64 36
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2016 42 58 66 34
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2017 40 60 63 37
Totaal rundvee melkveehouderij 200 GVE of meer Groningen (PV) 2018 41 59 62 38
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2010 17 83 26 74 . . . . . . . 27 73
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2011 20 80 29 71 . . . . . . . 25 75
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2012 21 79 30 70 . . . . . . . 24 76
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2016 23 77 35 65 4 35 13 5 8 19 7 18 82
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2017 22 78 32 68 5 40 12 5 7 19 7 17 83
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Nederland 2018 20 80 29 71 5 41 13 5 7 19 7 16 84
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2010 20 80 31 69 . . . . . . . 37 63
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2011 22 78 33 67 . . . . . . . 34 66
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2012 23 77 35 65 . . . . . . . 34 66
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2016 27 73 42 58 1 23 16 7 11 19 8 27 73
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2017 24 76 38 62 1 28 15 7 11 19 8 25 75
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) Totaal Groningen (PV) 2018 22 78 36 64 1 29 17 7 11 19 8 24 76
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2010 7 93 6 94 . . . . . . . 47 53
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2011 8 92 7 93 . . . . . . . 49 51
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2012 8 92 6 94 . . . . . . . 49 51
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2016 8 92 8 92 2 20 21 10 39 21 8 47 53
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2017 12 88 10 90 3 23 20 9 35 21 8 44 56
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Nederland 2018 8 92 8 92 3 26 20 9 34 21 8 42 58
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2010 5 95 4 96 . . . . . . . 62 38
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2011 7 93 3 97 . . . . . . . 65 35
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2012 7 93 2 98 . . . . . . . 63 37
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2016 5 95 7 93 0 10 16 16 51 21 9 59 41
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2017 8 92 4 96 0 10 22 7 56 21 8 60 40
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2018 4 96 2 98 2 6 29 15 46 20 9 54 46
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2010 15 85 17 83 . . . . . . . 26 74
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2011 15 85 16 84 . . . . . . . 29 71
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2012 15 85 16 84 . . . . . . . 29 71
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2016 14 86 16 84 4 37 19 9 15 19 7 25 75
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2017 14 86 15 85 5 40 18 8 14 19 7 24 76
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Nederland 2018 14 86 15 85 6 42 17 8 13 19 7 21 79
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2010 11 89 12 88 . . . . . . . 39 61
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2011 11 89 11 89 . . . . . . . 44 56
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2012 10 90 11 89 . . . . . . . 45 55
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2016 11 89 11 89 0 27 18 17 27 20 8 40 60
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2017 11 89 11 89 1 28 21 13 25 19 8 35 65
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2018 11 89 11 89 1 25 25 15 23 19 8 32 68
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2010 34 66 39 61 . . . . . . . 19 81
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2011 29 71 33 67 . . . . . . . 18 82
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2012 30 70 33 67 . . . . . . . 16 84
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2016 28 72 32 68 5 41 13 5 5 19 7 13 87
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2017 26 74 29 71 5 45 12 4 4 18 7 12 88
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Nederland 2018 24 76 28 72 5 45 13 4 5 18 7 12 88
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2010 37 63 41 59 . . . . . . . 28 72
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2011 28 72 32 68 . . . . . . . 27 73
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2012 29 71 34 66 . . . . . . . 26 74
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2016 28 72 30 70 0 26 24 8 10 18 8 23 77
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2017 25 75 29 71 0 32 20 9 10 19 8 23 77
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2018 22 78 26 74 1 30 23 8 12 18 8 23 77
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2010 52 48 60 40 . . . . . . . 22 78
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2011 54 46 60 40 . . . . . . . 19 81
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2012 53 47 59 41 . . . . . . . 17 83
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2016 48 52 58 42 4 26 7 2 3 18 7 13 87
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2017 44 56 54 46 4 31 7 2 2 17 7 11 89
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Nederland 2018 42 58 50 50 4 34 7 2 2 17 7 10 90
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2010 73 27 74 26 . . . . . . . 23 77
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2011 64 36 69 31 . . . . . . . 23 77
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2012 56 44 63 37 . . . . . . . 25 75
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2016 54 46 67 33 3 18 5 3 5 20 8 20 80
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2017 49 51 63 37 1 24 5 2 5 19 7 18 82
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 200 GVE of meer Groningen (PV) 2018 49 51 59 41 1 30 6 1 3 18 7 14 86
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2011 49 51 56 44 2 6 9 8 19 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2012 50 50 57 43 2 6 9 8 18 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2016 56 44 62 38 2 6 8 7 14 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2017 57 43 64 36 3 6 8 7 13 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Nederland 2018 60 40 66 34 3 5 7 6 13 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2011 52 48 61 39 1 5 10 7 16 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2012 51 49 60 40 1 5 10 7 16 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2016 53 47 61 39 2 5 9 12 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2017 54 46 63 37 3 5 10 8 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar Totaal Groningen (PV) 2018 57 43 65 35 2 5 8 7 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2011 31 69 37 63 2 5 9 10 37 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2012 30 70 36 64 2 6 11 11 35 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2016 35 65 42 58 1 4 8 11 34 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2017 39 61 44 56 1 4 8 11 31 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Nederland 2018 41 59 44 56 2 4 8 11 30 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2011 28 72 32 68 0 6 10 14 37 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2012 26 74 31 69 1 7 18 7 37 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2016 17 83 21 79 0 4 14 17 44 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2017 25 75 35 65 1 3 11 14 35 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2018 26 74 37 63 0 7 13 9 33 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2011 46 54 47 53 2 7 11 10 22 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2012 47 53 48 52 2 8 11 10 20 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2016 50 50 51 49 3 7 12 10 17 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2017 52 48 53 47 3 7 11 10 16 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Nederland 2018 58 42 58 42 3 6 10 9 14 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2011 42 58 44 56 1 6 15 11 22 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2012 40 60 44 56 1 5 13 12 25 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2016 41 59 40 60 4 8 17 14 17 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2017 43 57 42 58 4 11 13 11 19 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2018 51 49 48 52 3 6 13 13 17 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2011 61 39 62 38 2 6 9 7 14 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2012 61 39 62 38 2 7 9 7 14 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2016 63 37 64 36 2 7 8 7 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2017 65 35 66 34 3 6 8 7 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Nederland 2018 67 33 67 33 3 6 8 6 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2011 61 39 61 39 1 5 10 7 15 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2012 60 40 61 39 1 5 11 6 15 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2016 59 41 59 41 1 7 9 14 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2017 59 41 59 41 3 6 11 9 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2018 60 40 62 38 2 7 10 8 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2011 73 27 73 27 1 3 6 4 13 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2012 74 26 75 25 1 3 5 5 11 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2016 74 26 76 24 1 4 5 5 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2017 75 25 76 24 2 3 5 4 10 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Nederland 2018 77 23 78 22 2 4 4 4 9 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2011 83 17 82 18 0 4 3 2 8 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2012 79 21 83 17 2 3 3 3 6 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2016 73 27 76 24 2 3 4 8 7 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2017 77 23 79 21 2 3 7 5 5 24 100 0
Vrouwelijk jongvee jonger 1 jaar 200 GVE of meer Groningen (PV) 2018 79 21 79 21 2 3 4 4 8 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2011 26 74 30 70 1 2 5 6 56 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2012 27 73 31 69 0 2 5 6 55 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2016 32 68 37 63 1 2 6 7 47 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2017 34 66 38 62 1 3 6 8 44 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Nederland 2018 35 65 38 62 2 4 6 8 43 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2011 33 67 40 60 0 2 5 7 46 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2012 32 68 38 62 0 3 7 8 45 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2016 35 65 42 58 0 2 4 8 43 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2017 35 65 41 59 1 2 6 9 41 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder Totaal Groningen (PV) 2018 37 63 43 57 0 1 6 8 41 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2011 17 83 20 80 0 2 3 4 71 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2012 17 83 21 79 0 1 3 5 70 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2016 20 80 25 75 1 1 3 4 66 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2017 23 77 28 72 0 1 3 5 62 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Nederland 2018 22 78 26 74 1 2 3 5 63 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2011 17 83 19 81 0 3 3 2 74 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2012 19 81 26 74 0 1 11 3 58 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2016 17 83 27 73 0 0 0 7 66 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2017 18 82 24 76 0 3 2 4 66 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 0 tot 50 GVE Groningen (PV) 2018 19 81 30 70 0 0 2 4 64 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2011 23 77 23 77 1 2 6 7 61 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2012 23 77 23 77 0 2 6 7 61 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2016 27 73 28 72 1 2 6 8 55 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2017 29 71 29 71 2 3 7 8 51 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Nederland 2018 33 67 33 67 2 4 7 9 46 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2011 25 75 26 74 0 3 9 11 51 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2012 24 76 25 75 0 3 9 9 54 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2016 24 76 27 73 0 1 7 9 56 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2017 29 71 31 69 0 2 8 13 46 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 50 tot 100 GVE Groningen (PV) 2018 34 66 32 68 1 3 8 10 45 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2011 35 65 35 65 1 2 5 7 51 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2012 35 65 35 65 1 3 5 7 50 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2016 37 63 37 63 1 3 7 9 44 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2017 39 61 39 61 2 4 7 9 40 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Nederland 2018 41 59 40 60 2 4 7 9 38 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2011 41 59 44 56 1 2 4 8 41 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2012 39 61 40 60 0 3 6 9 41 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2016 38 62 40 60 0 3 6 8 42 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2017 39 61 40 60 1 1 8 12 38 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 100 tot 200 GVE Groningen (PV) 2018 38 62 40 60 1 1 8 10 40 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2011 47 53 46 54 0 2 3 5 43 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2012 49 51 47 53 0 1 5 4 42 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2016 47 53 49 51 1 2 4 6 39 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2017 48 52 49 51 2 2 5 6 36 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Nederland 2018 50 50 49 51 2 3 5 5 35 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2010 . . . . . . . . . . . .
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2011 56 44 54 46 0 0 3 3 40 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2012 53 47 50 50 0 4 4 4 39 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2016 51 49 52 48 0 2 2 8 36 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2017 50 50 51 49 1 1 3 6 39 24 100 0
Vrouwelijk jongvee 1 jaar of ouder 200 GVE of meer Groningen (PV) 2018 53 47 55 45 0 1 4 6 35 24 100 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens