Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers omzet (2015=100) Omzet Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectie Indexcijfers (2015=100) Omzet seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
J Informatie en communicatie 2023 133,6 5,5 133,6 5,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2023 105,7 6,9 105,8 6,6
58 Uitgeverijen 2023 101,3 7,2 101,3 7,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2023 96,7 9,2 97,0 8,2
60 Radio- en televisieomroepen 2023 131,3 3,9 131,2 4,1
61 Telecommunicatie 2023 94,0 -0,5 94,1 -0,5
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2023 162,4 7,2 162,4 7,1
62 IT-dienstverlening 2023 156,4 8,7 156,4 8,6
63 Diensten op het gebied van informatie 2023 223,8 -2,6 223,6 -2,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 169,2 9,5 169,2 9,8
69 Juridische diensten en administratie 2023 148,1 6,5 148,1 6,7
691 Rechtskundige dienstverlening 2023 140,0 5,2 140,0 5,3
692 Accountancy, administratie e.d. 2023 153,5 7,3 153,5 7,5
70 Holdings en managementadviesbureaus 2023 . . . .
702 Managementadviesbureaus 2023 195,1 9,9 195,3 10,3
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2023 146,0 8,2 145,9 8,2
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2023 145,8 8,2 145,7 8,1
7111 Architectenbureaus 2023 139,7 0,2 139,3 0,2
7112 Ingenieursbureaus 2023 146,3 8,9 146,3 8,8
712 Keurings- en controlediensten 2023 147,0 8,5 147,0 8,4
72 Research 2023 . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2023 128,4 5,7 128,4 5,8
731 Reclamewezen 2023 120,4 4,5 120,5 4,7
732 Markt- en opinieonderzoek 2023 157,9 9,1 157,7 9,0
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2023 219,2 8,2 219,6 8,8
75 Veterinaire dienstverlening 2023 141,5 8,0 141,4 7,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 175,7 11,0 175,7 11,4
77 Verhuur van roerende goederen 2023 . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2023 167,0 6,1 167,1 6,1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2023 204,4 23,2 203,9 25,4
7912 Reisorganisatiebureaus 2023 120,4 19,4 120,4 22,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2023 200,6 25,2 200,6 25,3
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2023 176,5 9,4 176,6 9,5
812 Schoonmaakbedrijven 2023 166,4 11,9 166,4 11,9
8121 Interieurreiniging van gebouwen 2023 163,9 11,9 163,9 11,9
813 Hoveniersbedrijven 2023 198,9 5,1 199,3 5,3
82 Overige zakelijke dienstverlening 2023 149,2 4,9 149,2 4,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de zakelijke en ICT-dienstverleners (SBI 2008 secties J, M en N). Voorheen werd de tabel over de ontwikkeling van de omzet van de branche Informatie en Communicatie apart gepubliceerd, maar deze is nu geïntegreerd binnen de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2024:
De cijfers van 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2024 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel (zie de tabel Handel en diensten in paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Omzet
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.