Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van huishoudens, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden en van de hoofdkostwinner. De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 november 2018:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Inkomen huishoudens; kenmerken, regio (indeling 2018)'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Populatie Kenmerken van huishoudens Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) InkomenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Nederland 7.568,5 24,3
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Amsterdam 437,5 21,2
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Groningen (gemeente) 115,1 18,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Landgraaf 17,3 23,6
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Rotterdam 307,8 20,2
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Rozendaal 0,6 36,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2015 Zwolle 56,4 23,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens