Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, eerdere perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2020:
Cijfers van het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 kunnen zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Tot uiterlijk 75 dagen na afloop van een kwartaal kunnen de voorlopige cijfers wijzigen als gevolg van nagekomen informatie van respondenten. Daarna wijzigen de cijfers niet totdat, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het jaar, de laatste nagekomen informatie wordt verwerkt. Daarna zijn alle verslagkwartalen van dat jaar 'definitief'. Tot die tijd wordt de status 'voorlopig' aangehouden voor de uitkomsten.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 100,0 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 106,3 6,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 112,7 6,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 124,5 10,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 133,6 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal* 123,6 9,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 100,0 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 109,2 9,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 120,0 9,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 135,6 13,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 146,5 8,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal* 135,3 7,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 100,0 0,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 97,1 -2,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 101,1 4,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 106,7 5,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 114,5 7,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal* 93,6 8,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 100,0 5,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 107,9 7,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 111,6 3,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 122,9 10,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 131,3 6,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal* 126,7 11,1
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 100,0 11,6
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 108,6 8,6
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 117,9 8,5
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 131,9 11,9
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 142,7 8,1
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal* 134,5 11,4
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 100,0 17,3
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 109,3 9,3
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 122,6 12,2
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 138,4 12,9
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 149,6 8,1
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal* 138,8 8,8
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 100,0 -1,1
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 112,4 12,4
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 121,9 8,5
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 134,6 10,4
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 145,2 7,9
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal* 132,3 18,6
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 100,0 9,7
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 107,8 7,8
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 114,5 6,2
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 127,6 11,5
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 138,1 8,2
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal* 132,1 12,5
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 100,0 3,4
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 107,9 7,9
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 114,7 6,3
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 126,1 9,9
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 128,0 1,5
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal* 112,0 3,2
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 100,0 5,2
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 111,2 11,2
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 115,7 4,0
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 131,1 13,3
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 136,2 3,9
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal* 116,8 0,7
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 100,0 4,1
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 109,4 9,4
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 123,0 12,4
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 125,3 1,9
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 119,8 -4,4
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal* 83,3 -6,9
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 100,0 1,8
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 104,8 4,8
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 111,9 6,8
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 122,0 9,1
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 123,1 0,9
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal* 114,7 7,5
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2015 100,0 3,8
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2016 103,4 3,4
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017 107,5 3,9
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 118,0 9,8
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2019 132,0 11,9
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal* 125,6 12,1
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2015 100,0 9,3
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2016 106,9 6,9
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017 122,6 14,6
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2018 138,3 12,8
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2019 154,9 12,0
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal* 151,9 11,6
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 100,0 -0,9
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 91,8 -8,2
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 92,5 0,7
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 98,1 6,1
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 109,2 11,3
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal* 91,7 11,3
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2015 100,0 3,6
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2016 111,5 11,5
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017 108,1 -3,0
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2018 118,6 9,7
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2019 133,1 12,2
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal* 134,4 13,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens