Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio 1995-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio 1995-2023

Regio's Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Nederland 2023 180,5 -2,8
Noord-Nederland (LD) 2023 180,3 -2,3
Oost-Nederland (LD) 2023 181,7 -2,3
West-Nederland (LD) 2023 183,5 -3,6
Zuid-Nederland (LD) 2023 172,4 -1,4
Groningen (PV) 2023 185,8 -1,8
Fryslân (PV) 2023 177,3 -2,6
Drenthe (PV) 2023 178,7 -2,3
Overijssel (PV) 2023 176,5 -1,4
Flevoland (PV) 2023 201,3 -3,0
Gelderland (PV) 2023 181,2 -2,6
Utrecht (PV) 2023 181,3 -4,8
Noord-Holland (PV) 2023 186,9 -4,7
Zuid-Holland (PV) 2023 183,4 -2,4
Zeeland (PV) 2023 167,5 -0,9
Noord-Brabant (PV) 2023 173,1 -1,6
Limburg (PV) 2023 170,5 -0,8
Amsterdam 2023 190,1 -5,0
's-Gravenhage (gemeente) 2023 192,3 -3,7
Rotterdam 2023 202,4 -2,7
Utrecht (gemeente) 2023 195,7 -6,9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per regio. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995 tot en met het 4e kwartaal 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020 = 100, regio. Zie paragraaf 3

Vanaf verslagperiode 2024 kwartaal 1 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In april 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.