Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100, 2005-2023

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100, 2005-2023

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2023* 172,4 6,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2023* 174,3 6,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023* 176,4 3,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2023* 138,4 2,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2023* 182,3 3,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023* 137,7 7,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2023* 139,1 9,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2023* 192,2 13,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2023* . .
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023* 183,1 9,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2023* 182,9 4,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2023* 178,5 13,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2023* 187,4 6,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2023* 191,4 4,9
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2023* 159,7 5,7
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2023* 162,2 6,6
10 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2023* 165,4 1,7
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2023* 97,9 -21,2
10 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2023* 172,9 3,6
10 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2023* 128,3 5,5
10 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2023* 135,8 9,1
10 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2023* 165,3 8,3
10 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2023* . .
10 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2023* 172,5 9,9
10 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2023* 172,4 2,5
10 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2023* 165,2 12,8
10 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2023* 203,3 8,3
10 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2023* 178,7 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Deze tabel is stopgezet, omdat een nieuwe tabel met een geüpdatet indexjaar hiervoor in de plaats komt.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2023.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2023 zijn (nader) voorlopig. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Het gemiddelde indexcijfer in deze basisperiode is 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.