Mbo; studenten, studierichting, migratieachtergrond 2015/'16-2021/'22

Mbo; studenten, studierichting, migratieachtergrond 2015/'16-2021/'22

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Mbo-studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal Totaal 2021/'22* 513.136
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 01 Onderwijs Totaal 2021/'22* 13.635
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2021/'22* 32.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2021/'22* 1.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2021/'22* 77.806
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2021/'22* 2.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 06 Informatica Totaal 2021/'22* 21.144
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2021/'22* 95.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2021/'22* 18.241
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2021/'22* 135.339
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2021/'22* 112.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2021/'22* 2.523
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2021/'22* 373.304
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2021/'22* 12.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2021/'22* 31.959
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2021/'22* 1.378
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2021/'22* 64.445
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2021/'22* 1.988
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2021/'22* 19.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2021/'22* 45.439
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2021/'22* 13.817
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2021/'22* 90.684
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2021/'22* 89.184
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2021/'22* 2.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2021/'22* 130.191
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2021/'22* 1.147
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2021/'22* 360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2021/'22* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2021/'22* 10.966
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2021/'22* 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2021/'22* 955
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2021/'22* 48.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2021/'22* 4.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2021/'22* 43.578
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2021/'22* 20.274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2021/'22* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2021/'22* 9.641
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2021/'22* 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2021/'22* 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2021/'22* 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2021/'22* 2.395
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2021/'22* 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2021/'22* 279
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2021/'22* 1.787
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2021/'22* 364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2021/'22* 1.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2021/'22* 3.097
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2021/'22* 399
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en de migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.

Vanaf het studiejaar 2020/’21 is de indeling van mbo-opleidingen naar sectoren (onderdeel van studierichting) deels gewijzigd, maar deze wijziging is nog niet doorgevoerd in de definitieve cijfers van 2020/’21 en de voorlopige cijfers van 2021/’22.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Mbo-studenten
Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).