Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal Totaal 2019/'20* 512.946
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 11.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 38.388
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 1.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 85.128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 2.158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 06 Informatica Totaal 2019/'20* 15.576
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 95.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 19.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 125.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 114.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 3.062
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2019/'20* 373.487
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 11.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 37.858
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 1.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 69.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 2.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2019/'20* 14.369
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 45.999
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 15.051
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 83.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 89.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 2.768
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2019/'20* 130.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 593
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 12.826
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2019/'20* 907
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 47.644
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 3.904
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 41.689
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 22.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2019/'20* 9.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2019/'20* 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2019/'20* 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2019/'20* 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2019/'20* 2.447
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2019/'20* 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2019/'20* 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2019/'20* 1.982
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2019/'20* 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2019/'20* 819
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2019/'20* 2.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2019/'20* 171
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en de migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2015/'16 tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).