Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Marges Geslacht Leeftijd Perioden Gevaarlijke stoffen Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen (%)
Waarde Totaal mannen en vrouwen Totaal 2023 5,3
Waarde Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 3,5
Waarde Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 7,5
Waarde Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 6,2
Waarde Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 5,2
Waarde Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 4,6
Waarde Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2023 3,2
Waarde Mannen Totaal 2023 6,0
Waarde Mannen 15 tot 25 jaar 2023 3,3
Waarde Mannen 25 tot 35 jaar 2023 7,7
Waarde Mannen 35 tot 45 jaar 2023 6,6
Waarde Mannen 45 tot 55 jaar 2023 6,0
Waarde Mannen 55 tot 65 jaar 2023 5,9
Waarde Mannen 65 jaar of ouder 2023 3,9
Waarde Vrouwen Totaal 2023 4,3
Waarde Vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 .
Waarde Vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 7,1
Waarde Vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 5,5
Waarde Vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 4,0
Waarde Vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 2,6
Waarde Vrouwen 65 jaar of ouder 2023 1,3
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen Totaal 2023 4,7
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 1,5
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 5,5
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 4,8
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 4,1
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 3,7
Ondergrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2023 2,1
Ondergrens 95%-interval Mannen Totaal 2023 5,2
Ondergrens 95%-interval Mannen 15 tot 25 jaar 2023 1,1
Ondergrens 95%-interval Mannen 25 tot 35 jaar 2023 5,2
Ondergrens 95%-interval Mannen 35 tot 45 jaar 2023 4,7
Ondergrens 95%-interval Mannen 45 tot 55 jaar 2023 4,5
Ondergrens 95%-interval Mannen 55 tot 65 jaar 2023 4,6
Ondergrens 95%-interval Mannen 65 jaar of ouder 2023 2,5
Ondergrens 95%-interval Vrouwen Totaal 2023 3,4
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 .
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 4,4
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 3,6
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 2,7
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 1,6
Ondergrens 95%-interval Vrouwen 65 jaar of ouder 2023 0,4
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen Totaal 2023 6,0
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 8,0
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 10,1
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 8,0
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 6,5
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 5,8
Bovengrens 95%-interval Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2023 4,8
Bovengrens 95%-interval Mannen Totaal 2023 6,9
Bovengrens 95%-interval Mannen 15 tot 25 jaar 2023 9,1
Bovengrens 95%-interval Mannen 25 tot 35 jaar 2023 11,3
Bovengrens 95%-interval Mannen 35 tot 45 jaar 2023 9,2
Bovengrens 95%-interval Mannen 45 tot 55 jaar 2023 7,9
Bovengrens 95%-interval Mannen 55 tot 65 jaar 2023 7,7
Bovengrens 95%-interval Mannen 65 jaar of ouder 2023 5,9
Bovengrens 95%-interval Vrouwen Totaal 2023 5,3
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 .
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 25 tot 35 jaar 2023 11,3
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 35 tot 45 jaar 2023 8,2
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 45 tot 55 jaar 2023 5,9
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 4,1
Bovengrens 95%-interval Vrouwen 65 jaar of ouder 2023 3,9
Bron: CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd. Verder zijn er een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans om besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Gevaarlijke stoffen
Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd. Deze vraag wordt sinds 2023 aan zelfstandig ondernemers gesteld.