Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en hoe vaak verdachten bij deze misdrijven zijn geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1948.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1948-2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2022:
De cijfers over 2019 en 2020 zijn vernieuwd. De cijfers over 2019 zijn definitief geworden. De cijfers over 2021 zijn nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.

Inclusief geslacht en leeftijd onbekend.
Totaal mannelijke verdachten
Het totale aantal registraties van mannen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Totaal vrouwelijke verdachten
Het totale aantal registraties van vrouwen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Registraties meerderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van meerderjarigen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Totaal meerderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van meerderjarigen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Inclusief geslacht onbekend
Mannelijke meerderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van meerderjarige mannen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Vrouwelijke meerderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van meerderjarige vrouwen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Registraties minderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van minderjarigen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Totaal minderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van minderjarigen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Inclusief geslacht onbekend
Mannelijke minderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van minderjarige mannen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Vrouwelijke minderjarige verdachten
Het totale aantal registraties van minderjarige vrouwen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.