Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100, 2012-2023

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100, 2012-2023

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2015=100) Ontwikkeling voorraad gereed product (%)
2022 december 110,3 6,8
2023 januari 111,1 7,9
2023 februari 113,5 7,7
2023 maart 111,1 9,7
2023 april 114,0 12,3
2023 mei 114,4 11,0
2023 juni 111,5 5,7
2023 juli 113,8 7,6
2023 augustus* 110,9 0,6
2023 september* 109,3 0,4
2023 oktober* 112,0 1,4
2023 november* 109,8 -1,9
2003 december* 110,5 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het indexcijfer en de ontwikkeling van de voorraad gereed product in de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De cijfers in deze tabel komen uit een maandelijks onderzoek naar de voorraadontwikkeling bij industriële bedrijven. Niet alle industriële bedrijven doen mee aan het onderzoek. Sommige SBI's in de industrie worden niet waargenomen. Ook worden alleen gegevens verzameld bij industriële bedrijven met minstens 50 werkzame personen.
Het indexcijfer beschrijft het volume van de voorraad tegen prijzen in de basisperiode (2015=100).
De ontwikkeling van de voorraad wordt weergegeven met procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar: januari 2012 tot en met december 2023.

Status van de cijfers
De indices van de voorraad van de vijf meest recente maanden zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 maart 2024:
Geen deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger:
Deze tabel wordt opgevolgd door "Industrie; voorraad gereed product, index 2021=100". Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad gereed product
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen het volume van de voorraad gereed product in een bepaalde periode en die in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.
Ontwikkeling voorraad gereed product
De verandering in procenten van het volume van de voorraad gereed product in een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van die van dezelfde periode in het jaar ervoor. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.