Welvaart van personen; kerncijfers


Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van welvaart van personen in Nederland, gemeten door het inkomen.
De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van personen.

De doelpopulatie bestaat uit alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp personen met laag inkomen zijn personen uit studentenhuishoudens en uit huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.
De doelpopulatie voor het onderwerp economische zelfstandigheid bestaat uit alle personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, exclusief studenten en scholieren, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Cijfers over koopkrachtontwikkeling zijn beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
De cijfers voor 2017 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers, dat wil zeggen de definitieve cijfers voor 2018 en voorlopige cijfers voor 2019, worden in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Welvaart van personen; kerncijfers

Geslacht Kenmerken van personen Perioden Gestandaardiseerd inkomenPersonen (x 1 000) Gestandaardiseerd inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Persoonlijk inkomenPersonen met inkomen (x 1 000) Persoonlijk inkomenGemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen economisch zelfstandig (%) Personen met laag inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 16.309,8 26,9 12.807,3 28,8 . 67,7 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 16.378,0 27,1 12.891,6 29,1 -1,1 67,6 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 16.429,5 27,3 12.951,4 29,4 -1,1 67,1 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 16.454,5 28,9 13.005,8 29,9 1,9 67,3 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 16.528,1 28,7 13.115,5 30,4 1,3 68,1 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 16.595,2 30,0 13.225,4 31,0 3,0 69,2 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 16.707,3 31,1 13.396,7 32,0 0,7 70,3 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018* 16.799,4 31,5 13.543,0 32,3 0,3 71,5 6,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2011 7.347,6 25,6 7.328,4 38,0 . 78,6 6,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2012 7.412,1 25,8 7.391,9 38,2 -1,1 78,3 8,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2013 7.467,8 25,9 7.445,9 38,7 -1,4 77,6 8,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2014 7.496,4 27,3 7.474,4 39,4 1,7 77,8 8,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2015 7.568,5 27,1 7.545,2 39,8 1,0 78,3 8,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2016 7.623,2 28,2 7.593,9 40,6 2,0 78,7 7,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2017 7.694,9 29,2 7.663,8 42,1 0,4 79,1 7,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 2018* 7.755,1 29,5 7.720,1 42,1 -0,1 79,9 7,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2011 4.179,6 29,3 3.653,9 19,1 . 51,5 3,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2012 4.181,0 29,5 3.674,7 19,3 -1,1 51,8 3,6
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2013 4.187,0 29,8 3.686,1 19,7 -1,3 51,8 3,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2014 4.192,9 31,6 3.701,1 20,0 1,7 52,3 3,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2015 4.194,8 31,2 3.713,0 20,5 1,0 53,3 3,6
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2016 4.200,0 32,7 3.735,5 21,2 2,6 55,0 3,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2017 4.214,4 34,0 3.774,4 21,9 0,4 56,7 3,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 2018* 4.231,4 34,4 3.810,1 22,5 0,1 58,3 3,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2011 3.414,7 25,8 549,5 2,1 . 36,6 8,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2012 3.397,1 25,9 531,7 2,2 -0,7 29,7 9,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2013 3.372,9 26,2 515,9 2,1 0,1 27,6 9,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2014 3.354,5 27,8 519,2 2,1 2,9 27,2 9,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2015 3.337,1 27,7 534,2 2,1 2,8 27,3 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2016 3.322,6 29,2 560,2 2,2 5,1 32,0 8,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2017 3.304,9 30,3 584,9 2,3 1,9 34,9 8,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 2018* 3.288,0 30,8 612,2 2,4 1,7 37,5 8,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2011 1.132,5 30,4 1.096,4 15,8 . 66,6 3,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2012 1.157,5 30,3 1.119,7 15,5 0,0 64,6 3,8
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2013 1.175,6 30,5 1.134,2 15,1 0,8 62,1 4,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2014 1.185,3 32,1 1.142,1 15,1 3,8 61,6 4,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2015 1.194,2 32,0 1.149,0 15,4 3,9 62,8 3,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2016 1.215,2 33,6 1.161,7 15,9 6,1 65,5 3,6
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2017 1.245,3 35,2 1.188,5 16,4 3,8 68,1 3,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 2018* 1.275,4 35,8 1.213,4 17,1 3,5 70,0 3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens