Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Perioden Geregistreerde misdrijven Misdrijven, totaal (aantal) Gereg. misdrijven per 1 000 inwoners Misdrijven, totaal (per 1 000 inwoners)
1948 133.255 14
1949 105.080 11
1950 103.135 10
1951 124.620 12
1952 121.400 12
1953 114.955 11
1954 109.580 10
1955 110.655 10
1956 112.805 10
1957 126.770 12
1958 133.215 12
1959 134.290 12
1960 140.735 12
1961 145.035 13
1962 155.780 13
1963 159.000 13
1964 172.965 14
1965 181.560 15
1966 197.675 16
1967 210.570 17
1968 232.055 18
1969 256.765 20
1970 284.700 22
1971 329.820 25
1972 373.865 28
1973 416.840 31
1974 456.590 34
1975 486.670 36
1976 564.025 41
1977 590.880 43
1978 612.370 44
1979 668.235 48
1980 757.405 54
1981 872.355 61
1982 990.535 69
1983 1.059.290 74
1984 1.163.500 81
1985 1.174.245 81
1986 1.178.540 81
1987 1.212.920 83
1988 1.231.185 84
1989 1.245.150 84
1990 1.235.480 83
1991 1.268.785 85
1992 1.362.250 90
1993 1.366.550 90
1994 1.410.595 92
1995 1.317.130 85
1996 1.274.155 82
1997 1.309.610 84
1998 1.325.725 85
1999 1.399.855 89
2000 1.426.710 90
2001 1.481.500 93
2002 1.505.135 93
2003 1.470.760 91
2004 1.417.040 87
2005 1.348.285 83
2006 1.311.770 80
2007 1.303.835 80
2008 1.277.775 78
2009 1.254.480 76
2010 1.200.825 72
2011 1.206.565 72
2012 1.154.950 69
2013 1.105.565 66
2014 1.025.630 61
2015 978.945 58
2016 930.325 55
2017 832.950 49
2018 786.420 46
2019 821.905 48
2020 813.150 47
2021 758.065 43
2022* 809.390 46
2023* 807.375 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en hoe vaak verdachten bij deze misdrijven zijn geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1948.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1948-2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2024:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn vernieuwd. De cijfers over 2021 zijn definitief geworden. De cijfers over 2023 zijn nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in maart 2025.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Misdrijven, totaal
Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie.
Gereg. misdrijven per 1 000 inwoners
Geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners.

Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal
per 1 000 inwoners.
Misdrijven, totaal
Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie.