Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers omzet (2015=100) Omzet Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectie Indexcijfers (2015=100) Omzet seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
J Informatie en communicatie 2022* 126,4 6,6 126,4 6,6
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 99,2 2,2 99,4 2,4
58 Uitgeverijen 2022* 94,6 0,4 94,6 0,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022* 89,5 1,0 90,5 1,6
60 Radio- en televisieomroepen 2022* 126,3 7,8 125,8 7,8
61 Telecommunicatie 2022* 91,9 -2,2 91,9 -2,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 152,5 10,6 152,4 10,6
62 IT-dienstverlening 2022* 144,8 9,2 144,7 9,2
63 Diensten op het gebied van informatie 2022* 231,3 20,0 231,6 20,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 155,4 18,1 154,7 18,1
69 Juridische diensten en administratie 2022* 139,5 6,4 139,3 6,5
691 Rechtskundige dienstverlening 2022* 133,1 2,6 132,9 2,6
692 Accountancy, administratie e.d. 2022* 143,8 8,9 143,6 9,1
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022* . . . .
702 Managementadviesbureaus 2022* 177,8 18,3 177,2 18,5
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 141,0 14,0 140,7 13,6
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2022* 142,0 14,6 141,7 14,1
7111 Architectenbureaus 2022* 139,4 1,2 139,3 1,1
7112 Ingenieursbureaus 2022* 142,3 15,8 141,9 15,3
712 Keurings- en controlediensten 2022* 135,0 10,5 134,8 10,4
72 Research 2022* . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 122,2 12,8 122,2 13,6
731 Reclamewezen 2022* 116,5 14,0 116,5 15,0
732 Markt- en opinieonderzoek 2022* 143,2 9,5 143,3 9,8
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022* 201,1 21,2 201,1 22,0
75 Veterinaire dienstverlening 2022* 131,0 3,9 131,1 3,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 158,3 22,7 157,2 22,7
77 Verhuur van roerende goederen 2022* . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 157,2 14,4 157,0 14,4
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 166,7 74,2 161,4 76,8
7912 Reisorganisatiebureaus 2022* 100,2 156,2 97,9 165,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022* 160,6 21,5 160,5 21,6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022* 160,7 13,0 160,8 12,8
812 Schoonmaakbedrijven 2022* 147,8 15,2 147,7 15,1
8121 Interieurreiniging van gebouwen 2022* 146,4 16,1 146,3 16,0
813 Hoveniersbedrijven 2022* 189,2 9,3 189,7 9,1
82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 142,4 6,0 142,5 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de zakelijke en ICT-dienstverleners (SBI 2008 secties J, M en N). Voorheen werd de tabel over de ontwikkeling van de omzet van de branche Informatie en Communicatie apart gepubliceerd, maar deze is nu geïntegreerd binnen de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:

De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 28 februari 2023:

De cijfers van het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Door de ondergenoemde wijziging per 30 november 2021 zijn de seizoengecorrigeerde indexcijfers voor SBI 79 en SBI 7912 onbetrouwbaar geworden. Deze hadden niet getoond mogen worden. Dit is nu alsnog gecorrigeerd.

Voor de SBI 7912 Reisorganisatiebureaus was in het derde kwartaal 2020 sprake van een extreme ontwikkeling ten opzichte van een kwartaal eerder. Eenmalig had een alternatieve rekenmethode toegepast moeten worden om deze ontwikkeling juist te verwerken. Daarom is het indexcijfer voor dit kwartaal aangepast. Als gevolg van deze aanpassing zijn ook de indexcijfers voor het vierde kwartaal 2020, het eerste kwartaal 2021 en het tweede kwartaal 2021 veranderd. De seizoengecorrigeerde indexcijfers zijn veranderd vanaf het eerste kwartaal 2013 tot en met het tweede kwartaal 2021. De reden hiervoor is dat de aanpassingen in de gewone indexcijfers vanaf het derde kwartaal 2020 een grote impact hebben op de seizoencomponent van deze indexreeks, wat doorwerkt in de seizoengecorrigeerde indexcijfers voor eerdere jaren.

De genoemde aanpassingen in de SBI 7912 Reisorganisatiebureaus werken ook door in de bovenliggende publicatiegroepen (79, N, M-N).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.


Toelichting onderwerpen

Omzet
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.