Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2022 3e kwartaal* 151,6 9,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2022 3e kwartaal* 159,4 9,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022 3e kwartaal* 123,3 1,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2022 3e kwartaal* 157,2 12,2
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2022 3e kwartaal* 181,0 12,8
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2022 3e kwartaal* 187,7 12,6
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022 3e kwartaal* 187,3 13,1
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2022 3e kwartaal* 176,1 12,9
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2022 3e kwartaal* 123,4 6,5
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2022 3e kwartaal* 123,9 4,6
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022 3e kwartaal* 101,6 4,9
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2022 3e kwartaal* 128,1 8,5
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2022 3e kwartaal* 154,8 8,6
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2022 3e kwartaal* 174,8 11,0
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022 3e kwartaal* 121,5 -1,7
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2022 3e kwartaal* 168,8 14,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, eerdere periodes zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2022:
Cijfers van het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van het 2e kwartaal kunnen zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Tot uiterlijk 75 dagen na afloop van een kwartaal kunnen de voorlopige cijfers wijzigen als gevolg van nagekomen informatie van respondenten. Daarna wijzigen de cijfers niet totdat, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het jaar, de laatste nagekomen informatie wordt verwerkt. Daarna zijn alle verslagkwartalen van dat jaar 'definitief'. Tot die tijd wordt de status 'voorlopig' aangehouden voor de uitkomsten.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband