Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Uitvoerstromen Landen Perioden Bijdrage aan bruto binnenlands product (%)
Uitvoer Nederlands product Totaal landen 2020* 15,0
Uitvoer Nederlands product Duitsland 2020* 2,9
Uitvoer Nederlands product Ierland 2020* 0,1
Uitvoer Nederlands product Rusland 2020* 0,2
Uitvoer Nederlands product Thailand 2020* 0,0
Uitvoer Nederlands product Zwitserland 2020* 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten en welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer.
Deze informatie is uitgesplitst naar diverse landen en naar soorten van uitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2019 zijn definitief Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn aangepast naar aanleiding van kleine wijzigingen in de methode, de cijfers van 2019 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, tevens zijn de voorlopige cijfers van 2020 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bijdrage aan bruto binnenlands product
Dat deel van het bruto binnenlands product dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.