Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Regiokenmerken Perioden Gediplomeerden mbo (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Nederland 2020/'21* 6.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 562
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 1.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving West-Nederland (LD) 2020/'21* 2.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 1.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Niet in te delen (LD) 2020/'21* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Groningen (PV) 2020/'21* 168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Fryslân (PV) 2020/'21* 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Drenthe (PV) 2020/'21* 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Overijssel (PV) 2020/'21* 516
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Flevoland (PV) 2020/'21* 206
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gelderland (PV) 2020/'21* 849
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Utrecht (PV) 2020/'21* 655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Holland (PV) 2020/'21* 914
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Holland (PV) 2020/'21* 1.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zeeland (PV) 2020/'21* 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Brabant (PV) 2020/'21* 994
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Limburg (PV) 2020/'21* 204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Niet in te delen (PV) 2020/'21* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Amsterdam 2020/'21* 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving 's-Gravenhage (gemeente) 2020/'21* 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Rotterdam 2020/'21* 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Utrecht (gemeente) 2020/'21* 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 678
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 1.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 3.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten; niet in te delen 2020/'21* 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Groningen (AM) 2020/'21* 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Friesland (AM) 2020/'21* 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Drenthe (AM) 2020/'21* 68
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving IJsselvechtstreek (AM) 2020/'21*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Twente (AM) 2020/'21* 257
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2020/'21* 238
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Gelderland (AM) 2020/'21* 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Rijk van Nijmegen (AM) 2020/'21* 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Achterhoek (AM) 2020/'21* 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Rivierenland (AM) 2020/'21* 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Flevoland (AM) 2020/'21* 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gooi en Vechtstreek (AM) 2020/'21* 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Utrecht (AM) 2020/'21* 397
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Amersfoort (AM) 2020/'21* 193
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Holland Noord (AM) 2020/'21* 269
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Kennemerland (AM) 2020/'21*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zaanstreek/Waterland (AM) 2020/'21* 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Groot Amsterdam (AM) 2020/'21* 309
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Holland Rijnland (AM) 2020/'21* 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Holland (AM) 2020/'21* 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Haaglanden (AM) 2020/'21* 141
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Rijnmond (AM) 2020/'21* 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Drechtsteden (AM) 2020/'21* 109
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zeeland (AM) 2020/'21* 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving West-Brabant (AM) 2020/'21* 266
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Brabant (AM) 2020/'21* 222
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noordoost-Brabant (AM) 2020/'21* 221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuidoost-Brabant (AM) 2020/'21* 194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Limburg (AM) 2020/'21* 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Limburg (AM) 2020/'21* 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Food Valley (AM) 2020/'21*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Helmond-De Peel (AM) 2020/'21* 84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Limburg (AM) 2020/'21* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Holland Centraal (AM) 2020/'21* 112
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Gorinchem (AM) 2020/'21* 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Regio Zwolle (AM) 2020/'21* 257
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Kennemerland en IJmond (AM) 2020/'21* 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving FoodValley (AM) 2020/'21* 173
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl extranei) 79040 Media en vormgeving Niet in te delen (AM) 2020/'21* 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Nederland 2020/'21* 6.033
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Nederland (LD) 2020/'21* 547
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Oost-Nederland (LD) 2020/'21* 1.529
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving West-Nederland (LD) 2020/'21* 2.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Nederland (LD) 2020/'21* 1.184
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Niet in te delen (LD) 2020/'21* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Groningen (PV) 2020/'21* 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Fryslân (PV) 2020/'21* 262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Drenthe (PV) 2020/'21* 124
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Overijssel (PV) 2020/'21* 498
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Flevoland (PV) 2020/'21* 199
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Gelderland (PV) 2020/'21* 832
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Utrecht (PV) 2020/'21* 654
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Holland (PV) 2020/'21* 903
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Zuid-Holland (PV) 2020/'21* 1.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Zeeland (PV) 2020/'21* 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Noord-Brabant (PV) 2020/'21* 980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Limburg (PV) 2020/'21* 204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Niet in te delen (PV) 2020/'21* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Amsterdam 2020/'21* 197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving 's-Gravenhage (gemeente) 2020/'21* 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Rotterdam 2020/'21* 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Utrecht (gemeente) 2020/'21* 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Vier grootste gemeenten (G4) 2020/'21* 673
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2020/'21* 1.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten < 100 000 inwoners 2020/'21* 3.699
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Gemeenten; niet in te delen 2020/'21* 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Groningen (AM) 2020/'21* 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Friesland (AM) 2020/'21* 262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Drenthe (AM) 2020/'21* 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving IJsselvechtstreek (AM) 2020/'21*
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Twente (AM) 2020/'21* 248
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2020/'21* 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (excl. extranei) 79040 Media en vormgeving Midden-Gelderland (AM) 2020/'21* 200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, studierichting en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2022:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden mbo
Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).