Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Geslacht Niveau Leerweg Studierichting Migratieachtergrond Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Totaal Totaal 2020/'21* 519.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 13.347
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 35.842
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 1.378
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 82.007
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 2.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 06 Informatica Totaal 2020/'21* 18.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 97.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 17.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 131.697
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 116.591
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 2.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Totaal Totaal 2020/'21* 381.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 12.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 35.331
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 1.376
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 67.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 2.098
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 06 Informatica Totaal 2020/'21* 17.639
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 47.379
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 13.847
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 88.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 92.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bol totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 2.462
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Totaal Totaal 2020/'21* 128.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 349
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 11.354
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 06 Informatica Totaal 2020/'21* 920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 47.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 3.787
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 42.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 20.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bbl totaal Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Totaal Totaal 2020/'21* 9.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 01 Onderwijs Totaal 2020/'21* 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 02 Vormgeving, kunst, talen gesch... Totaal 2020/'21* 162
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal 2020/'21* 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal 2020/'21* 2.692
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal 2020/'21* 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 06 Informatica Totaal 2020/'21* 307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal 2020/'21* 1.988
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal 2020/'21* 317
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal 2020/'21* 857
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei 10 Dienstverlening Totaal 2020/'21* 3.294
Totaal mannen en vrouwen Totaal Extranei Onderwijsrichting onbekend Totaal 2020/'21* 191
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en de migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2015/'16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/’20 zijn toegevoegd.

Vanaf het schooljaar 2020/’21 is de indeling van mbo-opleidingen naar sectoren (onderdeel van Studierichting) deels gewijzigd, maar deze wijziging is nog niet doorgevoerd in de voorlopige cijfers van 2020/’21.

Wijzigingen per 10 december 2020:
De indeling van mbo-opleidingen naar Onderwijsrichting hoofdniveau’s (onderdeel van Studierichting) is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).