Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk Gevaarlijk werk (vanaf 2019) Gevaarlijk werk (vanaf 2019) (%) Gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 21,8 6,2 12,8 13,3 17,5 9,2 7,7 6,7 12,8 31,5 3,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 25,9 9,4 15,9 16,9 19,0 12,6 11,0 8,6 18,2 35,3 4,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 21,8 6,1 13,8 15,7 17,7 9,4 7,3 7,5 13,3 30,6 4,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 22,1 6,1 11,7 14,0 18,8 10,0 8,1 6,2 12,1 33,0 3,8
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 20,9 5,2 11,5 10,6 16,9 7,5 6,1 6,2 11,4 31,9 3,4
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2021 15,6 3,1 10,4 6,7 13,7 5,0 5,5 4,5 7,6 23,3 2,7
Mannen Totaal 2021 27,8 8,7 17,4 17,2 16,8 9,8 9,4 5,7 15,0 33,2 3,6
Mannen 15 tot 25 jaar 2021 . . . . . . . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar 2021 32,7 12,6 22,2 21,4 18,5 13,0 13,3 6,0 21,2 37,1 4,0
Mannen 35 tot 45 jaar 2021 29,6 8,9 19,3 21,2 17,3 10,2 8,8 5,2 16,2 33,1 4,0
Mannen 45 tot 55 jaar 2021 28,0 8,7 15,9 18,6 18,6 10,7 10,4 5,4 13,9 33,7 3,7
Mannen 55 tot 65 jaar 2021 26,8 7,4 15,5 13,7 15,0 7,9 7,4 6,1 14,1 34,3 3,4
Mannen 65 jaar of ouder 2021 18,1 4,2 13,0 8,2 13,4 6,1 6,4 5,3 8,5 24,7 2,8
Vrouwen Totaal 2021 11,5 2,0 4,8 6,6 18,9 8,3 4,9 8,5 8,8 28,8 3,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 . . . . . . . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 13,0 3,3 3,8 8,3 20,0 11,8 6,6 13,7 12,6 31,7 4,3
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 9,5 1,6 4,9 6,9 18,3 8,3 5,0 11,1 8,6 26,6 4,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 13,3 2,2 5,6 7,1 19,1 9,0 4,7 7,3 9,5 32,0 3,9
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 11,3 1,7 5,0 5,5 19,9 7,0 4,0 6,5 7,0 28,0 3,4
Vrouwen 65 jaar of ouder 2021 8,9 0,0 3,2 2,8 14,7 2,1 3,2 2,2 5,0 19,3 2,5
Bron: CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2021:
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Gevaarlijk werk
Gevaarlijk werk (vanaf 2019)
Gevaarlijk werk (vanaf 2019)
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen
Gevaarlijke stoffen
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per zelfstandig ondernemers.