Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Geslacht Arbeidsbelemmering Kenmerken van personen Perioden Niet-werkzame bevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2015 4.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2016 4.365
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2017 4.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2018 4.128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2019 4.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2020 4.143
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2015 3.185
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2016 3.059
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2017 2.971
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2018 2.861
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2019 2.794
Totaal mannen en vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2020 2.906
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2015 247
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2016 250
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2017 259
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2018 275
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2019 244
Totaal mannen en vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2020 260
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2015 904
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2016 979
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2017 1.010
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2018 955
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2019 983
Totaal mannen en vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2020 941
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2015 55
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2016 77
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2017 51
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2018 37
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2019 42
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Totaal personen 2020 35
Mannen Totaal Totaal personen 2015 1.876
Mannen Totaal Totaal personen 2016 1.867
Mannen Totaal Totaal personen 2017 1.835
Mannen Totaal Totaal personen 2018 1.764
Mannen Totaal Totaal personen 2019 1.746
Mannen Totaal Totaal personen 2020 1.802
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2015 1.378
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2016 1.299
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2017 1.289
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2018 1.227
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2019 1.181
Mannen Niet belemmerd Totaal personen 2020 1.281
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2015 100
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2016 103
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2017 115
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2018 103
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2019 108
Mannen Licht belemmerd Totaal personen 2020 103
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2015 376
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2016 427
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2017 414
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2018 415
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2019 439
Mannen Sterk belemmerd Totaal personen 2020 401
Mannen Onbekend Totaal personen 2015 22
Mannen Onbekend Totaal personen 2016 38
Mannen Onbekend Totaal personen 2017 17
Mannen Onbekend Totaal personen 2018 20
Mannen Onbekend Totaal personen 2019 18
Mannen Onbekend Totaal personen 2020 17
Vrouwen Totaal Totaal personen 2015 2.515
Vrouwen Totaal Totaal personen 2016 2.498
Vrouwen Totaal Totaal personen 2017 2.455
Vrouwen Totaal Totaal personen 2018 2.364
Vrouwen Totaal Totaal personen 2019 2.317
Vrouwen Totaal Totaal personen 2020 2.341
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2015 1.806
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2016 1.761
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2017 1.681
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2018 1.633
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2019 1.613
Vrouwen Niet belemmerd Totaal personen 2020 1.626
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2015 148
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2016 147
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2017 144
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2018 172
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2019 136
Vrouwen Licht belemmerd Totaal personen 2020 157
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2015 528
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2016 552
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2017 596
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2018 540
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2019 544
Vrouwen Sterk belemmerd Totaal personen 2020 540
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2015 33
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2016 39
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2017 34
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2018 17
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2019 24
Vrouwen Onbekend Totaal personen 2020 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de niet-werkzame bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) ingedeeld naar de mate van belemmering (sterk, licht of niet belemmerd) bij het verkrijgen van werk door een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en de kenmerken leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en de arbeidspositie beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor alle perioden gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in februari 2022.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.