Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste vijf maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2020:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten worden circa twee maanden na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. In de maanden daarna kunnen de cijfers wijzigen door het toenemen van de respons. Definitieve cijfers komen doorgaans zeven maanden na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2015=100) Ontwikkeling voorraad gereed product (%)
2019 maart 117,5 8,9
2019 april 113,7 5,2
2019 mei 113,3 2,5
2019 juni 114,8 6,4
2019 juli 120,1 5,8
2019 augustus 123,5 10,7
2019 september 112,9 5,5
2019 oktober 118,2 5,9
2019 november* 123,1 13,1
2019 december* 105,7 -1,9
2020 januari* 105,8 -7,6
2020 februari* 108,8 -6,3
2020 maart* 105,7 -10,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens