Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal 124,3 9,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 2e kwartaal 138,3 -0,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 1e kwartaal* 127,3 2,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 2e kwartaal* 151,2 9,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal 135,6 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 2e kwartaal 149,5 -3,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 1e kwartaal* 140,1 3,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 2e kwartaal* 168,2 12,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal 96,0 11,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 2e kwartaal 124,8 9,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 1e kwartaal* 93,7 -2,5
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 2e kwartaal* 116,9 -6,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal 127,0 11,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal 134,9 -0,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 131,1 3,3
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 2e kwartaal* 151,9 12,6
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal 135,6 12,3
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 2e kwartaal 154,9 3,8
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 1e kwartaal* 144,2 6,4
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 2e kwartaal* 176,7 14,1
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal 140,5 10,1
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 2e kwartaal 159,7 2,5
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 1e kwartaal* 150,3 7,0
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 2e kwartaal* 184,4 15,5
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal 134,9 20,9
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 2e kwartaal 168,8 9,9
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 1e kwartaal* 137,1 1,6
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 2e kwartaal* 182,8 8,3
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal 132,6 12,9
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal 150,4 4,1
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 141,1 6,5
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 2e kwartaal* 171,3 13,8
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal 112,1 3,3
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 2e kwartaal 120,0 -11,9
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 1e kwartaal* 108,2 -3,5
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 2e kwartaal* 131,6 9,6
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal 116,8 0,7
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 2e kwartaal 124,7 -16,1
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 1e kwartaal* 113,5 -2,9
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 2e kwartaal* 139,8 12,1
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal 84,3 -5,9
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 2e kwartaal 109,7 -12,6
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 1e kwartaal* 75,6 -10,3
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 2e kwartaal* 103,5 -5,7
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal 114,6 7,5
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal 118,4 -7,5
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 111,4 -2,8
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 2e kwartaal* 131,2 10,8
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 1e kwartaal 126,6 13,0
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2020 2e kwartaal 142,0 6,2
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 1e kwartaal* 131,6 3,9
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2021 2e kwartaal* 150,0 5,6
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 1e kwartaal 151,7 11,4
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2020 2e kwartaal 167,6 4,8
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 1e kwartaal* 160,3 5,7
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2021 2e kwartaal* 185,5 10,7
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 1e kwartaal 94,6 14,8
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 2e kwartaal 123,6 15,9
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 1e kwartaal* 93,4 -1,2
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2021 2e kwartaal* 112,6 -8,9
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 1e kwartaal 134,7 13,6
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2020 2e kwartaal 136,1 0,3
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 1e kwartaal* 142,2 5,5
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2021 2e kwartaal* 153,4 12,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, eerdere periodes zijn definitief.

Wijzigingen per 16 augustus 2021:
Cijfers van het 2e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van het 1e kwartaal kunnen zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Tot uiterlijk 75 dagen na afloop van een kwartaal kunnen de voorlopige cijfers wijzigen als gevolg van nagekomen informatie van respondenten. Daarna wijzigen de cijfers niet totdat, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het jaar, de laatste nagekomen informatie wordt verwerkt. Daarna zijn alle verslagkwartalen van dat jaar 'definitief'. Tot die tijd wordt de status 'voorlopig' aangehouden voor de uitkomsten.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband