Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Persoonskenmerken Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal personen 2017 Nederland 12.870 9.017 8.579 7.154 1.425 438 4,9 3.853 70,1 66,7
Totaal personen 2017 Oost-Groningen (CR) 111 72 68 56 12 4 5,8 38 65,5 61,7
Totaal personen 2017 Delfzijl en omgeving (CR) 35 23 22 18 4 1 5,5 12 65,6 62,0
Totaal personen 2017 Overig Groningen (CR) 305 210 197 165 31 13 6,4 95 68,9 64,5
Totaal personen 2017 Noord-Friesland (CR) 243 167 158 131 27 9 5,5 77 68,5 64,8
Totaal personen 2017 Zuidwest-Friesland (CR) 100 70 67 54 13 3 4,7 30 69,9 66,7
Totaal personen 2017 Zuidoost-Friesland (CR) 138 95 91 76 15 5 5,0 43 69,1 65,7
Totaal personen 2017 Noord-Drenthe (CR) 140 98 93 76 17 5 4,6 42 69,9 66,6
Totaal personen 2017 Zuidoost-Drenthe (CR) 127 84 79 66 13 5 5,7 43 66,1 62,3
Totaal personen 2017 Zuidwest-Drenthe (CR) 97 68 65 53 11 3 4,4 29 70,0 66,9
Totaal personen 2017 Noord-Overijssel (CR) 271 197 188 158 31 9 4,4 74 72,7 69,5
Totaal personen 2017 Zuidwest-Overijssel (CR) 115 83 79 67 12 4 4,9 32 72,1 68,6
Totaal personen 2017 Twente (CR) 467 324 307 261 46 17 5,2 143 69,4 65,8
Totaal personen 2017 Veluwe (CR) 501 356 341 285 56 15 4,1 145 71,1 68,2
Totaal personen 2017 Achterhoek (CR) 299 207 198 165 33 9 4,4 92 69,2 66,2
Totaal personen 2017 Arnhem/Nijmegen (CR) 558 391 372 313 58 20 5,0 167 70,1 66,6
Totaal personen 2017 Zuidwest-Gelderland (CR) 181 129 124 102 22 5 4,0 52 71,3 68,4
Totaal personen 2017 Utrecht (CR) 963 696 667 554 113 30 4,2 267 72,3 69,2
Totaal personen 2017 Kop van Noord-Holland (CR) 283 198 189 157 32 9 4,3 85 70,0 67,0
Totaal personen 2017 Alkmaar en omgeving (CR) 183 128 122 101 21 5 4,3 55 69,9 66,9
Totaal personen 2017 IJmond (CR) 147 106 102 87 15 4 4,2 41 72,1 69,1
Totaal personen 2017 Agglomeratie Haarlem (CR) 171 123 117 95 23 6 4,7 48 72,0 68,6
Totaal personen 2017 Zaanstreek (CR) 128 89 84 73 12 4 4,9 39 69,4 66,0
Totaal personen 2017 Groot-Amsterdam (CR) 1.040 743 705 561 144 38 5,2 297 71,4 67,8
Totaal personen 2017 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 183 128 122 98 25 6 4,4 56 69,7 66,6
Totaal personen 2017 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 320 230 220 188 32 10 4,3 90 71,9 68,9
Totaal personen 2017 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 637 432 405 334 70 27 6,3 205 67,8 63,5
Totaal personen 2017 Delft en Westland (CR) 175 125 119 101 19 6 4,5 50 71,4 68,2
Totaal personen 2017 Oost-Zuid-Holland (CR) 243 174 166 141 25 7 4,1 69 71,5 68,6
Totaal personen 2017 Groot-Rijnmond (CR) 1.066 729 684 579 105 45 6,2 337 68,3 64,1
Totaal personen 2017 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 297 210 201 170 31 9 4,4 87 70,6 67,5
Totaal personen 2017 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 79 51 49 41 9 2 3,5 28 64,9 62,6
Totaal personen 2017 Overig Zeeland (CR) 204 141 136 113 23 5 3,6 63 69,1 66,6
Totaal personen 2017 West-Noord-Brabant (CR) 477 334 319 267 51 15 4,5 143 70,0 66,8
Totaal personen 2017 Midden-Noord-Brabant (CR) 359 257 246 207 39 11 4,5 102 71,7 68,5
Totaal personen 2017 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 493 353 338 279 59 15 4,2 139 71,7 68,7
Totaal personen 2017 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 578 409 391 329 62 18 4,4 169 70,7 67,6
Totaal personen 2017 Noord-Limburg (CR) 213 151 144 123 21 7 4,4 62 70,9 67,7
Totaal personen 2017 Midden-Limburg (CR) 179 122 117 99 17 5 4,4 57 68,2 65,2
Totaal personen 2017 Zuid-Limburg (CR) 461 296 281 237 44 15 5,0 165 64,3 61,1
Totaal personen 2017 Flevoland (CR) 306 219 207 177 30 12 5,6 87 71,7 67,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.